Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Pensjonsforum 26.04.07. 2 Dagsorden  Erfaringer fra Sverige  Pensjonssystem og pensjonsmarked i endring v/Joakim Palme – VD Instituttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Pensjonsforum 26.04.07. 2 Dagsorden  Erfaringer fra Sverige  Pensjonssystem og pensjonsmarked i endring v/Joakim Palme – VD Instituttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Pensjonsforum 26.04.07

2 2 Dagsorden  Erfaringer fra Sverige  Pensjonssystem og pensjonsmarked i endring v/Joakim Palme – VD Instituttet for Framtidsstudier og Professor ved Stockholms Universitet  Svenske erfaringer og relevans for den norske debatten – diskusjon  Pensjonsreformen i Norge – kort status  Pensjonsforum – mål, innhold, drift, budsjett, organisering m.m.

3 3 Erfaringer fra Sverige P ensjonssystem og pensjonsmarked i endring Joakim Palme VD Instituttet för Framtidsstudier og Professor ved Stockholms Universitetet

4 4 De svenske erfaringene Relevans for Norge? Diskusjon

5 5 Pensjonsreformen i Norge Kort status  Hvor er vi – hvor langt er det igjen og hva mangler  Ny folketrygd  Delingstall, regulering, allårsregel (vedtatt i 2005)  Opptjeningsmodell (vedtatt 23. april)  Overgangsregler gjenstår  Uførepensjonsordning  Utvalgsrapport kommer i uke 19 – 3 måneders høring  AFP  Statens bidrag videreføres  Oppgjøret i 2008  Offentlige tjenestepensjonsordninger  Drøftes med partene  Særaldersgrenser  Skal utredes  Tjenestepensjonsordninger  Impl  Tilpasning til ny folketrygd

6 6 Pensjonsforum Mål, innhold, drift, arbeidsform, organisering, møteprogram, tema og budsjett

7 7 Mål og innhold  Mål: Spre kunnskap og forståelse som grunnlag for bedre beslutninger  Gjelder både beslutninger om regelverk, avtaleverk og ”markedstilpasning”  Virkemidler  Nyhetsbulletin om regelverk, politiske prosesser, avtaleverk, generell utvikling i utforming og bruk av pensjonsordninger, samt nytt fra forskning/utredning  Møter med presentasjoner fra eksperter samt utveksling av synspunkter  Fordel med åpenhet, men respekt for forhandlingsprosesser og konkurranseflater  Miniutredninger?

8 8 Driftsform og aktivitet  4 – 6 seminarer per år  Fokus på høyaktuelle tema innen pensjon – forskning i Norge og internasjonalt, pensjonsreform, regelverk og marked  Egen nettside  Den eneste samlede siden for oppdatert informasjon om pensjon  Åpen for alle eller lukket (bare for medlemmene i PF)? Vi foreslår at den er åpen for alle  Nyhetsbulletin:  Siste nytt på pensjonsområdet  Sendes medlemmene før hvert møte i Pensjonsforum (legges ut på nett for alle en måned senere?)

9 9 Organisering  Styringsgruppa  Ansvar for fordeling av budsjett, og å vedta hovedtema for seminarene og komme med temainnspill til bulletinen  Sammensatt av representanter fra arrangørene (3) og medlemmene (3) – velges i dag  Redaksjon med Fafo, Econ og Frisch har ansvar for å følge opp vedtak i styringsgruppa angående budsjett og tema for seminarer, bulletin og nyhetssiden m.v.

10 10 Organisering forts.  Redaksjon nettside og nyhetsbulletin  Ansvar for å drive bulletinen og nettsidene  Første år: Fafo, redaktør: forsker Geir Veland  Seminarene/møtene  Praktisk ansvar varierer mellom Fafo, Econ og Frischsenteret  Medlemmenes rolle  Tilbakemeldinger på aktiviteter og forslag til tema, oppfølging tema osv.  Aktive deltakere på forumsmøtene

11 11 Aktuelle tema i Pensjonsforum  Ny uførepensjonsordning  AFP  Avtalefestede TP-ordninger  Kan ytelsespensjon reddes?  Pensjonsreform og tjenestepensjon  Pensjonsregister  Tjenestepensjonsmarkedet i N  Kjønnsnøytrale premier i livsforsikring  Offentlig tjenestepensjon  Pensjon og mobilitet  Pensjonsreformen  Ansatte og egenandeler i TP-ordninger  Tilpasninger til nye livregler Kommentarer  Melding kommer i uke 19 – første tema?  Timing?  Danske erfaringer – hva med Norge  Data, bedriftserfaring – hva skjer i UK?  TP-ordningens tilpasning til ny folketrygd  Informasjon om rettigheter  Surveyundersøkelser + andre studier  EU – alle søker om dispensasjon  Fra brutto til netto til innskudd?  Fra det kompliserte til det enkle  Det endelige systemet  Utbredelse og insentiver  Produkter, kostnader og leverandørforhold

12 12 Aktuelle tema i Pensjonsforum  Island  Mobilitet og rettigheter i Europa  Det nye skillet i TP-ordninger  Særaldersgrenser  Individuell pensjonssparing og evt kobling mot tjenestepensjon, erfaringer fra andre land Kommentarer  Der man jobber lengst i verden  EU og direktiver/regelverk  Offentlig vs. privat  Hva skjer`a  Revidert nasjonalbudsjett

13 13 Pensjonsforumets nettside  Om Pensjonsforum  Redaksjon  Arrangørene  Medlemmene  Linker  Seminarene  Nyhetsbrev  Pensjonsreform  Pensjonsforskning i Norge  Pensjon i Europa  Nyheter www.fafo.no/pensjonsforum

14 14 Styringsgruppe  Valg av tre repr. fra medlemmene + tre repr. fra arrangøren (Fafo, Econ og Frisch)


Laste ned ppt "Velkommen til Pensjonsforum 26.04.07. 2 Dagsorden  Erfaringer fra Sverige  Pensjonssystem og pensjonsmarked i endring v/Joakim Palme – VD Instituttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google