Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Selvbetjeningsportaler E-serviceprosjektet til Vest-Finnmark Regionråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Selvbetjeningsportaler E-serviceprosjektet til Vest-Finnmark Regionråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Selvbetjeningsportaler E-serviceprosjektet til Vest-Finnmark Regionråd

2 Disposisjon: selvbetjeningsportal Sentrale føringer fra KS og Regjeringen Om e-serviceprosjektet til Vest-Finnmark regionråd Prosjektutfordringer/organisatoriske utfordringer Samarbeidsrelasjoner

3 Sentrale føringer Regjeringen har utformet sin IT-politikk for årene fremover. KS har utformet IT-strategi for kommunesektoren. Nasjonale og internasjonale samfunnsstrømninger.

4 eKommune 2009 – det digitale spranget Strategi- og handlingsplan for IKT i kommunesektoren. Visjon for den digitale kommunen: ”eKommunen skal aktivt utnytte moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å skape tilgjengelig og effektiv forvaltning og gode tjenester til innbyggerne og næringsliv.”

5 eKommune 2009 – det digitale spranget gi innbyggerne mulighet til å velge kommunikasjonskanal gi innbyggerne mulighet til å delta i demokratisk dialog på nettet om viktige samfunnsspørsmål flest mulig tjenester tilgjengelig på nett bruke IKT til å skape tjenester med høy kvalitet samhandle elektronisk med andre forvaltningsnivåer og offentlige virksomheter for å skape helhetlige offentlige tjenester frigjøre ressurser gjennom effektivisering av forvaltningen ved bruk av IKT

6 eNorge 2009 – det digitale spranget Regjeringens IT-politikk i årene fremover. 3 målområder: 1. Enkeltmennesket i det digitale Norge 2. Innovasjon og vekst i næringslivet 3. En samordnet og brukertilpasset offentlig sektor

7 Statens MinSide Tidl. MOD fremførte MinSide som et prestisjeprosjekt i forbindelse med forenkling og effektivisering av offentlig sektor. I dag er MinSide (fase 1) ferdigutviklet, men problematikk relatert til sikkerhetsportalen medfører utsettelse av lanseringen til 2007.

8 Statens MinSide Innsyn i personlig informasjon fra flere offentlige registre. Mulighet for innsending av søknader, registreringer og forespørsler. Sikker pålogging og sikker kommunikasjon med det offentlige.

9 Statens MinSide Samordnet offentlig sektor – innbyggeren skal kunne forholde seg til ”det offentlige”, og ikke trenge å vite hvilket nivå som tilbyr ulike tjenester. Innbyggeren skal ha sin egen, personifiserte side, som informasjons- og kommunikasjonskanal mot det offentlige. Målsetting: I løpet av 2009 skal alle relevante interaktive tjenester som har innbyggerne som målgruppe, være tilgjengelig gjennom innbyggerportalen MinSide.

10 VFR sitt e-serviceprosjekt VFR sendte søknad til Høykom og fikk midler til realisering av et e- serviceprosjekt. I tillegg har Fylkesmannen i Finnmark gitt midler. Totalramme:1,8 mill kr + kommunalt internt ressursbruk. Måsøy kommune har prosjektansvaret. Prosjektet forsyner kommunene i regionen med fremtidsrettede e-serviceløsninger.

11 VFR sitt e-serviceprosjekt Prosjektets målsettinger: Det skal etableres en felles serviceportal som er tilgjengelig for alle innbyggere i regionen. Kommunale basistjenester skal gjøres tilgjengelig i portalen. Det skal utvikles et brukervennlig og enkelt system for direkte brukerstøtte og oppfølging.

12 VFR sitt e-serviceprosjekt Digitale kart. Edialog24 – ”chat”. Ny hjemmeside til VFR, med prosjektrom. Økt funksjonalitet på kommunenes hjemmesider. Kompetanseheving i organisasjonene. Selvbetjeningsportal for innbyggerne. Sikker pålogging, personifiserte sider. Komplett skjemabank, delvis integrert mot fagsystemene. Uttrekk av økonomi- og fakturasystemene. Meldingssystem.

13 Felles kartinnsyn

14 www.vf-regionrad.no

15 Edialog24

16 Selvbetjeningsportalen

17 Skjemabanken

18 Skjema med registerknytninger

19 Skjemahistorikk

20 Fakturauttrekk

21 Organisatoriske utfordringer Erfaring fra utrulling av edialog24 og digitale kart: Utfordring å gi tilstrekkelig informasjon innad i organisasjonene. Lokale prosjektledere/kontaktpersoner må gjøre prioritere prosjektet i en hektisk hverdag. Mange berørte nivå – ledelse, servicepersonell, IT- avdelinger, webmaster. Prosjektets må være i stand til å forplikte organisasjonene, ikke bare ledelsesrelatert.

22 Organisatoriske utfordringer Selvbetjeningsportalen blir ”svennestykket” for prosjektet. Dette fordi det krever koordinering og innsats på flere områder: Servicepersonellet skal kunne portalen inngående. Det er mye ”under panseret” trafikk som må håndteres av IT-personellet. Innbyggerne må ta i bruk portalen ifbm økt selvbetjening. Portalen skal vedlikeholdes og oppdateres (for eksempel endring av skjema). Økonomiske utfordringer.

23 Samarbeidsrelasjoner IKT-strategi for Hammerfest kommune og Alta kommune utarbeides/rulleres i år. Mulighet for fellesløp. Samarbeidsrelasjoner etableres. VFR sitt prosjekt bør koordineres med andre e-serviceprosjekter i Finnmark (eks. ”Serviceportalen for Vardø kommune”).

24 Prosjektets relevans: regionen Prosjektets relevans for regionen: Prosjektet gjør Vest-Finnmark til en foregangsregion i Nord-Norge innen elektroniske tjenester i kommunal forvaltning. Tjenesteportalen gir helt nye muligheter for kommunikasjon både til og fra forvaltningen. I en region som preges av store avstander og begrenset infrastruktur er dette viktig. Prosjektet bidrar til kompetanseoppbygging i kommunene innen elektronisk kundekontakt og elektronisk saksbehandling. Prosjektet vil utnytte de kommende fiberutbygginger og fra første dag gi innbyggerne tjenester over bredbånd.

25 Prosjektets relevans: KS Nettverk og fagkompetanse både nasjonalt, regionalt og lokalt: KS bidrag bør være en kompetansepilot/-guide. Eksterne midler kan brukes for å gjennomføre: Opplæringstiltak i kommunene. Arbeid med implementering i kommuneorganisasjonene. Bygge nettverk mellom brukerne i de ulike kommuneadministrasjonene. Bidra til å videreutvikle portalen ift e-demokratifunksjoner og økt integrasjon mot sak- og arkivsystemene. Motiverings- og opplæringstiltak for servicetorgpersonalet som blir fronttjenesten mot innbyggerne. Opplæring av IT-personale for å øke samhandling i regionen og øke kompetanse i felles driftsløsninger.


Laste ned ppt "Selvbetjeningsportaler E-serviceprosjektet til Vest-Finnmark Regionråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google