Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva fremmer og hemmer kreativitet i team?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva fremmer og hemmer kreativitet i team?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva fremmer og hemmer kreativitet i team?
Gro Ellen Mathisen, cand.psychol., Ph.D.

2 Hva er kreativitet og innovasjon?
Produksjon av nye og anvendelige ideer Innovasjon: Implementering av kreative ideer innen en organisasjon (Amabile et al, 1996)

3 Kreativitetsbegrepets fasetter:
Kreative personer Kreative omgivelser Kreative prosesser Kreative produkter

4 Kreativitetsbegrepets fasetter:
Kreative personer: Sammensetning av team

5 Creative self-efficacy: Tro på egen mestringsevne mht til kreativitet
Tierney & Farmer, 2002

6 DEN KREATIVE PERSON KVADRANT TENKNING
Ned Hermann Deler kognitiv stil inn i fire hovedkategorier: A Analytisk D Fantasirik B Systematisk C Inter- personlig

7 En vanlig antakelse Grupper er mer kreative enn enkeltindivider og heterogene grupper er mest kreative

8 Hvordan kan mangfold fremme kreativitet?
Videre perspektiv, mange ulike ideer Større nettverk av personer som også kan gi et videre perspektiv Bedre evaluering av ideer

9 Hva er mangfold? Synlige forskjeller - førsteinntrykk: Alder Kjønn
Etnisk bakgrunn Bekledning Språk

10 Hva er mangfold? Ikke synlige forskjeller – oppdages etter hvert:
Sosioøkonomisk bakgrunn Utdannelse Erfaring Personlighet Kognitiv stil Verdier og holdninger

11 Verken bekrefter eller avkrefter at mangfold fremmer kreativitet
Forskningsresultater: Verken bekrefter eller avkrefter at mangfold fremmer kreativitet

12 Noen studier har funnet at mangfold på områdene kjønn, etnisk bakgrunn, alder, varighet av medlemskap i team og utdanning fører til høyere konfliktnivå og dårligere samarbeid sammenlignet med heterogene team. Paulus & Nijstad, 2003

13 Foreløpig konklusjon:
Heterogene team er kreative under visse forutsetninger Mangfold Hvilke forutsetninger Kreative resultater +

14 Kreativitetsbegrepets fasetter:
Kreative omgivelser

15 Skape et kreativt teamklima:
Mål Støtte til nyskaping Trygghet Resultatorientering Anderson & West, 1998

16 Mål: Felles mål Klare Meningsfulle Oppnåelige
“Hvis du ikke vet hva du vil frem til kan du like godt gå i alle retninger” (Alice i eventyrland)

17 Støtte til nyskaping Uttrykt støtte Utført støtte

18 Baer & Oldham, in press

19 Trygghet En grunnleggende forutsetning for å ville presentere nye ideer. Rom for “minority dissent”

20 Resultatorientering Kvalitetsbevissthet Kontinuerlige evalueringer
Sette spørsmålstegn med hva en selv gjør Dvs. Være opptatt av kvalitet til tross for dårlig tid

21 Helsevesenet Forskningsdokumentasjon av modellen
Forskningsinstitusjoner Oljeselskaper Posten Mediebedrift Restauranter

22 Studie av team i mediebedrift
Personlighets sammensetning Teamklima Kreative resultater + (Mathisen, Martinsen & Einarsen)

23 Studie av kreativitet i restauranter
Leders kreativitet Teamklima Kreative resultater + (Mathisen, Mykletun, & Einarsen)

24 Klima for kreativitet og
Mangfold Klima for kreativitet og innovasjon Trygghet, indre motivasjon og engasjement A bad system will beat a good person almost every time…… Kreative og effektive team

25 Kreativitetsbegrepets fasetter:
Kreative prosesser i team

26 Det meste av forskningen om brainstorming:
Grupper har færre ideer enn enkeltpersoner Gruppenes ideer er ikke mer originale eller nyttige enn enkeltpersonenes.

27 Hvorfor så negative forskningsresultater?
Utvalgene: Tilfeldig sammensatte studenter. Grupper, ikke team. Kun forskning på brainstorming… Men – det ER endel reelle utfordringer med å jobbe i team som kan hemme kreativiteten….

28 Team utfordringer Dominerende personer får overta Aksepterer
“gode nok” løsninger Konformitets- press “Sosial loffing” Produksjons- blokkering

29 The illusion of group productivity:
En TROR som regel at en er mer kreativ og produktiv når de jobber i gruppe (80% av de spurte i flere studier) til tross for at det ikke stemmer

30 God fasilitering av teamet
Motivere (Passe på at det er “guff” i teamet). Sørge for å gjøre noe når arbeidet er uproduktivt. Passe på at stemningen er så konstruktiv som mulig. Sørge for at alle kommer tilstrekkelig til orde (også de som “ikke vil”). Sørge for at kritikk kommer på rett tid. Hva har teamet behov for? HUSK: det er når man føler man ikke kan få flere ideer at de beste ideene ofte kommer

31 Ja, hvis en klarer å etablere et bra klima!
Kreative team: Bruke kreative teknikker? Heterogene team? Ja, hvis en klarer å etablere et bra klima!

32 Skape et kreativt klima: Hvor skal en begynne?
Fremmer JEG et kreativt klima ved å være støttende, interessert og motiverende for andre??? Kreative klima i team kan måles:  team climate inventory (TCI) og team performance inventory (TPI)


Laste ned ppt "Hva fremmer og hemmer kreativitet i team?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google