Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er psykisk utviklingshemming?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er psykisk utviklingshemming?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er psykisk utviklingshemming?
Eva Opdalshei, Habiliteringsteamet for voksne

2 Litt om diagnoser Medisinske diagnoser er vanligvis knyttet til årsaker Andre diagnoser, som psykisk utviklingshemming, er basert på atferd Mål for diagnostisering: Å klassifisere mennesker i grupper for å kunne gi virksomme tiltak og behandling Å samle kunnskap om gruppene, for å kunne gi bedre behandling

3 Kritikk mot diagnoser Virker stigmatiserende
Hvis man antar noe om en person på bakgrunn av diagnosen, kan man ta feil (stereotypier) Kan tåkelegge forskjeller mellom individer innad i gruppen Kan føre til at man overser andre problemer personen har

4 Hva er psykisk utviklingshemming?
Hva menes med begrepet “psykisk”? En intellektuell furnksjonsnedsettelse Påvirker kognitiv fungering, som tenkning, problemløsning, læring, språk, hukommelse, oppmerksomhet

5 Hva er psykisk utviklingshemming forts.
Hjernen alltid affisert, men ser ikke alltid annerledes ut Nervecellenes funksjon er påvirket, men uklart hvilken mekanisme som ligger bak Stor forskjell mellom personer, og stor forskjell mellom sterke og svake sider hos hver person Visse karakteristiske trekk for grupper, bl.a. Down syndrom

6 Kriterier for å få diagnosen psykisk utviklingshemmet (ICD 10):
IQ under 70 målt med en anerkjent generell evnetest, ofte WISC (6-17 år) eller WAIS (voksne) Svekket adaptiv atferd Svekkelsen ble tydelig i løpet av utviklingen (før 18 års alder)

7 Inndeling av utviklingshemming
Lett/mild: IQ 50 – 69 Mental alder 9 til 12 år Moderat: IQ 35 – 50 Mental alder 6 til 9 år Alvorlig: IQ 20 – 35 Mental alder 3 til 6 år Dyp: IQ under 20 Mental alder under 3 år

8 Men… - De oppgitte IQ-nivåene er kun veiledende. Kategoriene er vilkårlige inndelinger av et kontinuum, og kan ikke defineres med absolutte grenser. - Kan man stole på intelligenstesting?

9 Adaptiv atferd Evnen til å møte utfordringene i miljøet
Evnen til å sørge for sitt eget beste Intelligens og adaptiv atferd er avhengig av de samme kognitive mekanismene Adaptiv atferd påvirkes av krav og støtte i miljøet – kan endres over tid

10 “en viss grad av utviklingshemming utgjør ikke nødvendigvis noe problem”

11 Utvikling: et samspill mellom arv og miljø
Observerbar atferd alltid et resultat av både arv og miljø Skader som påvirker hjernen kan sette grenser for utvikling som miljøet ikke kan kompensere for Diagnosen utviklingshemming stilles på bakgrunn av funksjon, uavhengig av årsak

12 Kognitive vansker hos personer med utviklingshemming
Ferdigheter: - læres aldri - tar lengre tid å lære - læres én dag, men er glemt den neste - automatiseres ikke

13 Språk Språklig uttrykksevne ofte bedre enn språkforståelsen. Det kan skyldes vansker med arbeidshukommelsen og mentalt tempo. Det kan være vanskelig å få med seg all mening i en normal setning, man blir nødt til å gjette.

14 Språk forts. Språk har mange komponenter som kan være ulikt utviklet, som ordforråd, grammatikk, samtaleferdigheter Språk påvirker tenkning og eksekutive funksjoner Lettere med visuell støtte?

15 Arbeidsminne Midlertidig lagring av informasjon, noen sekunders varighet Manipulering med informasjon Fokusering av oppmerksomhet Sekvensiere, prioritere, ignorere, vurdere hva som er smartest i forhold til det jeg vil oppnå Viktig forutsetning for problemløsning og analytisk tenkning

16 Eksekutive funksjoner
Overordnede kontrollfunksjoner som styrer vår oppmerksomhet og overvåker vår aktivitet Svikt i eksekutive funksjoner ser man bl.a. hos personer med utviklingshemming, ADHD og/eller autisme Svikten reduserer evnen til å motivere seg selv og styre egen kognitiv aktivitet

17 Eksekutive funksjoner er nødvendig for…
Å hemme impulser Å motstå en fristelse Å planlegge og ta beslutninger Nye, ukjente situasjoner, der svarene ikke er innøvd på forhånd Kompliserte eller farlige situasjoner

18 Sårbarhet for psykiske lidelser
Personer med utviklingshemming kan rammes av psykiske lidelser på samme måte som normalbefolkningen. Forskning har vist at det er høyere forekomst av psykiske lidelser hos personer med utviklingshemming enn i normalbefolikningen. Noen risikofaktorer er spesielle for denne gruppen!

19 Kognitiv overbelastning
Redusert evne til å forstå og vurdere situasjoner i dagliglivet skaper stress og minsker sjansen for å lykkes og å mestre situasjonen “Vanlige” situasjoner fortsetter å være mentalt krevende Noen ganger får man det til, andre ganger ikke – variabelt funksjonsnivå

20 Kognitiv overbelastning forts.
Mange med utviklingshemming er kronisk slitne Stress øker risikoen for angst Å oppleve lite mestring, og krav man ikke klarer å innfri, øker risikoen for depresjon

21 Hva bør vi gjøre? Gode relasjoner og godt samspill beskytter mot psykiske vansker Vær avslappet og positiv Følg den andres fokus, ta del i den andres glede Lytt mer enn du snakker Ta ansvar for samspillet – unngå så langt mulig å vise negative følelser


Laste ned ppt "Hva er psykisk utviklingshemming?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google