Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omstilling uten nedbemanning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omstilling uten nedbemanning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Omstilling uten nedbemanning
”Hvordan sitte i førersetet i eget jobbliv” Petter Hoff Oslo kommune

2 Hovedbudskap: Se enkeltmennesket
Hovedbudskap: Se enkeltmennesket! Et individ fokus er nøkkelen til godt jobbliv i et stadig mer kunnskapsintensivt samfunn

3 Reaksjonsmønster ”Takk for at dere Fremtidsrettet hjalp meg å takle
denne endringen” ”Her er det trygt og sikkert” Dette kan jeg bidra med i Denne jobben Hvilke forventninger har Dere til meg? Og jeg til dere Det er ikke sant! Frustrasjon Sint/bitter Hva skal til ? Hvor skal jeg? Visjon for eget jobbliv negativt fokus på meg selv Hvem er jeg? Hva har jeg gjort? Kan og liker Kraftløs/sliten Copyright Naviga

4 Hva preger vår tid? Samfunnstendenser Bedre veier Raskere båter
Større flyplasser Hurtigtog Broer og tunneler Bredbånd Trådløse nettverk Større enheter Større selskaper Internasjonalisering Utfordring: Bygge gode nettverk og organisasjonstilpasninger Copyright Naviga

5 Hva preger vår tid? Sosiale tendenser Mange relasjoner
Overfladiske relasjoner Stor hastighet Mindre tid Kortere stopp Mer trafikk Flere valg Utfordring: Prioritere med fokus og konsentrasjon på viktige arbeidsoppgaver Copyright Naviga

6 Hva skjer i arbeidslivet?
”Den nye økonomien” Fra å produsere ting til å produsere tjenester - fra å jobbe manuelt til å jobbe mentalt. kunnskap og kompetanse som viktigste innsatsfaktorene - og læring som viktigste prosess Individualisering i samfunns- og arbeidslivet - muligheter og utfordringer Fra ansettelsestrygghet til kompetansetrygghet ”Et nytt bytteforhold mellom organisasjon og medarbeider” Copyright Naviga

7 AFI-undersøkelse av holdninger til arbeidet
Jobben stadig viktigere halvparten mener at jobben har blitt viktigere enn det meste annet kravene til kvalitet og ansvar øker mindre ensidig arbeid og mer mentalt arbeid folk klager over det mentale presset kravene til kvalifikasjoner og tempo øker samtidig har det blitt mer spennende og flere mentale utfordringer og vi trives i jobben (Over 90 % er ganske eller veldig fornøyd) Copyright Naviga

8 Amerikanske undersøkelser
Undersøkelser av arbeidstakere i USA, viser at blant 50 ulike faktorer analysert, var lønn den mist viktige En annen studie viser at 50% av folks tilfredshet i arbeidslivet blir bestemt av forholdet til nærmeste leder Copyright Naviga

9 Miljøets betydning for motivasjon og prestasjon
Trivsel Trygghet Selvtillit Utviklingstrang og lyst Humør Copyright Naviga

10 Utfordringen er å få til kopling:
Liker Kan Interesser Motivasjon Personlighet Utdanning Erfaring Kvalifikasjoner Organisasjonens Mål og Visjon Copyright Naviga

11 Mulige tiltak: støtte individuell og kollektiv læring i organisasjoner
tilbakemeldinger, coache, støtte, veilede on-the-job trening utdanning spesialoppgaver, deltakelse i nettverk, mentorrelasjoner Snakke om og handle på den psykologiske kontrakten workshops i karriereutvikling øke graden av selvbestemmelse og selvledelse Utvikling i ”nøytrale soner” Karrieresenteret AS

12 Gode spørsmål: Hva er det du virkelig har lyst til - nå eller senere?
Opplever du at du blir utfordret i ditt daglige arbeid? Hva skulle til for at du blir mer utfordret? Hva ville gjort ditt liv bedre for deg? får du tilstrekkelig tilbakemeldinger på det arbeidet du gjør? Er det noe annet jeg kan gjøre Hva skal til for at du skal være her? Hva er det som ”lokke” deg bort? Her kan vi vise til flere undersøkelser som viser hva folk generelt sett legger vekt på, eksempelvis mer fleksibilitet (YS), avhenger av livssituasjon, kjønn?,

13 Støtt individenes karriereutvikling
Er lederen en støtte eller et hinder? 1. Vis oppmerksomhet 2. Gi tilbakemeldinger 3. Snakk realistisk om fremtiden 4. Diskuter muligheter 5. Sørg for læringsmuligheter

14 Individers karriereutvikling i organisasjoner
Ledelse

15 Prestasjonsvillighet
Pedagogisk Sosialt Fysisk Psykisk Trygghet Faglig Verdi- orientering Prestasjonsutvikling Oppgaver Mestring av oppgaver Copyright Naviga

16 Copyright Naviga

17 Copyright Naviga

18 Prestasjonsmotivasjon
Jeg blir sett Jeg betyr noe Jeg har en verdi Motivasjon Copyright Naviga


Laste ned ppt "Omstilling uten nedbemanning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google