Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsmøte SKF 06.10.07 Handlingsplan 2008-2011 Toppfotball Kvinner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsmøte SKF 06.10.07 Handlingsplan 2008-2011 Toppfotball Kvinner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsmøte SKF 06.10.07 Handlingsplan 2008-2011 Toppfotball Kvinner

2 Fremdriftsplan planarbeidet •Våren 07 Innledende diskusjoner i organisasjonen •23.08.07 FS behandler utkast til diskusjonsgrunnlag •01.09.07 Diskusjonsgrunnlag sendes til høring •01.11.07 Høringsfrist •06,12,07 Første utkast HP behandles i FS •Jan 08 Endelig FS behandling •Mars 08 Tingvedtak av HP 2008-2011

3 NÅ-SITUASJONEN Landslag •Resultater A-landslag •EM 2005 – sølv •VM 2007 – 4.plass •Resultater U-21 (f.o.m. 2006: U-23) •Nordisk Mesterskap 2004 – nr. 7 •Nordisk Mesterskap 2005 – sølv •Nordisk Mesterskap 2006 – nr. 5 •Nordisk Mesterskap 2007 – bronse •Resultater J-19 •EM 2007 – bronse •Snitt på 12 kamper pr år •Resultater jentelandslag •A-tropp mot Tyskland, Algarve 2007: 16 av 17 spillere har spilt på aldersbestemt landslag •Etablerte J 15-landslag i 2006

4 NÅ-SITUASJONEN Klubblag •Europacupen •2003/2004: Kvartfinale med Kolbotn IL •2004/2005: Semifinale med SK Trondheims-Ørn •2005/2006: Gruppespill med Røa IL •2006/2007: Semifinale med Kolbotn IL •Klubbhverdagen •God tilrettelegging av klubbhverdagen for landslagsspillere •Hverdagen for yngre klubbspillere er tilrettelagt i samarbeid med skole (spesielt yngre landslagsspillere) •Omsetning, arrangement •Liten økning i klubbenes omsetning •Antall tilskuere ligger omtrent på samme nivå som tidligere

5 NÅ-SITUASJONEN Klubblisens •Innført i 2006 •Sterkest fokus på klubbøkonomi før lisensen ble innført •Lisensen stiller for svake krav på området Sport •Størst gap mellom nåsituasjon i klubb og lisenskrav på kriteriet Infrastruktur •Ekstra fokus er satt på kriteriet ”Administrasjon og Personell” gjennom ansettelse av daglige ledere

6 NÅ-SITUASJONEN Anleggsutvikling •Kun en klubb tilfredsstiller i dag infrastrukturkravene i klubblisensen (Grand Bodø) •2007: Ett anlegg totalrenoveres og en klubb bygger nytt anlegg (Amazon Grimstad FK og Klepp IL) •2008: En klubb stiller med nytt anlegg til sesongstart (Arna-Bjørnar Fotball) •11 av 12 klubber i Toppserien har tilgang til Storhall. Tilbud om storhall mangler i Stavanger (Klepp IL) •Alle klubbene har tilgang til kunstgress. •Fem av klubbene i Toppserien spiller sine kamper på kunstgress •Mangler fortsatt godt innarbeidede rutiner og retningslinjer

7 NÅ-SITUASJONEN Kamptilbud •Toppserien økt fra 10 til 12 lag 2007 for å få større bredde i toppen •La Manga viktig for utviklingen •Oppnådd en kvartfinale og to semifinaler i Europacupen siden 2004 •Stabilt antall kamper for A-landslaget •Økt antall kamper for aldersbestemte landslag er en god utviklingsarena •Klubbene ønsker større tilbud til sine juniorlag – JET og NM

8 NÅ-SITUASJONEN Trenere, ledere •Seks hovedtrenere har Trener III •Fire trenere tar Trener III-kurs i 2007 •Ingen av trenerne har Trener IV •En assistenttrener har Trener III, syv har Trener II •En assistenttrener tar Trener III i år •Åtte av klubbene har spillerutviklere •11 av klubbene har keepertrener •To klubber har fysisk trener •To klubber har trenerkoordinatorer

9 NÅ-SITUASJONEN Trenere, ledere – videreutvikling •Omtrent 50 deltakere på Trener III – begge kjønn, bred målgruppe •Omtrent 300 deltakere på Cupfinaleseminar – begge kjønn, bred målgruppe •Toppfotballseminaret som først og fremst er sportslig rettet •Har Trenerforum for trenerne i Toppserien •Fem sportslige ledere (SL)/trenere i Toppserien i dag gikk direkte fra å være spiller til å bli leder •Seks av 36 SL/trenere har mer enn 10 års erfaring som leder i norsk toppfotball •Alle 12 Toppserieklubbene har daglige ledere •Vi trenger mer kontinuitet…

