Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye regler for lengden av overtidsarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye regler for lengden av overtidsarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye regler for lengden av overtidsarbeid.
Arbeidsmiljøloven § 50 Nye regler for lengden av overtidsarbeid.

2 AML § 49 gjelder som før… Overtid og merarbeid likestilles.
Det må foreligge spesielle vilkår for at overtid eller merarbeid kan benyttes. Det skal konfereres med tillitsvalgt før overtidsarbeid settes i verk.

3 AML § 49 gjelder som før…. Arbeidstaker kan kreve seg fritatt fra overtids- eller merarbeid av helsemessige eller tunge sosiale grunner. Overtidsarbeid og merarbeid må ikke brukes som en fast ordning. Det skal betales et tillegg for overtids-arbeid på minst 40%.

4 AML § 50: Noe er som før ….. Overtid skal fordeles.
Summen av arbeidstid og overtid på et døgn må maksimalt være 14 timer. Grensen kan økes til 16 timer etter avtale med tillitsvalgt. Hovedregelen er at antall timer overtid pr. kalenderår ikke skal overstige 200 timer.

5 AML § 50: To store forandringer
Avtale mellom den enkelte og arbeidsgiver om å stå 400 timer pr. år. Uklarhet om i hvilken grad de siste 200 timene er frivillige. Grensene for maksimalt antall timer pr. uke og på 4 uker, forsvinner. I stedet kommer det en ny hovedregel:

6 AML § 50: Ny hovedregel… ”Overtidsarbeidet må fordeles slik at den ukentlige arbeidstiden, inkludert overtid, i løpet av en periode på 4 måneder i gjennomsnitt ikke overstiger 48 timer” Hva betyr det i praksis? Hvor mye overtid vil en maksimalt kunne pålegges?

7 Det maksimale for dagarbeidere
Forutsetter full respekt for 11-timers-regelen, 36 timers ukehvile og helgefreden, dvs. en ”pen” uke. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

8 På en slik uke…… … er man innenfor porten i 77 timer, har 6 timers pause og jobber 71 timer. … arbeider man 31 timer overtid etter loven, og 37 timer overtid i forhold til tariffavtalen. Flere muligheter: 11 timer mellom øktene kan avtales ned til 8 timer. Overtid i ukehvilen er tillatt.

9 Konklusjon Ved drifts- og vedlikeholdsstopper åpnes det nå for langt mer overtid enn før (”helvetesuker”). Slike uker må ”veies opp” med uker med lite overtid på grunn av 4-måneders-regelen. Eksempel: Det tillates en ”pen” maksimal-uke for dagarbeidere pr. måned.

10 Hva med skiftarbeiderne?
Siden grensene nå bestemmes av summen av arbeidstid og overtid, kan skiftarbeiderne pålegges mer overtid enn dagarbeidere. En dagarbeider kan i snitt pr. uke pålegges: 48 – 37,5 timer = 10,5 timer En skiftarbeider kan i snitt pr. uke pålegges: 48 – 33,6 timer = 14,4 timer

11 Litt av et paradoks….. Skiftarbeidere har fått kortere lovfestet arbeidstid fordi skift er en belastning på helsa. Den kortere lovfestede arbeidstiden gjør det nå mulig å pålegge dem mer overtid enn dagarbeidere. Friukene på en skiftplan vil på en helt annen måte enn før bli et potensial for overtid.

12 Hva kan vi gjøre? Det viktigste nye er at arbeidsgiver ved behov kan pålegge ”helvetesuker”, fylle friskift-uker med overtid osv. i langt større grad enn før. Er det ikke rimelig at vi avtaleveien sikrer at dersom en belastes ekstra hardt i en kort periode, har en rett til å få ta seg inn igjen ved å få avspasere noe av overtida?

13 En ”lille” fra Danmark På bedrifter med tillitsvalgt, kan de lokale parter avtale at alt overtidsarbeid skal avspaseres. Blir en ikke enige om dette lokalt, gjelder følgende regler: Overtid på grunn av manglende frammøte, lasting/lossing, havari på utstyr og andre uforutsatte driftsforstyrrelser, avspaseres ikke.

14 En ”lille” fra Danmark (forts.)…
Annen overtid ut over 8 timer på fire uker, skal – med mindre partene blir enige om noe annet – avspaseres som hele fridager innenfor en 4 måneders periode. Arbeidsgiver bestemmer tid for avspasering etter forhandling, men må gi minst en ukes forhåndsvarsel. (Fra SiD’s industrioverenskomst)


Laste ned ppt "Nye regler for lengden av overtidsarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google