Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FIRST LEGO League, Skandinavia Stiftelsen FIRST Scandinavia står bak FIRST LEGO League-turneringene i Skandinavia. ”Stiftelsens formål er å stimulere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FIRST LEGO League, Skandinavia Stiftelsen FIRST Scandinavia står bak FIRST LEGO League-turneringene i Skandinavia. ”Stiftelsens formål er å stimulere."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 FIRST LEGO League, Skandinavia Stiftelsen FIRST Scandinavia står bak FIRST LEGO League-turneringene i Skandinavia. ”Stiftelsens formål er å stimulere barns interesse for naturvitenskapelige og tekniske/matematiske fag gjennom engasjerende prosjekter hvor barna selv er drivkraften”

3 FIRST LEGO League er en teknologi og kunnskapsturnering for barn og unge i alderen 10-16 år. Prosjektet har 3 delmål: FIRST LEGO League, prosjektet

4 FIRST LEGO League - er et tverrfaglig prosjekt med hovedvekt på naturfag, matematikk og norsk - har målgruppe barn og unge i alderen 10-16 år - har prosjektperiode fra 17. september til 12. november - avsluttes med en turnering 12. november i 39 byer i Skandinavia FIRST LEGO League, Skandinavia

5 - gi barn og unge gode opplevelse med teknologi og prosjektarbeid - tilby en undervisningsform som egner seg godt for tilpasset opplæring - bidra til å øke interessen for realfag og teknologi - bidra til økt rekrutteringen til realfaglige studier Vi ønsker gjennom prosjektet å: Hvorfor FIRST LEGO League ? Fremtidens arbeidsplasser krever ny kompetanse!

6 • de har ikke nok ressurser • de vet ikke hva konkurrentene gjør • de må finne opp/designe/utvikle • lage prototyp • redesigne og bygge på nytt Lagene møter mange av de arbeidsbetingelser man er underlagt i det virkelige arbeidslivet. Utfordre barn og unge gjennom reelle problemstillinger Hvorfor FIRST LEGO League ? Til slutt skal lagene levere et produkt til rett tid.

7 Forskningsoppgaven •Gjøre bakgrunnsstudier om årets tema •Definere et problem som de skal finne løsninger på •Finne innovative løsninger •Forberede en presentasjon av forskningsoppgaven •Prosjektinnlevering

8 Teknologioppgaven •Utvikle og bygge en robot •Programmere roboten •Velge funksjonelle verktøy, motorer og sensorer •Velge strategi ; hver runde er på 2,5 min •Forberede en teknisk presentasjon •Prosjektinnlevering

9 Eksempel på en robotbane

10 Profilering •Markedsføre prosjektet og lagets løsning i forkant av turneringsdagen eller •Utvikle en plan for markedsføring i etterkant av turneringsdagen •Planlegge og utforme en PIT som profilerer laget og prosjektet • Lage heia rop, sang, kostymer og andre effekter for å synliggjøre laget på turneringsdagen •Forberede en PIT presentasjon •Prosjektinnlevering

11 Arbeidsprosessen •Vurdere resultatet ut fra oppsatte planer og mål •Samarbeid •Arbeidsfordeling, bruk av den enkeltes sterke sider •Støtte og hjelp innad i laget •Selvstendighet •Dokumentere arbeidsprosessen i prosjektinnleveringen Et godt resultat i FLL er som regel avhengig av samarbeid mellom ulike mennesketyper med ulike kvaliteter. Arbeidsprosessen i prosjektet er lik prosessen man ofte møter i næringslivet.

