Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energiledelse i industrien NHO Østfold Norsk Teknologi, 24

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energiledelse i industrien NHO Østfold Norsk Teknologi, 24"— Utskrift av presentasjonen:

1 Energiledelse i industrien NHO Østfold Norsk Teknologi, 24
Energiledelse i industrien NHO Østfold Norsk Teknologi, 24. oktober 2013

2 30 milliarder kroner samlet omsetning
Heis Integrasjon Ventilasjon Elektro Automatisering Kjøling - Energi Tele/data 1 600 bedrifter ansatte 30 milliarder kroner samlet omsetning

3 Energiutfordringen: Hvordan skal vi dekke fremtidens energibehov?
Kilde : IEA World Energy Outlook Current policies scenario

4 ”London Array” Største igangsatte offshore vind prosjektet i verden
Kapasitet: 1,000 MW, turbiner (3-7 MW hver) Størrelse: 245 km2 Installed Capacity (MW) Capacity Factor (%) Generation (TWh) Wind 1,000 20 1,755 GWh Coal 313 64 Kilde: London Array Project, China Electricity Council

5 Klimautfordringen

6 Hvordan løse utfordringene?
4/4/2017 Hvordan løse utfordringene? Miljø / Klima Energieffektivisering - et energipolitisk og markedsmessig ”kinderegg” Forsyningssikkerhet Økonomi

7 Fremtidig betydning av energieffektivisering
Ifølge IEA vil energieffektivisering frem til 2020 utgjøre 71 % av løsningen for å nå energi- og klimautfordringene Kilde : IEA World Energy Outlook 2012

8 Energieffektivisering er verdens viktigste energikilde

9 Europeisk/Norsk energi- og klimapolitikk
Klimapakken EU 20 % fornybar energibruk 20 % reduserte klimagassutslipp 20 % energi-effektivisering -Fornybardirektivet -Kvotehandelsdirektivet -Avtale om utslippskutt -Industriutslippsdirektivet Handlingsplan (2011) Økodesigndirektivet Energimerkedirektivet Bygningsenergidirektivet Energieffektiviseringsdir. 9

10 Energieffektivisering er ikke prioritert i Norge i dag
4/4/2017 Energieffektivisering er ikke prioritert i Norge i dag Land med mål og handlingsplan for energieffektivisering Ikke mål og handlingsplan

11 Mål og skattefradrag for energieffektivisering?

12 Barrierer Ingen blir målt på energiprestasjon
Energi blir generelt sett på som en fast kostnad Eie/leie, bygge/eie, investering/drift Mangel på kompetanse om hva man skal gjøre Et virvar av tilbud, løsninger, fakta og myter Energieffektivisering er ikke kjernevirksomhet Tilbakebetalingstid er hovedbeslutningskriterium Svært lavt tilbakebetalingskrav (1,29 år) Huseier har lav vilje til å investere Leietaker har lite forståelse for og vilje til å gjennomføre tiltak Kilde: ADAPT

13 Barrierer for industrien i dag
Uklarhet rundt implementeringen og praktiseringen av klimamål Fornybarbrøken Kabeleierskap Elektrisitetens-rolle (primærenergi og opprinnelsesgarantier Nett-kostnader - Mulig å få til Mtonn utslippskutt i Norge

14 Muligheter - Mulig å få til Mtonn utslippskutt i Norge

15

16 Fra tekniske løsninger som en kostnad til lønnsom business
PAYBACK Internrente 1,2 83,1% 1,4 71,1% 1,6 62,0% 1,8 54,9% 2,0 49,1% 2,2 44,3% 2,4 40,3% 2,6 36,8% 2,8 33,8% 3,0 31,1% 3,2 28,8% 3,4 26,6% 3,6 24,7% 3,8 23,0% 4,0 21,4% 4,2 19,9% 4,4 18,6% 4,6 17,3% 4,8 16,2% 5,0 15,1% Kilde: ADAPT, Skagenfondene ADAPT Consulting AS © 16

17 Alle skjønner at dette ikke er atomfysikk…

18 Alernative måter å tenke lønnsomhet på

19 Struping vs frekvensstyring
19

20 Er lav energipris en barriere?
Kraftåret 2012: 18 TWh overskudd i Norge Kraftpris 22,1 øre/kWh (Oslo) Kraftåret 2004: 11,5 TWh underskudd i Norge Kraftpris 24,6 øre/kWh (Oslo)

21 Energiledelse

22 Typiske besparelser knyttet til EOS

23 MÅLING ER STEG 1

24 Takk for oppmerksomheten!
4/4/2017 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Energiledelse i industrien NHO Østfold Norsk Teknologi, 24"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google