Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppepsykologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppepsykologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppepsykologi

2 Om grupper Mennesket er et sosialt vesen
Medlemskap i grupper tilfredsstiller sosiale behov Grupper har stor betydning for utvikling av ego og identitet Spesielle forutsetninger må oppfylles for at en samling individer skal kunne omtales som gruppe

3 Hva er en gruppe? En gruppe består av
Et antall personer som er forenet i et nettverk av sosiale relasjoner Synlig gruppemedlemskap Medlemmene oppfatter seg som gruppemedlemmer Gruppen har minst ett mål Det eksisterer et sett normer som regulerer atferden i gruppen

4 Gruppetyper Primær- og sekundærgrupper Formelle og uformelle grupper
Medlemsgrupper og referansegrupper

5 Gruppers egenskaper Størrelse: har betydning for effektivitet, avhengig av oppgaven Formelt og uformelt lederskap: innebærer statusfordeling Kohesjon (samhørighet): har betydning for innovasjonsevne, beslutningsatferd og evne til omstilling Kommunikasjonsstruktur Normstruktur

6 Gruppers dynamikk/prosesser
Rollediferensiering Konformitet Gruppetenking Upåvirkelighet Rasjonalisering Moral Stereotypi Konformitetspress Selvsensur Tankekontrollører Illusjon om enighet Sosial loffing

7 Gruppers utvikling Vanlig å operere med stadier i gruppers utvikling
Forming (utvikle mål og prosedyre Storming (konflikter dominerer) Norming (samarbeid og felles ansvar) Performing (produktiv, effektiv, målrettet) Adjourning (avslutning, oppløsing av gruppen)

8 Team Grupper med høyere potensiale for ytelse
Lite antall medlemmer med komplementære ferdigheter Opptatt av felles mål Felles utgangspunkt Bevissthet om gjensidig avhengighet

9 Forholdet mellom grupper
Konkurranse mellom grupper påvirker dem Medlemmene blir sterkere knyttet til hverandre Høyere grad av lojalitet og konformitet Personlige behov viker for gruppens beste Sterkere struktur og mer autoritær ledelse Konkurrent oppfattes som “fiende” Persepsjonsforstyrrelse i retning av forherligelse av egen gruppe, og nedvurdering av konkurrent Kommunikasjon mellom gruppene reduseres


Laste ned ppt "Gruppepsykologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google