Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 1/21 Senter for Byøkologi © 2008 Asylmottak som nærmiljø Bente Beckstrøm Fuglseth Kari Anne K. Drangsland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 1/21 Senter for Byøkologi © 2008 Asylmottak som nærmiljø Bente Beckstrøm Fuglseth Kari Anne K. Drangsland."— Utskrift av presentasjonen:

1 BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 1/21 Senter for Byøkologi © 2008 Asylmottak som nærmiljø Bente Beckstrøm Fuglseth Kari Anne K. Drangsland

2 BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 2/21 Senter for Byøkologi © 2008 Struktur Hvorfor et relevant perspektiv? Målsettinger Teoretisk utgangspunkt Vår metodikk Foreløpige funn Spørsmål til diskusjon

3 BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 3/21 Senter for Byøkologi © 2008 KUNNSKAPSUTVIKLING Hvordan kan det tilrettelegges for inkludering? ANBEFALING AV TILTAK Mottaksledelse/drifts- operatør UDI Bergen kommune Ideelle organisasjoner/det sivile foreningsliv Målsettinger

4 BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 4/21 Senter for Byøkologi © 2008 Lovpålagte oppgaver Asylmottaket som en del av nærmiljøet Integreringsperspektiv Ressursperspektiv ” Det er en målsetting at så mange som mulig, både voksne og barn, blir aktive deltakere i lokalsamfunnet under ventetiden” (Kilde: UDI) Hvorfor et relevant perspektiv?

5 BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 5/21 Senter for Byøkologi © 2008 Teoretisk perspektiv 1/2 3 ULIKE NIVÅER Bånd mellom mennesker – naboskap samtale, tilhørighet Broer mellom ulikhet - det sivile samfunn, deltakelse på sosiale arenaer Inkludering i sentrale samfunnsinstitusjoner Hvor mye kan vi planlegge?

6 BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 6/21 Senter for Byøkologi © 2008 Teoretisk perspektiv 2/2 STEDSPERSPEKTIVET Stedet som utgangspunkt Vi løfter blikket fra sektorinndelingen

7 BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 7/21 Senter for Byøkologi © 2008 Forsknings- design Kartlegging Analyse Anbefalinger

8 BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 8/21 Senter for Byøkologi © 2008 Vår metodikk 1/2 MIKRONIVÅ Møteplasser: eksisterende/potensielle møteplasser og sosiale arenaer Holdninger, forestillinger og ønsker Ildsjeler og nøkkelaktører

9 BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 9/21 Senter for Byøkologi © 2008 Vår metodikk 2/2 SYSTEMNIVÅ Involverte kommunale etater, sivilt foreningsliv, UDI Informasjons- og kommunikasjonslinjer Strukturelle egenskaper ved mottaksapparatet

10 BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 10/21 Senter for Byøkologi © 2008 Mulig utvidelse SYSTEMNIVÅ Samordning kommune, sivilt foreningsliv Samordning kommunale etater Gå utover kommunen sitt formelle ansvar som vertskommune: Mulige tiltak i bydeler der det er mottak

11 BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 11/21 Senter for Byøkologi © 2008 Arna Statlige mottak Eksistert i over 20 år Drives av Hero Kapasitet til 165 beboere Delvis desentralisert OUR THINKING - HOW

12 BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 12/21 Senter for Byøkologi © 2008 Eksisterende møteplasser og arenaer MØTEPLASSER Få naturlige møteplasser Lite egnet til å bygge relasjoner SOSIALE ARENAER Stort mangfold Lite brukt av beboere på mottaket OUR THINKING - HOW

13 BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 13/21 Senter for Byøkologi © 2008 Holdninger og forståelser 1/2 OM MOTTAKET “Det har vært så lenge at jeg tror de som var i mot det har resignert” “Det er en veldig fordel med at befolkningen blir kjent med andre kulturer og andre folkeslag.” “Det er jo på en måte en liten verden for seg selv” OUR THINKING - HOW

14 BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 14/21 Senter for Byøkologi © 2008 Holdninger og forståelser 2/2 OM RELASJONER “Du kjører forbi de når de går. Alle de går jo, og alle de andre kjører” “All kontakt er ofte flyktig kontakt; en frustrasjon oppi det hele” “Vi tar alle vi kan få” OUR THINKING - HOW

15 BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 15/21 Senter for Byøkologi © 2008 Informasjons- og kommunikasjons linjer 1/2 MOTTAKET OG SIVILT FORENINGSLIV Lite direkte kontakt Krever mer ressurser å rekruttere beboere på mottaket Samarbeid i ulike andre forum OUR THINKING - HOW

16 BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 16/21 Senter for Byøkologi © 2008 Informasjons- og kommunikasjons linjer 2/2 MOTTAK OG KOMMUNALE TJENESTER Skolekontakt Rutiner for samarbeid og tilrettelegging viktig OUR THINKING - HOW

17 BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 17/21 Senter for Byøkologi © 2008 Oppsummering Få synlige konflikter Parallelle samfunn Stort forbedrings- potensial OUR THINKING - HOW

18 BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 18/21 Senter for Byøkologi © 2008 Spørsmål til diskusjon Hvilke kunnskap etterspør dere? Hvordan kan studien avgrenses for å bli aktuell og relevant for dere? Hvilke type råd og anbefalinger vil være mest fruktbare for dere? Organisering av et videre samarbeid OUR THINKING - HOW


Laste ned ppt "BERGEN NOVEMBER 2008 SIDE 1/21 Senter for Byøkologi © 2008 Asylmottak som nærmiljø Bente Beckstrøm Fuglseth Kari Anne K. Drangsland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google