Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Fagforbundet og F E R I E

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Fagforbundet og F E R I E"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Fagforbundet og F E R I E

2 F E R I E Ferieåret: Følger kalenderåret, det er det året som du avvikler ferien. Opptjeningsår: Det forutgående kalenderår. Det har sammenheng med hva du skal ha i feriepenger det året som ferien avvikles.

3 F E R I E Feriefritidens lengde:
25 virkedager i hvert ferieår etter ferieloven, samt 5 dager avtalefestet ferie Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av: 6 virkedager ekstra ferie.

4 F E R I E Virkedager: Er alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- og høytidsdager. Dvs. mandag til og med lørdag. Har ingen sammenheng med turnus og hvilke dager du skulle ha vært på arbeid eller har fri.

5 F E R I E Deltidsansatte:
Deltidsansatte har også krav på 25 virkedager ferie etter ferieloven samt 5 dagers avtalefestet ferie uansett hvordan turnusen deres ser ut.

6 F E R I E 16 timers regelen: Gjelder turnusansatte og kun ved avvikling av ferie som omfatter minst 18 virkedager. Arbeidstakere kan kreve at tiden fra arbeidets avslutning før ferien, til det begynnes etter ferien skal utgjøre til sammen 16 timer i tillegg til Feriefritiden – bruk eksemplene i ferieloven.

7 F E R I E Varslingsfrist:
Alle arbeidstakere skal få vite så tidlig som mulig og senest 2 mnd. før de skal ha ferie om ferien kan tas på det tidspunkt som arbeidstakeren har satt seg opp/ønsket seg ferie på. Varslingsfristen gjelder i forhold til hver enkelt arbeidstaker.

8 F E R I E For arbeidstakere over 60 år gir arbeidstaker melding til arbeidsgiver minst 2 uker før ekstraferien skal avvikles.

9 Feriefastsetting: Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidstakerne gis ferie og at ferien blir avviklet.

10 F E R I E Overenskomster - tariffavtaler
Arbeidsgiver skal i god tid drøfte fastsetting av ferie og ferielisten med tillitsvalgte eventuelt arbeidstakeren. Eks. på dette kan være: · avvikling av ferien i puljer · hvor lang tid skal hele ferieavviklingen strekke seg over · hvor mange kan ta ferie på samme tid osv.

11 F E R I E Styringsrett: Ikke enighet - da fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien.

12 F E R I E Hovedferien: Arbeidstaker har krav på 18 virkedager sammenhengende ferie i tiden 1.juni september. Arbeidsgiver kan derfor ikke legge hovedferien utenfor denne tiden. Arbeidstakeren kan selv ønske seg ferie utenom dette tidspunktet.

13 F E R I E Sykdom før ferien:
Arbeidstakeren kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret dersom en blir 100 % arbeidsufør før ferien tar til. Arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring.

14 F E R I E Sykdom i ferien: Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør i 5 virkedager i ferien kan kreve å få disse avviklet som ny feriefritid. Arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring. Den «nye» feriefritiden kan ikke kreves avviklet i tiden 1. juni september.

15 F E R I E Overføring av 12 virkedager:
Medfører arbeidsuførheten at feriefritiden ikke blir avviklet innen ferieåret, kan arbeidstaker kreve å få overført inntil 12 virkedager feriefritid til påfølgende ferieår.

16 F E R I E Beregning av feriepenger:
Feriepenger opptjenes året før ferieåret. Feriepengene er 12 % av feriepengegrunnlaget. + 2,3 % for de over 60 (disse er skattepliktige).

17 F E R I E Feriepengegrunnlagt er brutto årslønn + variable tillegg minus utbetalte feriepenger i ferieåret (man får ikke beregnet feriepenger av feriepenger). Det beregnes ikke feriepenger av: - kjøregodtgjøring - diettgodtgjørelse - bilhold

18 F E R I E G O D F E R I E


Laste ned ppt "Velkommen til Fagforbundet og F E R I E"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google