Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Redskapsintegrering i teknisk fagskole Årskonferansen i Kristiansund 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Redskapsintegrering i teknisk fagskole Årskonferansen i Kristiansund 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Redskapsintegrering i teknisk fagskole Årskonferansen i Kristiansund 2010

2 2 Bakgrunn for forslag NOKUT: Faglig innhold i fagskolen inkl. allmennrelaterte emner skal ikke være repetisjon av videregående skole. Redskapskompetansen skal søkerne formelt sett ha ervervet seg før opptak (men i realiteten er denne kompetansen ofte tynn). Fagskolen skal tilby allmennfagstøtte som er praktisk og yrkesrettet og sette studentene i stand til å løse de faglige oppgavene/problemstillingene i studiet. Nasjonalt utvalg understreker tydelig at redskapsemnene skal integreres i de tekniske modulene og at teknisk fagskole skal være en tertiærutdanning med klar yrkesprofil.

3 3 Om modellen NUTFs arbeidsutvalg har vurdert forskjellige modeller for integrering og vil her foreslå en modell som sikrer at tilbudet av redskapsemner er forankret i behovet innen hver enkelt modul gjennom studiet. Tilbudet innen matematikk, fysikk og kommunikasjon, som tradisjonelt har vært bygget opp på allmennfagenes premisser, vil dermed få basis i det reelle redskapsbehovet innen hver fordypning. Studentene skal konsentrere sin innsats om å bli gode på områder som vil komme til direkte og konkret anvendelse.

4 4 Konkret I denne modellen bygges redskapsbasisen opp gjennom to redskapsmoduler: En modul i yrkesrettede realfagemner (M1). En modul i yrkesrettet kommunikasjon (M2). Disse modulene vurderes med karakter som de andre modulene.

5 5 Modellskisse Modul 3M3 LØM-modulen 14 FSP Emne 1 Økonomi Emne 2 Org. Emne 3 Markedsf. Modul 1M1 Yrkesrettede realfagsemner 10 FSP Emne 1: Behov i M3 Emne 2: Behov i M4 Emne 3: Behov i M5 Emne 4: Behov i M6 Emne 5: Behov i M7 Emne 6: Behov i M8 Modul 2M2 Yrkesrettet kommunikasjon 12 FSP inkl. hovedpr. Emne 1: Behov i M3 Emne 2: Behov i M4 Emne 3: Behov i M5 Emne 4: Behov i M6 Emne 5: Behov i M7 Emne 6: Behov i M8 Modul 8 M8 Maskinsystemer. 11 FSP Emne 1 Emne 2 Emne 3 Emne 4 Emne 5 Modul 4M4 Automatiserings- systemer 10 FSP Emne 1 Emne 2 Emne 3 Emne 4 Emne 5 Emne 6 Modul 5M5 Elektronikksystemer 10 FSP Emne 1 Emne 2 Emne 3 Emne 4 Modul 6M6 Systemdokumentasjon 5 FSP Emne 1 Emne 2 Modul 7M7 Elenergisystemer 10 FSP Emne 1 Emne 2 Emne 3 Emne 4

6 6 Om redskapsmodulene Disse modulene vil ikke bli identiske for alle fagretninger og fordypninger. For å få overstående prinsipp til å fungere, kreves tett, dypt og forpliktende lærersamarbeid mellom yrkesfaglige spesialister og dem som skal kjøre modulene. (En vil ikke komme i mål ved kun å flikke på de planene for redskapsfag som brukes i dag.) Disse to redskapsmodulene blir langt på vei ferdighetsmoduler som emnemessig bør legges i forkant av de påfølgende tekniske modulene. De nasjonale planene bør imidlertid ikke gi føringer for hvordan den enkelte skole legger disse modulene ut over studiet.

7 7 Omstilling: Arbeidsutvalget er klar over at modellen vil medføre krav til omstilling hos undervisningspersonell som har sin bakgrunn i tradisjonelle allmennfag, men er overbevist om at oppgavene vil bli løst på en god måte i tett og kreativt samarbeid med de yrkesfaglige spesialistene.

8 8 Læringsutbytte: M1 Yrkesrettede realfagsemner. Etter fullført og bestått modul har studenten tilegnet seg grunnlag i matematikk og fysikk som skal være tilstrekkelig til å utføre nødvendige beregninger, dimensjoneringer og andre regnetekniske oppgaver i den aktuelle fordypningen. M2 Yrkesrettet kommunikasjon. Etter fullført og bestått modul har studenten tilegnet seg nødvendige språkferdigheter og kommunikasjonsferdigheter til å vurdere, beskrive, dokumentere og kommunisere emnene i den aktuelle fordypningen på en tydelig og forståelig måte. De skal også ha kompetanse i læringsteknikker, refleksjon, samarbeid, prosjektarbeid osv. Etter at disse to modulene (helt eller delvis) er fullført, sitter studentene med to mapper som vil være ypperlige verktøyer i det videre studiet.

9 9 Videre til høyskoler En gruppe av fagskolestudentene ønsker etter avsluttet fagskoleutdanning å gå videre på høyskoler og universiteter. Disse vil ha behov for tilleggskompetanse i allmennfag ut over det som fagskolen vil dekke. Det er imidlertid verken tid eller behov for å legge inn R1+R2 og Fysikk 1 for alle fagskolestudentene. Det er en begrenset studentgruppe som ønsker å gjøre seg bruk av høyskolelovens §3.5 og fortsette til bachelorgrad. Det er imidlertid svært viktig at denne "§3.5-døren" står åpen for de som ønsker denne videreutdanningen, og disse studentene må fortelles uttrykkelig nødvendigheten av å kvalifisere seg. Arbeidsutvalget er av den oppfatning at yrkesretting og integrering, når vi måtte få dette til å fungere i fullt mon, vil styrke studentenes forståelse for den mer abstrakte matematikken/fysikken de blir eksponert for i ingeniørutdanningen.


Laste ned ppt "Redskapsintegrering i teknisk fagskole Årskonferansen i Kristiansund 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google