Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Føringer for fagskolen i Karlsenutvalget NOKUT-konferansen 5. mai 2009 Rolf Jørn Karlsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Føringer for fagskolen i Karlsenutvalget NOKUT-konferansen 5. mai 2009 Rolf Jørn Karlsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Føringer for fagskolen i Karlsenutvalget NOKUT-konferansen 5. mai 2009 Rolf Jørn Karlsen

2 Mandat •Demografisk utvikling •Mobilitet •Teknologi og innovasjon •Miljøutfordringer •Helse- og sosial •Økt spesialisering

3 Konsekvenser for utdanningen •Behov for mer arbeidskraft •Behov for høyere kompetanse i arbeidsstyrken •Behov for yrkesrettet videreutdanning •Behov for fleksibilitet i fag- og yrkesopplæringen •Behov for raskere omstilling i arbeidsstyrken •Behov for kvalitet og relevans i fag- og yrkesopplæringen •Behov for økt miljøbevissthet •Behov for internasjonalisering i fag- og yrkesopplæringen

4 Tiltak for å bedre kunnskapsgrunnlaget •Bedre statistikkgrunnlaget og utvide publiseringsrutinene for fag- og yrkesopplæringen •Statistikk om voksne og fagskoleutdannede •Opprette et eget forskningssenter for forskning på fag- og yrkesopplæring •Opprette et eget forskningsprogram

5 Dagens fagskole •Bygger på fullført fag- eller svennebrev •Halvt års enhet eller bygges ut til en lengre videreutdanning tilsvarende to år •Tilbudet av utdanninger er styrt av etterspørselen i arbeidslivet •Annen fleksibilitet enn vgo til å imøtekomme skiftende kompetansekrav •Etablert ordning med et godkjenningssystem NOKUT •Etablert samarbeid med arbeidslivet gjennom nasjonale utvalg for fagskoleutdanningene •Ulik finansiering

6 Dagens fagskole •Falt utenom alle utdanningsreformer •Politisk underkommunisert

7 Hovedprinsipper •Faglig spesialisering som ikke kan finne sin plass i vgo skal som hovedregel gis som tilbud i fagskolen •Lik finansiering •Gratisprinsippet må være hovedprinsippet også for fagskolen •Offentlig finansiering tilsvarende høyskolene og universitetene •Partene rolle i et livslangt læringsperspektiv

8 Eget nasjonalt råd •SRY •Faglige råd •Nasjonale utvalgene •Øvrige fora som representerer •Offentlig finansiering

9 Økt kunnskap om fagskolene •Behov for god statistikk •Omfang av tilbud •Treffsikker utdanning •Synliggjøring av fagskolen •Forskning

10 Utfordringer og muligheter •Fagskolens plass i tertiærutdanningen •Struktur, kapasitet og samarbeid •Stat? Fylke? Region? •Fagskolepoeng? Studiepoeng? •Nasjonalt råd for fagskoleutdanningen – arbeidslivets rolle •Fagskolens forhold til Y-veien •Samarbeid skole arbeidsliv •Politisk forståelse


Laste ned ppt "Føringer for fagskolen i Karlsenutvalget NOKUT-konferansen 5. mai 2009 Rolf Jørn Karlsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google