Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapen er tilgjengelig - den må bare omsettes til handling!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapen er tilgjengelig - den må bare omsettes til handling!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapen er tilgjengelig - den må bare omsettes til handling!
NAAFs inneklimakonferanse på Beitostølen 14. – 15. oktober 2008 Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

2 Påstand Manglende fokus på forvaltning, drift og vedlikehold fører ofte til dårlig inneklima, økt sykefravær og høyt energiforbruk. Rutiner for filterbytte Varmestyring Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

3 Påstand, forts.: Grunnen til at handling uteblir kan være:
Manglende kunnskap om konsekvenser av dårlig inneklima Manglende bestillerkompetanse hos ledere og ansvarlige personer Manglende kompetanse innen byggforvaltningen og blant teknisk personell Mangel på penger…… Drift og vedlikehold har ikke status Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

4 Påstand, forts.: Løsningsbasert kartlegging i egen og andre kommuner viser at inneklima i mange tilfeller kan bedres med enkle og rimelige midler. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

5 Påstand, forts.: Ansatte, brukere og støttetjenester
- en ressurs når inneklima settes på dagsorden! Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

6 Velholdte bygninger gir mer til alle
Fakta Velholdte bygninger gir mer til alle Kilde NOU utarbeidet i 2004: 22 Forebyggende tiltak: ”Siden det er kjent hva årsakene til de fleste helseproblemene er, kan en på sikt spare store summer på tiltak som kan forebygge disse.” Primær forebygging: ”En må sørge for at nødvendig kompetanse er tilgjengelig for å nyttiggjøres i alle kommuner. Det er nødvendig med kvalitetssikring av byggeprosess og drift med henblikk på alle viktige sider av inneklima/innemiljø.” Gevinst: ”Derved kan en forebygge de fleste uheldige helseeffekter og derved unngå produktivitetstap.” Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

7 De fleste tror inneklimaproblemene forsvinner;
Påstand De fleste tror inneklimaproblemene forsvinner; dersom ventilasjonsanlegget blir skiftet dersom det bygges et nytt bygg dersom bygningen blir totalrenovert dersom det bygges ny skole dersom det bygges ny barnehage dersom det bygges nytt kontor dersom sykehjemmet får styringssystemer (EIB) Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

8 Påstand, forts.: Styrke samarbeidet mellom forskning og praktisk arbeid i kommunene!
Kunnskap gjør oss i stand til handle. Inneklima er et samspill mellom miljøfaktorene: Temperatur (Termisk miljø) Lufta vi puster i (Atmosfærisk miljø) Belysning / stråling (Aktinisk miljø) Lyd / støy (Akustisk miljø) Utforming / innredning (Mekanisk miljø) Inneklima påvirker oss 24 timer i døgnet, og er et samspill mellom miljøfaktorene ovenfor. Kilde Verdens helseorganisasjon. WHO Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

9 Nå-situasjon i flere bygg!
Solbestrålte tilluftskanaler Automatikk som ikke fungerer Vannlekkasjer i nytt tak Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

10 Før tiltak Etter tiltak
Nå-situasjon i flere bygg, forts.! Frisk uteluft forurenses når den trekkes inn i bygningen Før tiltak Etter tiltak Luftinntak nær bakkenivå Luftinntaket er forlenget Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker 10

11 Nå- situasjon i flere bygg, forts.!
Lys har betydning for læring, helse og trivsel. Målte Lux-verdier i et klasserom Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

12 Nå-situasjon i flere bygg, forts.!
Muligheter! Skolebygningen fra 1922 med bygningsintegrert mekanisk balansert lavtrykksventilasjon. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

13 Eks. på forbedringsområder
Nå-situasjon i flere bygg, forts.! Eks. på forbedringsområder Endre luftinntak Defekt varmebatteri Rutiner for filterbytte Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

14 Vi kan gjøre noe i påvente av det ”ideelle”
Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

15 Et skolemiljø for læring forutsetter bruk av kjent kunnskap om inneklima.
Byggeprosesser og teknisk drift må kvalitetssikres med henblikk på alle viktige sider av inneklima, innemiljø og energibruk. For hver bygning må det være gode rutiner for drift og vedlikehold. Internkontroll skal benyttes aktivt av virksomhetsleder, verneombud, ansatte og foresatte. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

16 Kompetanse og praktiske verktøy
Selv om det er kommet nye midler til rehabilitering av skolebygg vil det ta mange år før vi er i mål. Med kompetanse og praktiske verktøy kan inneklima for barn, unge og voksne forbedres! Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

17 Støtteverktøy og metoder på web
Miljøorientert kravspesifikasjon skolebygg Miljøorientert kravspesifikasjon barnehage Miljøorientert drift og vedlikehold på web Felles webbasert internkontroll for skole og barnehage. Støtteverktøy under utvikling Utviklingsprosjekt i samarbeid med SINTEF- Energiforskning, Stiftelsen VEKST og NAAF. Finansiert via: VOX, ENOVA, Husbanken (FoU-midler) og Fylkesmannen i Vestfold Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

18 Miljøorientert kravspesifikasjon for skolebygg og barnehage
Målgruppe: Rektor/styrer FAU/SU Foreldre Elever/barn Verneombud Ansatte Arkitekter Rådgivende ingeniører Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker 18

19 www.fdvhms.no Fokus på HMS og inneklima
Praktiske sjekklister: El. oppvarming Vannbåren varme Ventilasjon Lysanlegg Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

20 Metoder for å bedre inneklima, brukeinvolvering
Aktiv MEIS og Larviksmodellen Elever tegner temperaturmiljøet Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

21 Det vil ta tid å oppgradere alle bygg - mye kan gjøres mens vi venter!
Mange elever må være i skolebygg som ikke har tilfredsstillende inneklima. Mens man venter på kostbare nye bygningsmessige rehabiliteringstiltak i skoler, barnehager og yrkesbygg, er det viktig å iverksette tiltak for å bedre inneklima for barn, unge og voksne. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker


Laste ned ppt "Kunnskapen er tilgjengelig - den må bare omsettes til handling!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google