12 Prisene Prisene gjenspeiler de viktige verdiene i FIRST LEGO League ------------------------------------------------------------------ FIRST LEGO League CHAMPIONS – prisen ------------------------------------------------------------------ Robotkonkurransens 1. pris ------------------------------------------------------------------ Robotkonkurransens 2. pris ------------------------------------------------------------------ Forsknings-prisen (1. og 2. plass) ------------------------------------------------------------------ Teknologi-prisen (1. og 2. plass) ------------------------------------------------------------------ Profilerings-prisen (1. og 2. plass) ------------------------------------------------------------------ Samarbeids-prisen ------------------------------------------------------------------

13 FIRST LEGO League i skolen FLL-prosjektet blir en del av skolehverdagen, ikke et tillegg til. Ved å delta i FLL arbeider elevene innenfor spesifikke deler av læreplanene til flere fag. Her er et noen få eksempler på aktuelle mål fra Kunnskapsløftet –Norsk: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne •presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler •lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres –Matematikk: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne •velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi, og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit •bruke, med og utan digitale hjelpemiddel, tal og variablar i utforsking, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design –Mat og helse: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne •diskutere kva mattryggleik og trygg mat inneber FLL er et prosjekt som passer godt inn i skolenes læreplaner og hvor forskningsmetodikk står sterkt.

14 FIRST LEGO League i skolen Skolenes utviklingsarbeid og satsningsområder

15 FIRST LEGO League for alle (10-16) • teknologen • programmereren • forskeren • utrederen • entertaineren • kunstneren • teoretikeren og • prosjektlederen Her er det plass til både...

16 Arbeidsfordeling • Hele klassen deltar • En gruppe av elevene deltar • En gruppe satt sammen på tvers av flere klasser deltar • Et fritidsprosjekt • FLL er en del av den ordinære opplæringen • FLL organiseres som et tiltak utenfor ordinær opplæring Organisering

17 • Teknologipresentasjon og robot • Bygging av Challenge-sett • Forskningsdel • Profilering og markedsføring • Foto • Prosjektinnlevering Jobbsøknad Et forslag er å la elevene ”søke” på jobber: Arbeidsfordeling

18 Foreldrenes rolle • Faglige bidragsytere • Ansvar for noe av gruppene • Arrangere egne FLL kvelder, miljøarrangement • Oppgaver på turneringsdagen (eks tidtakere) • Sponsorer Skole-hjem samarbeid

19 Turneringsdagen Lørdag 12. november 2010 Turneringen gjennomføres i 39 byer i Skandinavia

20 Turneringsdagen Turneringen streames i mange byer Adressen legges på www.hjernekraft.org

21 •Turneringsområdet åpner, lagene registrerer seg når de kommer •Pit’en skal klargjøres •Åpningsseremoni •Robotkjøringer, PIT og teknisk presentasjon, presentasjon av forskningsoppgaven overfor dommere etter oppsatt tidsplan •Premieutdeling •Avslutningsseremoni Turneringsdagen

22 Konkurrere med sine roboter på robotbaner Turneringsdagen

23 Presentasjon av forskningsoppgaven foran dommerpanel Turneringsdagen

24 Teknisk presentasjon foran dommerpanel Turneringsdagen

25 PIT presentasjon og profilering av laget på turneringsdagen Turneringsdagen

26 FIRST LEGO League Skandinavisk finale 3. desember i Gjøvik, Norge Laget består her av totalt 10 deltagere og 2 veiledere Skandinavisk finale

27 En god samarbeidsarena

28 Samarbeid med næringslivet En del av lagenes oppgaver i FLL er å ta kontakt med lokale bedrifter og skaffe samarbeidspartnere som kan bidra både faglig, økonomisk og på andre måter. De som er dommere i FLL kommer fra næringslivet og utdanningsinstitusjoner. FLL og næringslivet Utklipp fra Herning Folkeblad 10.11.2008

29 På vårt nettsted www.hjernekraft.org finnes all informasjon. www.hjernekraft.org Fra www.hjernekraft.org kan du også laste ned den nyttige ”Håndbok for veileder” og ”FLL i skolen” som beskriver hva FLL er.


Laste ned ppt "FIRST LEGO League, Skandinavia Stiftelsen FIRST Scandinavia står bak FIRST LEGO League-turneringene i Skandinavia. ”Stiftelsens formål er å stimulere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google