Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

v/ Merethe Skaug Sørensen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "v/ Merethe Skaug Sørensen"— Utskrift av presentasjonen:

1 v/ Merethe Skaug Sørensen
”Frivillige som ressurs – i godt samspill med Oslo kommune? Noen erfaringer og refleksjoner om fortid og fremtid” v/ Merethe Skaug Sørensen Oslo Røde Kors

2 Bakgrunn – Oslo Røde Kors
Over 30 enkeltaktiviteter m/ enkelte underliggende delprosjekter Barn, ungdom, voksne, eldre – møteplasser, nettverksbygging, en-til-en relasjoner, aktivitetshus, ressurssentra, integrering. 2002 – 888 frivillige 2006 – frivillige 2006 – 105 frivilligårsverk 50 ansatteårsverk 16 av aktivitetene/prosjektene får økonomisk støtte av Oslo kommune. Noen få av dem fullfinansieres. Stor egenfinansiering

3 Mulighet for mangfoldig samarbeidsopplevelse med Oslo kommune
Frivilliges møte med kommunale tjenester/virksomheter knyttet til aktivitet Ansattes opplevelse av kommunale systemer, politisk byråkrati og enkeltmøter med ansatte i Oslo kommune Samhandling på øverste ledelsesnivå Og alt i mellom…

4 Hva skyldes mangfoldigheten?
Overordnede føringer Midler til drift og aktivitet – hvor kan det søkes og til hva? Nivå på samarbeid – etat, sentralt eller lokalt, bydel, institusjoner, enkeltpersoner Kjennskap og forståelse for frivillighet Praktisk gjennomføring – legge forholdende tilrette

5 Eksempler på samarbeid (1)
Flyktningeguiden (FG) Positivt: - Knyttet til Introduksjonsprogrammet Samarbeid på bydelsnivå Faglig samhandling ”Ressursgruppe” bestående av deltakere fra bydeler, Helse- og velferdsetaten og leder for FG Utvidelse av målgrupper – flere enn flyktninger Utfordring – videre finansiering etter et års storløft

6 Eksempler på samarbeid (2)
Ressurssentra (RS) Positivt - Et samhandlingsområde av mange – samarbeid med SLT-koordinatorene (lokal samordning av kriminalitetsforebyggende tiltak) - Utfordring – finansiering av RS. - Store forskjeller i de 4 bydelene RS er lokalisert.

7 Felles utfordringer – søknad om øk. støtte
Legitimitet rundt søknad av driftsmidler - driftsmidler / aktivitetsmidler Ansatte koordinatorer gir kvalitet i tilbudene = økte personalkostnader Egne aktivitetssentra = økte driftskostnader I søknadene – fra aktivitetskostnad til driftskostnad

8 Generelle utfordringer
Finansiell usikkerhet strekker seg langt ut i året 15 bydeler oppleves som 15 kommuner Hva bestemmes hvor? – sentralt / bydelene Hvem er ansvarlig for å legge tilrette for frivillig samhandling på bydelsnivå og sentralt i kommunen? Forståelse for verdien av frivillighet – praktisk samhandling med ansatte i kommunen / bydelene

9 Fremtid – ønsker og tilbud
Økonomisk trygghet Tydeligere samarbeidsrelasjoner Økt forståelse for frivillighet Tilbud: Åpenhet rundt bruk av offentlige midler Opplæring om verdien av frivillighet til ansatte Meningsfulle oppgaver for byens innbyggere En tryggere, varmere by å leve og bo i


Laste ned ppt "v/ Merethe Skaug Sørensen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google