Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ansatte er en ressurs avdelingens ansatte må ”bare” inviteres med

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ansatte er en ressurs avdelingens ansatte må ”bare” inviteres med"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ansatte er en ressurs avdelingens ansatte må ”bare” inviteres med
HMS-arbeid! ansatte må ”bare” inviteres med slik at praktiske hverdagshandlinger omsettes til handling og synlige resultater! Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

2 Ansatte inviteres her til å utforme avdelingens internkontrollhåndbok.
Gjenkjennbare HMS-handlinger og rutiner innarbeides i IK-boka slik at den blir nyttig! Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

3 Vedtak i Rådmannsutvalget i Vestfold 28.09.04:
”RU slutter seg til forslaget om å utvikle en felles Web-basert internkontroll for HMS i kommunesektoren. Arbeidet skjer i regi av en arbeidsgruppe bestående av Larvik kommune og med tillegg av to deltakere fra det øvrige Vestfold.” Internettsidene ovenfor tilpasses slik at de fremstår som en integrert del av internkontrollen. Målet med organisering er å oppnå god ressursutnyttelse, samt å gjøre det lettere for den enkelte leder, verneombud og ansatt å finne frem til det de trenger. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

4 Internkontroll på Internett
Fylkesmannen i Vestfold støtter utvikling av internkontroll på Internett via Fornyingsmidler. Støtteverktøyet skal være til hjelp for lokal tilpasning og utvikling av et gjenkjennbart internkontrollsystem for skoler og barnehager. Verktøyet skal utvikles slik at kommunene effektivt kan utveksle HMS-kunnskap, og lære av hverandre. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

5 Internkontroll på Internett, forts.
Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker


Laste ned ppt "Ansatte er en ressurs avdelingens ansatte må ”bare” inviteres med"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google