Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BILKØ TIL EVIG TID? Naturvernforbundet 05.09.11 Eddie Westad Statens vegvesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BILKØ TIL EVIG TID? Naturvernforbundet 05.09.11 Eddie Westad Statens vegvesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 BILKØ TIL EVIG TID? Naturvernforbundet 05.09.11 Eddie Westad Statens vegvesen

2 Hvorfor har vi bilkøer? For mange reiser ift kapasiteten –(retning/lengde/tidspunkt) For mange reiser med bil For få personer i hver bil

3 Problemtilnærming 1.Status / Problem / Utviklingstrekk 2.Mål og delmål 3.Mulige tiltak 4.Konsekvensvurdering / grad av måloppnåelse 5.Valg av tiltak, handlingsplan

4 Mål i transportpolitikken Overordna mål –Forurensning/ressursbruk •Produksjon av biler •Bruk av bil –Arealbruk •P-plasser •Veier –Næringslivets transportkostnader

5 Mål i transportpolitikken Delmål –Begrense totalt trafikkarbeid –Overføre trafikk fra bil til sykkel/kollektiv –Redusere rushtrafikken –Redusere/begrense næringslivets kostnader

6 Hvordan tenker trafikanten? Tidsbruk Fleksibilitet Pris reise Pris parkering Trimeffekt Komfort Status Etc. Hva må til for at trafikantens valg underbygger de overordna mål?

7 Virkemidler Arealbrukspolitikk Parkeringspolitikk Styrke sykkeltilbudet Styrke kollektivtilbudet Tidsdifferensierte bompenger Begrense kapasitet for bil

8 Arealpolitikk Fortetting langs viktige kollektivtraseer Fortetting i/nær sentrum Kontorarbeidsplasser i bysentrum eller langs hovedkollektivtraseer Boliger i gang- og sykkelavstand til Forus Unngå spredt boligbygging

9 Parkeringspolitikk Antall Pris Tidsbegrensning Avstand

10 Sykkel Tilbudet må tilpasses målgruppen Reisetid/fart Sikkerhet Fokus på ”hele pakken” –Garderobeforhold –Sykkelparkering –Servicemuligheter –Premiere sykkelbruk –Spandere/subsidiere sykkel

11 Kollektiv Kollektivfelt –Hvor er forsinkelsene størst? –Hvor kommer etableringene? –Prioritering/bevilgning •Fv. 44 Stavanger – Sandnes •Rv. 509 Stavanger – Risavika – Sømmevågen •Reguleringsplaner på vent •Det haster (trafikkvekst/vaner) –Trafikkstyring

12 Tidsdifferensierte bompenger Kan justeres slik at en oppnår flyt i rushperiodene Behøver ikke bety økt avgift totalt sett Samfunnsøkonomisk meget lønnsomt Vil gi en viss overføring til andre transportformer Lokalpolitisk motstand

13 Solasplitten Rv. 44

14 Problemstillinger Forus Sterk vekst –25.000 arbeidsplasser i dag, planlagt 50.000 i 2040 Stor andel kontorarbeidsplasser Utflytende Liberal p-politikk (tre kommuner) Ikke bomavgift nordfra Ikke tidsdifferensiert bomavgift

15 Er følgende konsistent med målene? Tilnærmet ubegrenset antall gratis p-plasser nær inngangsdøra til bedriftene Økt bilkapasitet (mange roper på det) Tunnel under Hafrsfjord Utbedre flaskehalser for bil Boligbygging Sandnes øst Gandfjord bru for biltrafikk Etablering av kontorbygg sørvest på Forus Flat bompengeavgift Bomfrihet Stavanger – Forus Økning av billettprisene på buss Kollektivfelt  Sambruksfelt

16 Skal bilkøene holdes på dagens nivå, må all trafikkvekst håndteres på andre måter enn via flere biler. Bilen har mange fortrinn (for brukeren) Endring av vaner er vanskelig og forutsetter at: –Politikere og andre viser fasthet og opptrer konsistent i forhold til målene –Politikere og andre må tåle kritikk (og forklare sammenhengene)

17 Takk for meg!


Laste ned ppt "BILKØ TIL EVIG TID? Naturvernforbundet 05.09.11 Eddie Westad Statens vegvesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google