Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringskonferanse Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringskonferanse Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringskonferanse Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene.

2 i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene
ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Styringsgruppe: Merete Lyngstad: NSF Hallvard Hoen KS Kirsten Petersen Hdir Anders Grimsmo Nasjonal IKT Einar Braathen Dnlf Egil Rasmussen Stavanger kommune John M.Tolleskoven Innovasjon Norge Finansiering: Helsedirektoratet, Innovasjon Norge, NSF, KS og Nasjonal IKT

3 ELIN-metodikk = Brukerstyrte prosjekt
Behov Løsninger Brukerne/helsepersonell definerer og spesifiserer behovene, og er eiere og drivere av prosjektene Nasjonale standarder (KITH) Leverandørene utvikler løsningene

4 Meldinger i ELIN-k fase 2
Pleie og omsorgstjenesten: Orientering om tjenestetilbud fra kommunen Helseopplysninger til lege (forespørsel, svar, orientering) Legemiddelopplysninger Avvik Orientering om dødsfall Forespørsel og svar på forespørsel Innleggelsesrapport

5 Meldinger i ELIN-k fase 2
Pleie og omsorgstjenesten: Orientering om tjenestetilbud fra kommunen Helseopplysninger til lege (forespørsel, svar, orientering) Legemiddelopplysninger Avvik Orientering om dødsfall Forespørsel og svar på forespørsel Innleggelsesrapport Helseopplysninger Legemiddelopplysninger Fornye resept(er). Time til undersøkelse/behandling Status/plan for utskrivning Annen henvendelse

6 Meldinger i ELIN-k fase 2
Sykehus: Innleggelsesrapport (mottak) Helseopplysninger ved søknad (sending) Utskrivningsrapport (sending) Forespørsel/svar på forespørsel (sending/mottak) Avvik (sending/mottak) Logistikkmeldinger: (sending) Melding om innlagt pasient Melding om utskrivningsklar pasient Avmelding utskrivningsklar pasient (Melding om planlagt utskrivning av pasient) Melding om utskrevet pasient

7 Meldinger i ELIN-k fase 2
Sykehus: Innleggelsesrapport (mottak) Helseopplysninger ved søknad (sending) Utskrivningsrapport (sending) Forespørsel/svar på forespørsel (sending/mottak) Avvik (sending/mottak) Logistikkmeldinger: (sending) Melding om innlagt pasient Melding om utskrivningsklar pasient Avmelding utskrivningsklar pasient (Melding om planlagt utskrivning av pasient) Melding om utskrevet pasient Helseopplysninger Legemiddelopplysninger Status/plan om utskrivning Annen henvendelse

8 Pilotkommuner og -sykehus i fase 2
Helse Vest Stavanger kommune SUS Helse Nord Tromsø kommune UNN Helse Midt Trondheim kommune St.Olavs Hospital /Hemit Helse Sør-Øst Skedsmo kommune Ahus Oslo kommune Drammen kommune Sunnaas Hospital Disse har bidratt stort!! PLO-leverandør Sykehusleverandør Acos (CosDoc) DIPS (DIPS) Tieto (Gerica) Siemens (Doculive) Visma (Profil)

9 ELIN-k Elektronisk informasjonsutveksling i kommunene
Utvikling Pilotering Test/godkj venting venting 5 EPJ-leverandører, Samtidighet Forsinkelse = Stor utfordring for pilotaktører og leverandører Prioritering Prioritering Problemløsning Feil - mangler Prioritering Prioritering venting venting venting venting Problemløsning ELIN-k fase 1 pleie og omsorgstjenesten/fastlege Stavanger - SUS Tromsø UNN Trondheim – St.Olavs hospiital Skedsmo – Ahus Oslo– Sunnaas Drammen - Sunnaas venting ELIN-k fase 2: utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus 2008 2009 2010 2011

10 Retningslinjer er utarbeidet for å bidra til å sikre korrekt bruk av meldingene.
Helsepersonell har bl.a. ansvar for å kvalitetssikre at det benyttes korrekt meldingstype at det faglige innholdet er tilfredsstillende at meldingen blir sendt til riktig mottaker.

11 Adressering ELIN-k har stilt krav om bruk av HER-id
ELIN-k har stilt krav om at kommunene skal benytte tjenesteadresser i henhold til nasjonal metodikk ELIN-k har i samarbeid med KITH utarbeidet retningslinjer for bruk av tjenesteadresser

12 Utfordringer og muligheter
Sykehus kan motta PLO-meldinger som benytter HER-id, men sender ikke med HER-id selv Tjenestebasert adressering DIPS har laget en foreløpig løsning i v. 6.0 Ikke pilotert ennå. Helse-Midt har også ”jukset” til en løsning Pilotering ikke helt i ”mål” Midt-Norge: forsinkelser Nødvendig funksjonalitet er tilrettelagt/forbedret Utskrivningsrapport godkjent i v. 6.0

13 Utfordringer og muligheter
Viktig at meldingene nå tas i bruk mellom sykehus og kommune så snart som mulig. Legemiddelmelding og funksjonalitet i EPJ må videreutvikles Fortsatt problemstillinger som gjenstår å løses, men ikke direkte til hinder for den første utbredelse etter at pilotering av fullversjoner er gjennomført. Kvalitet og gevinst kommer ikke ”over natta”..

14

15

16


Laste ned ppt "Erfaringskonferanse Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google