Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Som ledere må vi skape forventninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Som ledere må vi skape forventninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Som ledere må vi skape forventninger

2 Utviklingsarbeid, en suksessfaktor i endringsprosesser
Perspektiver over 20 år Bakgrunn- hva har skjedd? ENDRINGER! Oppgangstider og nedgangstider Noen eksempler på omstilling og utviklingsarbeid

3

4 Nordkapp kommune utviklingen fra 1990 til 2010

5 Organisering helse- og sosialsektoren

6 Utfordringer og muligheter i Nordkapp fra 1990 - 2010
Knapt 3200 innbyggere Lite og oversiktlig – nærhet nivåene Fraflytting men vi vil ha folkan tilbake Stabilitet blant ansatte Godt utbygd offentlige tjenester Sykestue- 2-linjetj. Helsetj. utviklingen Økende antall eldre Økonomi! Røft klima ”Geografiske utfordringer” Kulturkommune Internasjonal

7 Nordkappmodellen 7

8 Tilnærmingsmåter i omstillingsprosesser
Likegyldig Defensiv Offensiv Motarbeide eller medvirke? Dører lukkes og nye åpnes! Tv Verneombud Politikere Prosesser! Ildsjeler Kreativitet Smidighet

9 Eksempler på utviklingsarbeid/prosjekter
PAUSE?

10 Suksessfaktorer i forhold til Utviklingsarbeid i Nordkapp
Fundamentering Politisk forankring Nytenkning blant ledere ”Ildsjeler” og dugnadsånd Frivillige lag og foreninger Fleksibilitet - å ville noe Tverrfaglig innsats Tillitsvalgt apparatet Dokumentere Satse jfr. nasjonale satsningsområder Planer - handlingsplaner Studenter – ressurs! Prosjektarbeid Muliggjør utvikling Eksterne midler 10

11 Rehabiliteringstjenesten – et resultat av omstilling
Koordinerende enhet Kommunedelplan - Samle rehabilitering, psykiatri, rusmiddel, boligsosial, lindrende plan til EN OVERORDNET PLAN Deltakelse, aktivitet og mestring Rapport Helsedirektoratet

12 Tverrsektorielt løft i Nordkapp
Skole-Miljø-Identitet SMI - prosjektet Handlingsplan Miljøsmed En satsning innenfor det psykiske helsearbeidet i Nordkapp -

13 Nye Parken senter åpnet 30.mars

14 ”Parken” - midt i sentrum av Honningsvåg
Dagtilbudet for eldre Møteplassen og bruktbutikken Dagtilbud for personer med demens …en møteplass for alle der hovedfokus skal være mangfoldig aktivitet og muligheter for gode kulturopplevelser skapt gjennom felles innsats…

15 Bruktbutikken på Parken senter

16 Fredskorpsprosjekt Nordkapp – Livingstone og Kazungula i Zambia
Kommunebasert rehabilitering 16

17

18 Nordkappmarsjen Fra Zambia til Nordkapp
Victor og Ndopu fullførte!

19 St. melding nr. 47 (2009-2010) Samhandlingsreformen
Rett behandling – på rett sted – til rett tid Sykestuefinansiering

20 Rettet mot kreftpasienter og terminalt syke
NYHET PROSJEKT Desentralisert kreftbehandling og lindrende omsorg i Finnmark Et prosjekt i ”lille” Nordkapp” for hele Finnmark Samhandlingsreformen Rettet mot kreftpasienter og terminalt syke Uavhengig av sykdomsdiagnose og knyttet opp mot avstand mellom sykehus og hjemsted.

21 Rehabiliteringsprosjekt?
Kreftpasienter er en mangfoldig gruppe: Aldersmessig og sosialt rammer kreft bredt. Hver diagnose er forskjellig Tilbud må tilpasses definerte grupper men også individuelt Kreft er ikke bare Kreft

22 Nærværsprosjekt fokus og resultater
2007 2009 NK 8% 10,8% Pleiere 12% 7,5%


Laste ned ppt "Som ledere må vi skape forventninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google