Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseplan bydel Frogner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseplan bydel Frogner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseplan bydel Frogner 2012 - 2013

2 Velkommen til årets kompetanseplan
Litt praktisk informasjon først: Alle påmeldinger skal sendes innen onsdag 29.august, sendes samlet fra hver barnehage til På en del av aktivitetene mangler vi datoer, dette kommer vi tilbake til etter hvert som vi får bekreftet avtalene med foreleserne og avklart lokaler. Når det gjelder lederutvikling for de pedagogiske lederne, de nye pedagogiske lederne og tilbudene til de pedagogiske medarbeidere så melder en seg på hele pakken – alle samlingene. Det samme gjelder nettverksamlingene med særlig vekt på språk- ½ dags samlinger og andre tilbud kan man melde seg på enkeltvis Vi har satt av ,- til prosjekt midler som det kan søkes på. Frist for slik søknad er 27.september .Søknaden sendes til

3 Lederutvikling pedagogiske ledere
2012/ 2013 1.samling torsdag 11.oktober til Tema for samling: ” Prosjektarbeid som arbeidsform- Med Astrid Manger Sted: 1 etg. Administrasjonen 2. samling torsdag 10.januar til 15.00 Tema for samling: ” Hvordan møter vi samspillsproblemer i barnehagen” med Kika Røed fra pedagogisk fagteam Sted: Schafteløkken menighetshus 3.samling torsdag 14.mars til Tema for samling: ”De nødvendige samtalene” med Per Magnus fra psykologbistand. 4. samling sammen med daglige ledere og styrere på tema teamarbeid. Vi kommer tilbake med datoer på dette.

4 Lederutvikling for nye pedagogiske ledere
1.samling torsdag 20. september til 15.00 Tema for samling: ”Leder eller pedagog” med Åse Bakken, Eva Sollie og Gro Ingunn Kaasa Sted: Schafteløkken menighetshus 2. samling torsdag 8.november til 15.00 Tema for samling: ”Barnehagens mandat ”med Astrid Manger 3.samling torsdag 7.februar til 15.00 Tema for samling: ” Hvordan møter vi samspillsproblemer i barnehagen” med Kika Røed fra pedagogiske fagteam. Sted: Shafteløkken menighetshus 4. samling torsdag 18.april til 15.00 Tema for samling:

5 ½ dags samlinger 1. ” Reggio Emilia filosofiens syn på barn og læring ” med Eva Sollie. En samling for alle barnehageansatte. Tidspunkt: 25. oktober til Sted: 1.etg administrasjon 2. ”Prosjektarbeid” med Anette og Kristin pedagogiske ledere fra Hjelmsgate barnehage. En samling for pedagogiske ledere. Tidspunkt: 13. februar til Sted: 3. ”Matematikk i barnehagen” med Gro Ingunn Kaasa. En samling som passer for alle barnehageansatte. Tidspunkt: 26.februar Sted: 1. etg. administrasjon

6 ½ dags samlinger 4.” Utvikling av språklig bevissthet” med Natalia Lundeland. En samling for alle barnehageansatte. Tidspunkt: 14.november til mars samme sted og tidspunkt Sted: Frognersalen 5.etg. Administrasjonen 5.” Layout – med Kristin Hoen og Karen Thune Larsen Tidspunkt: 15.januar til ” Læringsmiljøet i uterommet” med Reggio nettverk 1. Tidspunkt: 28. februar til 12.00

7 Samlinger for pedagogiske medarbeidere
1. samling 30.oktober til etg. Barnehagens mandat og samfunnsoppgave, viktig for deg som arbeider i barnehagen? administrasjonen Med Gro Ingunn Kaasa 2. samling – ” Marte Meo ” med Monica Iversen Marte Meo veileder og fagleder ved Friggfeltet barnehage. 3.samling etg. Adm. Våre samarbeidspartnere i bydelen og kommunen, viktigheten av tverrfaglig samarbeid. Katharina Schøndorf kommer fra barnvernstjenesten 4.samling etg adm. ”Lek og dens betydning for barna” med Randi Aabø Ågren og Gro Ingunn Kaasa

8 Lederutvikling for daglige ledere og styrere
Alle eksisterende nettverk etter lederutviklingen fortsetter med 2 x coaching fra Kanvas pr. ½ år. Gruppene vil ha utgangspunkt i de nettverk som ble satt under lederutviklingen, men ha noen få endringer da vi gå opp til 8 pr. gruppe og det er ansatt noen nye ledere ute i barnehagene. De nye gruppene blir sendt ut i løpet av august måned sammen med sted for nettverket- Oppstart: Lene sine grupper Kriss sine grupper Alle fra til 15.30 Sted: Alle i administrasjonen 1. etg. + 5 etg. Det vil også gjennomføres en samling sammen med pedagogiske ledere på tema teambygging.

9 Nettverksamlinger med særlig vekt på språk
”Magiske samlingsstunder”, Trude Anette Brendeland fredag 21. september kl 12 – 15. Sted: 1. etg administrasjon ”Etablering av gode språkmiljøer i bhg ” med Cathrine Olsson fredag 26.oktober kl 9 – 12. Sted: 1. etg. administrasjon ”Kulturforskjeller i synet på barn” med Grethe Savosnick fra Regionalt Ressurssenter for vold, traumer og selvmordsforebygging, Flyktningeteam. 22/2 kl 12 – 15. ”Foreldresamarbeid ” med Cathrine Olsson. torsdag 18.april – 13 kl

10 Andre faglige tilbud Fortellerkurs i samarbeid med Deichmanske bibliotek, dato kommer senere Samarbeid barnevern – barnehager dato kommer senere ADHD, med Bup vest – etg administrasjonen. samme tid og sted. Kartleggingsmateriell, en presentasjon av ulike kartleggingsverktøyer med Therese, Natalia, Cathrine og Katrine fra pedagogisk fagteam. – etg . Administrasjonen. Våren 2013 arrangerer vi en samling for førskolelærere


Laste ned ppt "Kompetanseplan bydel Frogner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google