Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny statistikkdatabase for fagskoleutdanning. Bakgrunn: ”Arbeidsgruppe for fagskolestatistikk”, høringsrunde knyttet til denne og Prop. 1 S (2010-2011)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny statistikkdatabase for fagskoleutdanning. Bakgrunn: ”Arbeidsgruppe for fagskolestatistikk”, høringsrunde knyttet til denne og Prop. 1 S (2010-2011)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny statistikkdatabase for fagskoleutdanning

2 Bakgrunn: ”Arbeidsgruppe for fagskolestatistikk”, høringsrunde knyttet til denne og Prop. 1 S (2010-2011) hvor Kunnskapsdepartementet tok initiativ til etablering av en ny database for statistikk om fagskoleutdanning.

3 • Oversikt over det samlede tilbud av utdanninger og antall fagskolestudenter mv. • Mulighet til å lage sammenligninger med øvrige tilbydere i sektoren. • Enklere rapporteringsarbeid. • Ett sted for all statistikkrapportering. • Samlet statistikk som vil bidra til økt synlighet av sektoren. • Forsyne bl.a. Statistisk sentralbyrå (SSB), Lånekassen, NOKUT og Kunnskapsdepartementet med nødvendige data.

4 Forum for fagskolestatistikk er etablert Består av SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd, databaseleverandør og Kunnskapsdepartementet. • Bidragsyter og ”høringsinstans” for databaseleverandør i utviklings- og etableringsfasen av fagskolebasen. • Utforme nettsidene hvor statistikken presenteres av databaseleverandør. • Permanent ordning som vil fungere som en støttespiller for databaseleverandør og et bindeledd mellom Kunnskapsdepartementet, fagskolesektoren og databaseleverandør.

5 Databasen • Ambisjon om å ha databasen klar for første rapportering høsten 2011. • KD har gitt Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) i oppdrag å forberede opplegg for innsamling og presentasjon av fagskolestatistikk. Frist for første rapportering for alle fagskoler, offentlige og private, er 15. oktober 2011. • Parallelle rapporteringer i en overgangsfase. • Inntil videre skal alle fagskoletilbydere rapportere til Lånekassen og SSB som før. • De fylkeskommunale fagskolene har de siste to årene hatt en ordning med rapportering gjennom Nasjonalt opptakskontor. Denne ordningen avvikles etter hvert og erstattes med rapportering til Database for statistikk om fagskoleutdanning. Ennå ikke avklart hvilken databaseleverandør som velges.

6 Prosessen i det videre arbeidet med implementeringen av databasen er som følger: 1) 15. mai Rapporteringsmalen gjøres tilgjengelig på DBHs nettsted. 2) 1. juni – Informasjonsseminar for styreledere ved alle fagskoletilbydere Alle fagskoletilbydere ved styrene inviteres til felles samling hvor det vil orienteres om • Etableringsprosessen av databasen • Rutiner for rapportering • Forberedelse den enkelte fagskoletilbyder må gjøre i sitt lokale administrative system i forkant av første rapportering Målgruppen: Styreleder ved den enkelte fagskoletilbyder, eller en som stiller på vegne av styreleder. Den enkelte fagskole kan stille med inntil 2 personer. Tid og sted: Samlingen avholdes i Oslo 1. juni kl. 1200-1500 ved Norges Kreative Fagskole Påmelding gjøres til André Kristiansen på e-post innen 20.mai 2011 (akn@kd.dep.no)akn@kd.dep.no Nærmere informasjon om agenda for møtet sendes ut senere Etter møtet forventes det at den enkelte fagskoletilbyder registrer seg med organisasjonsopplysninger om tilbyder og fagskole og melder inn navn på den rapporteringsansvarlige ved fagskoletilbyder. Veiledning om hvordan dette skal håndteres gis i eget brev fra DBH (brev 15. mai 2011) og i samlingen 1. juni 3) Primo september Kunnskapsdepartementet vil i samråd med Fagskolenes statistikkforum komme tilbake til opplæringstiltak eller ytterligere veiledning på samlingen som avholdes 1. juni Målgruppen for samlingen i september er de rapporteringsansvarlige

7 • Endringene i fagskoleloven i desember gir hjemmel til å utarbeide forskrift om fagskolepoeng. • Forskriftsbestemmelser => høring. • Deretter vil departementet i samarbeid med Fagskolenes statistikkforum arbeide med å få på plass rapportering i henhold til fagskolepoeng. Tar sikte på at dette kan være klart til rapporteringen høsten 2012. • Skrivet til tilbyderne går ut i dag 5. mai 2011 med endelige dataspesifikasjonen. Denne er grunnlaget for rapporteringen som skal gjøres til høsten, og i årene fremover, slik er denne også grunnlaget for de eventuelle tilpasningene i lokale administrative systemer som må gjøres nå.

8 Nytt nettsted for fagskolestatistikk http://fagskole.nsd.no


Laste ned ppt "Ny statistikkdatabase for fagskoleutdanning. Bakgrunn: ”Arbeidsgruppe for fagskolestatistikk”, høringsrunde knyttet til denne og Prop. 1 S (2010-2011)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google