Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNHOLDSFORTEGNELSE ‣ 1 – Nasjonalt Fagskoleråd ‣ 2 – Om fagskolen ‣ 3 – Om fagskolen ‣ 4 – NOKUT ‣ 5 – NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 ‣ 6 – NIFUs Kandidatundersøkelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNHOLDSFORTEGNELSE ‣ 1 – Nasjonalt Fagskoleråd ‣ 2 – Om fagskolen ‣ 3 – Om fagskolen ‣ 4 – NOKUT ‣ 5 – NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 ‣ 6 – NIFUs Kandidatundersøkelse."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ‣ 1 – Nasjonalt Fagskoleråd ‣ 2 – Om fagskolen ‣ 3 – Om fagskolen ‣ 4 – NOKUT ‣ 5 – NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 ‣ 6 – NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 ‣ 7 – Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport 2011

3 NASJONALT FAGSKOLERÅD ‣ Nasjonalt Fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. ‣ Fagskolerådet skal bidra til å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring. ‣ Rådet skal arbeide for gode overganger mellom utdanningsnivåene og bidra til synliggjøring av fagskoleutdanningen. ‣ Fagskolerådet består av representanter fra fagskolesektoren, arbeidsgivere, arbeidstakere og studenter. ‣ Hjemmeside: http://www.vox.no/no/nasjonalt-fagskolerad/

4 OM FAGSKOLEN ‣ Tilbyr korte og yrkesrettede utdanninger ‣ Bygger på videregående utdanning ‣ Utdanningene varer fra et halvt år til to år ‣ Er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning ‣ Tilbyr utdanning av høy kvalitet og gir studentene kvalitetssikrede, fleksible og arbeidsmarkedsrettete utdanningstilbud ‣ Er viktig for kompetanseheving og spesialisering innen yrkesfagene ‣ Bygger på alt fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, til de mer generelle studieforberedende programmene

5 OM FAGSKOLEN ‣ Opptak til fagskoleutdanning skjer på bakgrunn av fullført opplæring med yrkesfaglig kompetanse, generell studiekompetanse eller realkompetanse ‣ Fagskoleutdanning er en spesialisering og videreutdanning som bygger på kompetanse oppnådd i videregående opplæring ‣ Tilbyr et alternativ til profesjonsutdanning på høyskolenivå ‣ En rekke fagskoleutdanninger gir grunnlag for å kunne søke om mesterbrev ‣ Gir mulighet for påbygging til bachelor- og mastergrad ‣ Ca. én av fire fagskolekandidater studerer videre etter endt fagskoleutdanning ‣ Avtaler om påbygging til Bachelor- og mastergrad finnes med mange utenlandske universiteter

6 ‣ Høsten 2011 var det totalt 121 NOKUT godkjente fagskoler i landet med 14 812 studenter ‣ Alle fagskoleutdanninger i Norge er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) ‣ Betegnelsene fagskole og fagskoleutdanning kan kun brukes av skoler som har NOKUT-godkjente utdanningstilbud ‣ NOKUTs oppgave er å sikre at den enkelte utdanningen tilfredsstiller kravene til innhold, gjennomføring og evaluering av utdanningen ‣ Alle utdanninger som er godkjent av NOKUT gir også rett til lån og stipend fra Lånekassen NOKUT godkjenner og kvalitetssikrer

7 NIFUs KANDIDATSUNDERSØKELSE 2012 ‣ Fagskolekandidatene ser ut til i stor grad å ha fulgt sine interesser fra videregående opplæring ‣ Fagskoleutdanningene representerer en spesialisering og videreutdanning som bygger på kompetansen oppnådd i videregående opplæring ‣ Oppfyller dermed en viktig intensjon med fagskoletilbudet ‣ To av tre fagskoleutdannede er yrkesaktive etter uteksaminering fra fagskolen, mens en fjerdedel studerer videre ‣ På tvers av kjønn, alder og faggruppe, svarer tre av fire fagskolekandidater at de er fornøyde eller svært fornøyde med utdanningens relevans for arbeidslivet

8 ‣ Mannlige har oftere yrkesaktivitet som hovedaktivitet enn kvinnelige etter endt fagskoleutdanning ‣ Kvinnelige har oftere videreutdanning som hovedaktivitet enn mannlige kandidater etter endt fagskoleutdanning

9 KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS TILSTANDSRAPPORT Andel studenter fordelt etter fagfelt

10 ‣ Av dagens fagskolestudenter er 57 prosent tatt opp på grunnlag av yrkesfaglig kompetanse, 29 prosent på bakgrunn av generell studiekompetanse og 7 prosent på bakgrunn av realkompetanse KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS TILSTANDSRAPPORT

11 ‣ Ved landets fagskoler ble det i 2011 uteksaminert 5 799 fagskolekandidater, herav var 51 prosent menn og 49 prosent kvinner ‣ Utdanningstilbudene ved fagskolene kan gis som stedbasert undervisning eller nettbaserte undervisningstilbud ‣ Den stedbaserte undervisningen er dominerende både ved de offentlige og de private fagskolene. 86 prosent av utdanningstilbudet gis som stedbasert undervisning. KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS TILSTANDSRAPPORT

12


Laste ned ppt "INNHOLDSFORTEGNELSE ‣ 1 – Nasjonalt Fagskoleråd ‣ 2 – Om fagskolen ‣ 3 – Om fagskolen ‣ 4 – NOKUT ‣ 5 – NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 ‣ 6 – NIFUs Kandidatundersøkelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google