Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona Søknad Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum Levanger 2020 - Gjennomføring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona Søknad Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum Levanger 2020 - Gjennomføring."— Utskrift av presentasjonen:

1 06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona Søknad Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum Levanger 2020 - Gjennomføring

2 06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona 1.Søknad - Partnerskapsavtale - Innledning Vi ber med dette om at Nord-Trøndelag fylkeskommune inngår en partnerskapsavtale for prosjektet ”Levanger 2020-gjennomføring” med Levanger kommune og næringslivet i Levanger i henhold til vedlagte forslag til partnerskapsavtale.

3 06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona 2.Søknad - Partnerskapsavtale - Bakgrunn for prosjektet Forprosjektet ”Levanger 2020” (L2020) ble gjennomført første halvår 2006 og dette resulterte i en rekke forslag til prosjekter med den hensikt å oppgradere Levanger sentrum, å skape entusiasme og engasjement hos befolkningen samt å skape et godt samarbeidsklima mellom Levanger kommune, næringslivet og beboere i sentrum. Videre har forprosjektet gjenoppfrisket mange tanker og ideer som ble behandlet under CittaSlow-arbeidet tidligere, og vi ser at det er viktig at det nå blir satt handling bak ordene og at alle erfarer at vi sammen kan utvikle Levanger sentrum videre.

4 06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona 3.Søknad - Partnerskapsavtale - Rammer ”Levanger 2020-gjennomføring” er en oppfølging og realisering av noen prosjektforslag i L2020. Dette er et 3-årig prosjekt med oppstart 1.1.2007 og som ferdigstilles 31.12.2009. Totalbudsjettet er på 10 mill kr. hvor hver av partnerne påtar seg en avtalt kostnad. Som hovednøkkel for kostnadsfordeling vil Levanger kommune dekke 50 %, lokalt næringsliv dekker 30 % og Nord- Trøndelag fylkeskommune er forutsatt å dekke 20 %. Den prosentvise fordelingen mellom partnerne vil kunne justeres i prosjektene etter behov.

5 06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona 4.Søknad - Partnerskapsavtale - Oversikt over kostnader og fordeling over perioden

6 06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona 5.Søknad - Partnerskapsavtale - Oversikt over partnernes bidrag over perioden

7 06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona 6.Søknad - Partnerskapsavtale - Fire prioriterte prosjekter 1.”Torgaksen fra Levanger­elva til Sundet” har som hensikt å reaktivere torgaksen som allmenning og forankre aksen i Levangerelva og Sundet, som to identitetspunkt i byen. Videre å bygge en ny park for å sikre allmenn tilgang og tydeliggjøre byens kontakt med sjøen. 2.”Håkon den Godes gate” har som hensikt å revitalisere byen som handelsområde og å sikre gode gangforbindelser fra Torget og sørover i byen. 3.”Aksen Sentrum – Sykehuset – Moan” har som langsiktig mål å knytte byen tettere sammen gjennom å skape gode forbindelser fra handelsområdet Moan til sentrum i Levanger. Som første trinn i dette arbeidet sikres kontakten mellom Torget i sentrum og Sykehuset gjennom en gang-/sykkelforbindelse mellom Grønsgate og H. Jelstrups gate (en forlengelse av Håkon den Godes gate). Videre er intensjonen å utvikle Stadion til et aktivitetsområde for barn og unge. 4.”Levanger vertskap” har som intensjon å videreutvikle samarbeidet mellom ulike aktører i byen, å bygge identitet og stolthet over byen gjennom å bygge og formidle kunnskap. Videre å gi identitet til ulike småplasser og skape ”eierforhold” og ansvar for ulike grupper i befolkningen.

8 06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona 7.Søknad - Partnerskapsavtale - Organisering ”Levanger 2020-gjennomføring” har følgende prosjekteiere: Levanger kommuneA-eier og oppdragsgiver Nord-Trøndelag fylkeskommune A-eier Lokalt næringslivA-eiere Andre aktører (org./private)B-eiere Oppdragsgiver for ”Levanger 2020-gjennomføring” er Levanger kommune og Rådmann Ola Stene stiller derfor som prosjektansvarlig. Kommunen oppnevner en styringsgruppe med representanter fra de ulike prosjekteierne. Videre har kommunen ansvar for selve prosjektgjennomføringen (kommunal stab/andre).

9 06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona 8.Søknad - Partnerskapsavtale - Oppfølging Det avholdes møte i Styringsgruppen 4 ganger årlig som et minimum, og for øvrig etter behov. Partnere innkalles til møte 1 gang årlig sammen med styringsgruppen (i oktober) for å gjennomgå siste års resultat og gjennomgå/beslutte påfølgende års planer (beslutningspunkt).

10 06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona

11

12


Laste ned ppt "06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona Søknad Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum Levanger 2020 - Gjennomføring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google