Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Kuvøsesang” Anette Cicilie Rundgren Musikkterapistudent

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Kuvøsesang” Anette Cicilie Rundgren Musikkterapistudent"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Kuvøsesang” Anette Cicilie Rundgren Musikkterapistudent
Oslo Universitetssykehus (OUS), Ullevål Oslo,

2 Foreløpig Problemstilling
”Kan sang og lyrespill ha en smertelindrende og/eller avledende effekt på premature og syke nyfødte under nødvendige prosedyrer som medfører smerte?”

3 Hva er musikkterapi? Musikk kan skape nye muligheter for kommunikasjon og personlig uttrykk Musikk som virkemidel til å uttrykke seg Fokus på ressurser og kreativitet Skape musikalske moter og danne et fellesskap ”Musikkterapi er bruk av musikk til å gi mennesker nye handlemuligheter”(Ruud,1990) Fokus på det salutogenetiske perspektiv (fremme helse) og ikke det patogenetiske (fokus på sykdom)

4 Mor til et prematurt barn:
” I begynnelsen føler man at det er en ting, den bare ligger der liksom, også får vi lov til å ta den ut og leke med den innimellom” (praksislogg )

5 Hvorfor musikkterapi? Musikkterapi kan være med på å:
bygge opp og styrke relasjonen mellom omsorgsgiver og det premature barnet gi trygghet, gjenkjennelse og kjærlighet, dette skaper positive endringer i samspillet gi redusert puls- og respirasjon og samt øke SaO2 skape en god og trygg atmosfære gi en raskere vektoppgang som igjen resulterer i tidligere hjemreise

6 Forskningen Kvantitativ Singel case design
Et tilnærmet randomisert studie dvs; like mange målinger med musikk som uten musikk (sang og lyre) Empiri; målinger av nødvendige prosedyrer som kan medføre smerte i øyeundersøkelse, blodprøver (venøse og kapillære), sugeprosedyrer

7 Prosjektet ”kuvøsesang”
19 barn som er premature og syke nyfødte Fødselsvekt: 495 – 3700 gr. Totalt 44 målinger Gestasjonsuker: 24 – 42 Data ble samlet inn i perioden:

8 Målingsparametre Pulsfrekvens Oksygenmetning (SaO2) Respirasjon
SCMS (Skin Conductance Measurement System)

9 Gjennomføring Foreldresamtykke Kobler til SCMS apparatet
Puls, SaO2 og respirasjon ble notert ca 30 – 60 sekunder før prosedyren startet, under prosedyren og etter prosedyren. Sang og lyrespill kommer inn med det samme prosedyren starter og slutter straks prosedyren er ferdig

10 Musikken To sanger med tekst
”Se der ligger lille ”barnets navn”” (Indiansk melodi) ”Sulla meg litt” (Norsk folketone) Improvisasjon Lyren, 7 strenger Stemt i en pentaton skala d, e, g, a, h, d, e

11 Musikken forts. Kort tonespenn Lyse toner Rolig og stabil puls
Gjenkjennelse av melodier Tekstens innhold

12 Resultater Desibelmålingen på avdelingen Lyren har ingen effekt
Resultatene er under bearbeidelse Masteroppgaven forventes ferdig november 2012

13 Internasjonal litteratur
Butt og Kiselevsky (2000) Hælstikk Spedbarn over 31 uker: musikken hadde en effekt ved at hjertefrekvens, adferdtilstand og ansiktsuttrykk for smerte kom raskere tilbake til den opprinnelige verdien sammenlignet med kontrollgruppen. Caine (1991) Stressadferd Kortere opphold på intensiven: (p<.05) Sykehusopphold: (p<.05) Reduksjon i stressatferd: (p<.005) Cassidy (2009) Hodeomkrets og fysiologiske responser Ingen signifikant endring i hodeomkrets Nedgang i hjertefrekvens (p=.002) Standley og Moore (1995) Eksponering av mors stemme, SaO2 En signifikant effekt på (p<.05)

14 Litteratur Gresbakken, Siv Merete Kvalbein (2011): Musikkterapeutisk arbeid på intensivavdelingen fornyfødte. Musikkterapi nr. 1. Houghton, Elin Grastveit (2008): Ingen er for liten. Masteroppgave. Grieg akademiet, Bergen Oveland, Solveig (1998): Meningsfulle øyeblikk i musikkterapi. Hovedfagsoppgave, UiO. Ruud, Even (1990): Musikk som kommunikasjon og samhandling. Oslo: Solum Forlag. Tråsdahl, Ole Bjarne (2011): Effekt av musikk og musikkterapi med barn på sykehus. Norges musikkhøgskole, Oslo Rye, Henning (1993): Tidlig hjelp til bedre samspill. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo


Laste ned ppt "”Kuvøsesang” Anette Cicilie Rundgren Musikkterapistudent"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google