Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer og potensialer for kollektivtrafikken i Elgeseter gate

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer og potensialer for kollektivtrafikken i Elgeseter gate"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer og potensialer for kollektivtrafikken i Elgeseter gate
Harald Storrønning Plan-/Driftssjef AtB

2 Utfordringer i Elgeseter gate
+ 105 avg/rush + 80 avg/rush Passasjerutvikling i busstrafikken i Mars 2010 Mars 2011 Mars 2012 Fortsatt trafikkvekst krever økt kapasitet Flere avganger eller større materiell 50 % trafikkvekst fra 2012 frem til 2020!? Med dagens busspark krever det 50 % flere avganger Krav om flere sitteplasser gir større økning (Kilde: J Rødseth AV) En tungt belastet gate med hard belastning på kjøreveien. Dagens kapasitet for buss må minimum opprettholdes og kvaliteten på kjøreveien må minimum beholdes.

3 Kvalitet på kjørebane

4 Potensialer i Elgeseter gate
Strekningen Samfundet – Sorgenfri har sidestilt kollektivfelt i begge retninger, Unntak for tillatt høyresving inn i sidegater. Holdeplassene har kapasitet for inntil to 20 meters leddbusser. Med unntak av Samfundet mot sentrum Lerkendal kan fremstå som et attraktivt knutepunkt og således avlaste Elgeseter og sentrum.

5 Lerkendal kollektivknutepunkt
Hovedtyngden av forventet befolkningsvekst vil skje i Østområdene Vikåsen / Reppe / Ranheim / Rotvoll /Brundalen - Granås / Jakobsli / Dragvoll / Stokkan, relativt mye mindre i sør og minst i vest / Byåsen. Hovedtyngden av veksten i arbeidsplasser forventes i de søndre deler av byen, Tiller sør, Sluppen - Tempe - Elgesetergate og langs Omkjøringsveien mot Tunga – Leangen Kilde: Trondheim Kommune/Asplan VIAK Et effektivt knutepunkt på Lerkendal vil avlaste Elgeseter gate da det kan opprettes Et kollektivtilbud over Strindheim/Leangen – Valentinlyst til sør for sentrum.


Laste ned ppt "Utfordringer og potensialer for kollektivtrafikken i Elgeseter gate"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google