Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livskvalitet Randi Andenæs SU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livskvalitet Randi Andenæs SU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livskvalitet Randi Andenæs SU

2 Livskvalitet Kurs i sykepleie, helse og helsesvikt
Kurs 1.1 Forståelse av mennesket (pasientkunnskap) Litteratur: Rustøen, Tone. Håp og livskvalitet - en utfordring for sykepleieren. Oslo, Kap. 2 og 4 UNDERVISNINGSPLANEN

3 Introduksjon Hensikten med undervisningen er at dere har kunnskaper om livskvalitetsbegrepet: Hva er livskvalitet? Hva betyr det at livskvalitet har ulike dimensjoner? Hvorfor er livskvalitet et viktig begrep i sykepleie?

4 Aristoteles Gresk filosof født år 384 f.Kr ”Lykken” er det
høyeste av alle goder

5 Livskvalitet Filosofi Sosiologi 1960 Økonomi ” Psykologi ”
Medisin Sykepleie

6 Hvorfor økt interesse for livskvalitet i klinisk sammenh.?
Flere eldre i befolkningen: er et langt liv et godt liv? Bedre behandlingsmuligheter av akutte og kronisk tilstander - flere med kronisk sykdom Legemiddelbehandling - ulike bivirkninger Endret fokus fra ”patients’ bodies to patient’ lives” (Sullivan 2003)

7 ”Quality of life is a vague and ethereal entity, something that many people talk about, but which nobody clearly knows what to do about”. Campbell et al. 1976 Livskvalitet brukes av enkelte synonymt med: helse eller fysisk funksjon psykisk velbefinnende, lykke, velvære levestandard, velferd og tilfredshet

8 Psykologen Siri Næss` definisjon
Et menneske har det godt og har høy grad av livskvalitet dersom man: er aktiv har samhørighet har selvfølelse har en grunnstemning av glede Næss 1986, s.19

9 Livskvalitet Livskvalitet som psykisk velvære;
En persons livskvalitet er høy i den grad personens bevisst kognitive og affektive opplevelser er positive og lav i den grad personens bevisst kognitive og affektive opplevelser er negative. Næss,S. (2001) Livskvalitet for psykisk velvære. NOVA. Rapport 3

10 Tre ulike nivå av livskvalitet
Overordnet nivå Nivå 2 Ulike domener (for eksempel fysisk, psykisk, åndelig, sosialt) Nivå 3 Komponenter innenfor hvert domene Spilker 1996

11 Verdens helseorganisasjons def.
”Enkeltmenneskers oppfatning av sin posisjon i livet innenfor den kultur og verdisystem de lever i, i forhold til sine mål og forventninger, hvordan de ønsker livet skal være og hva de er opptatt av”. WHOQOL 1995

12 WHO - livskvalitetsområder
Det fysiske området Det psykologiske området Nivå av uavhengighet Sosiale relasjoner Omgivelser Åndelighet, religion, personlig tro

13 Livskvalitetsstudier i helsesektoren: Staniszewska (1998)
å beskrive ulike pasientgruppers livskvalitet å forstå hvordan ulike sykdommer kan virke inn på individer som er rammet å evaluere livskvalitet rutinemessig i klinikken å evaluere organiseringstiltak og økonomiske tiltak i helsetjenesten

14 Kartlegging av livskvalitet
Dialog eller Spørreskjema? Når kan vi spørre om personens livskvalitet?

15 ”Barn som pårørende” En kvalitativ studie av barns (7-13 år) mestring og livskvalitet når en av foreldrene får kreft Studiens hensikt Kartlegge barns (7-13 år) reaksjoner, mestring og livskvalitet når en av foreldrene får kreft Kartlegge deres behov for hjelp og hvordan behovene blir ivaretatt Helseth,S., Ulfsæt, N.”Having a Parent With Cancer”(2003). Cancer Nursing (5);

16 ”Smileys”

17 Livskvalitetsstudier i sykepleiefaget:
Beskrivelser av ulike pasientgruppers livskvalitet betydninger av ulike betingelser for opplevd livskvalitet testing av effekten av ulik type sykepleiebehandling

18 LIVSKVALITET Handler om det gode liv
Inneholder flere sider slik som fysiske, psykiske, sosiale og åndelige aspekter ved menneskers liv Er subjektiv Man ønsker at livskvaliteten skal være så høy som mulig


Laste ned ppt "Livskvalitet Randi Andenæs SU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google