Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læreryrket – en viktig og krevende profesjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læreryrket – en viktig og krevende profesjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læreryrket – en viktig og krevende profesjon

2 Oppsummér så langt: Hva er en god lærer?

3 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold
Jeg lurer på … for eksempel: Øker eller avtar intelligensen med alderen? Hvor mye brukes IKT i skolen egentlig – og til hva? Hva er det riktig/galt å bruke IKT til? Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

4 Læreren som profesjonsutøver
Fem (seks) forutsetninger for å kalles en profesjon Lærerens særegne kompetanse Den didaktiske praksistrekant Metarefleksjon Den profesjonelle lærer Den autonome lærer

5 En virksomhet kan bli definert som en profesjon ut fra
Utdanning/utdanningsnivå Om det eksisterer en særegen, etterspurt kompetanse Om utøverne har motivasjon på profesjonens vegne Om det er etablert en normalisert, offentlig godkjenning Om det er utviklet en yrkesetikk (med plikter og krav) (Om det utøves metakritikk relatert til profesjonens funksjon) Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

6 Hva er lærerens særegne kompetanse?
Lærerens kompetanse må være noe mer enn å ”fungere i klasserommet”, undervise, aktivisere elevene, formidle, etc. … men hun må i høyeste grad kunne også dette. Læreren må i tillegg kunne planlegge fornuftig det som skal skje i klasserommet, undervisningen etc. ved profesjonell tolkning av overordnete læreplaner (LK06; skolens planer; teamets planer). Læreren må også være i stand til å reflektere over og vurdere (kritisk) sin egen og skolens virksomhet i relasjon til didaktisk teori. Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

7 Den didaktiske praksistrekant
P3: Refleksjoner om, og en kritisk spørrende holdning til, undervisningspraksis, læreplaner, lærebøker, skolens organisering og formål. P2: Planlegging og etterarbeid av undervisningen P1: Undervisning her og nå Etter Engelsen 2006:61ff Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

8 Diskutér: Hva er en god lærer? Profesjonell lærer Autonom lærer
Hvilke forutsetninger har en profesjonell lærer for å være en god lærer, framfor den uprofesjonelle Autonom lærer Hvilke forutsetninger har en autonom lærer for å være en god lærer, framfor den ikke-autonome?

9 Viktige dokumenter på nettet
Opplæringsloven med sentrale forskrifter. Kunnskapsdepartementets side om Kunnskapsløftet. Kunnskapsløftets læreplaner. (LK06) Stortingsmelding om ny lærerutdanning: St.meld. nr. 11 ( ) Læreren Rollen og utdanningen.

10 Mellom praksis og filosofi…
Handlingstidsrom Handlingstvang Handlingsrefleksjon (P2 og P3) Utdanning og danning Tilpassing og utforsking Instrumentalisme ”Det instrumentalistiske mistaket”

11 Til diskusjonen om utdanning og danning
Uten teori Teori Klokskap Refleksjon Fornuft Spontanitet Sannsynlighet for god praksis? Sannsynlighet for god praksis? Sannsynlighet for god praksis?

12 Å tenke utforskende og vitenskapelig er nyttig og kvalifiserende
En lærer må alltid, undrende og kreativt, forholde seg til spørsmål som: Hva skjer/skjedde? Forholder det seg virkelig slik som det ser ut? Kan teori belyse problemet jeg står overfor, eller må jeg finne ut av/utforske dette ytterligere? Hvordan? Kan jeg stå for/legitimere mine synspunkter og didaktiske valg? Er det fornuftig det jeg gjør? Kan jeg uttrykke/formidle det jeg vet/har funnet ut? Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

13 Hva er forskning - egentlig?
Jeg lurer på noe … som jeg vil forsøke å finne ut av (utforske) Jeg finner en måte som jeg kan finne ut av dette på (angrepsmåte) Jeg finner ut (angriper/utforsker) Jeg merker meg det jeg finner ut (registrerer) Jeg bearbeider det jeg har funnet ut (analyserer) Jeg sjekker det jeg fant ut med det jeg lurte på (konkluderer). Har jeg en løsning? Jeg lurer videre … Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

14 Oppsummering Utdanningen må tilføre studentene
Stolthet over å tilhøre lærerstanden Endringskompetanse Bevissthet og refleksjon om hva som er lærerens særegne kompetanse Motivasjon på profesjonens vegne Kompetanse til å vurdere utdanningens innhold opp mot de krav som stilles til lærere og skole i det moderne samfunn Yrkesetisk kompetanse


Laste ned ppt "Læreryrket – en viktig og krevende profesjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google