10 NÅ-SITUASJONEN Prosjekt klubbutvikling •Utvikling av kamparrangement, markeds- og sponsorstrategier, profesjonalisering av drift og kravene i lisensen •Profesjonalisering av drift har hatt hovedfokus – spesielt oppbygging av klubborganisasjon og profesjonalisering av denne

11 NÅ-SITUASJONEN Spillerutvikling •Landslagstrener J-19/U-23 har oppfølgingsansvar enkeltspillere •Landslagstrenere J-15/16 og J-17 rekruttert fra spillerutvikler i kretssystemet •Spillerutvikler i krets har oppfølgingsansvar mellom tiltak for spillere i alderen 15-17 år •Sone-, by- og kretslagsaktivitet gjennom kretsens modell •Ingen krav til spillerutvikler i toppklubb gjennom klubblisensen •Stort potensial i spillerutviklingen i den enkelte klubb

12 OPPSUMMERING STÅSTED Akseptabelt •Landslagenes resultater •Tilrettelegging for landslagsspillere •Klubbenes resultater i Europacupen Ikke tilfredsstillende •Anleggsutviklingen •Organisasjonsutviklingen •Klubbenes økonomi •Medie- og markedskompetansen •Kamparena 16-19 årErfaring og kompetansekrav til trenere / ledere •For stort forbruk av ledere •Trenerkompetansen i ungdomsfotballen •Spillerutviklingen i den enkelte klubb

13 MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER TOPPKLUBB KVINNER Skal dette være MÅLENE? •Vinne Europacupen •Samtlige Toppserieklubber skal ha en klubborganisasjon som minimum består av en daglig leder, en markedsansvarlig og en trener på heltid, samt en spillerutvikler i 50 % -stilling •Inntektene i Toppserieklubbene skal i løpet av perioden øke med minimum 100 % •Ha ukentlige direkteoverførte TV-kamper fra Toppserien (eventuelt eget fotball-magasin) •Ha 100.000 tilskuere årlig ved utgangen av 2011

14 Skal dette være STRATEGIENE? •Ha en serieordning som til enhver tid bidrar til sportslig utvikling av toppserieklubbene, og derigjennom også bidrar til utvikling av landslagene •Tilrettelegge et kamptilbud gjennom hele året slik at Toppserie-klubbene og landslagene er best mulig forberedt til henholdsvis Europacupen og kvalikkamper til EM/VM •Sikre gode treningsforhold gjennom hele året for alle Toppserie-klubbene •Øke rekrutteringen av kompetente ledere og andre tillitsvalgte i Toppserie- klubbene •Legge til rette slik at de beste spillerne kan satse optimalt og ha en lengre levetid som toppspiller •Toppserie-klubbene skal være en ressurs i sitt nærmiljø •Utvikle moderne stadionanlegg som ivaretar sportslige, publikums-, markeds- og mediemessige krav (i tråd med lisenskravene)

15 Skal dette være VIRKEMIDLENE? ( 1 ) •Gradvis videreutvikle klubblisensen •NFF skal gi faglig bistand til videre utviklingsarbeid i klubb innenfor lisensområdene, blant annet gjennom klubbesøk •Etablere en ressursgruppe sentralt i NFF i samarbeid med SKF Opprettholde La Manga som trenings- og kamptiltak vinterstid •Etablere et skandinavisk mesterskap vinterstid for de beste klubbene i Norge, Sverige og Danmark •Utvikle og gjennomføre et styreutviklingskurs i regi av NFF •Motivere ledere og trenere til å gjennomføre NFFs kurs

16 Skal dette være VIRKEMIDLENE? ( 2 ) •Videreføre Trenerforum for trenere i Toppserien •Sikre gode treningsforhold •NFF/krets og klubb skal i samarbeid sørge for god hverdagsoppfølging av de beste spillerne i alderen 17-21 år. Spillerutviklere i kretsen har et hovedansvar for å følge opp enkeltspillere i alderen 13-16 år i samarbeid med de respektive klubbene. Dette gjelder også aldersgruppe 6-12 år •Bidra til å legge til rette for spillere under og etter videregående skole med tanke på videre utdanning og jobb •Sikre gode prosesser ved utarbeidelse av spilleplaner og terminlister gjennom å ivareta partenes ulike behov og balansere disse

17 SPILLERUTVIKLING KVINNER Skal dette være MÅLENE? • Sikre at unge jenter med ambisjoner i alderen 13-19 år får tilrettelagt trenings- og kampmuligheter med tanke på fremtidig rekruttering til toppen av norsk kvinnefotball Skal dette være STRATEGIENE? •Utvikle spillere fra aldersbestemte landslag til fremtidige A- landslagsspillere •Utvikle ferdigheter på høyt internasjonalt nivå •Få ansatt spillerutviklere i toppklubbene (Realistisk i løpet av planperioden?) •Få flere kamper av betydning

18 Skal dette være VIRKEMIDLENE? •God oppfølging av spillerne fra de er 15 år – samarbeid klubb / vg skole / krets / landslag nødvendig •Tydeliggjøring av oppfølgingsansvar overfor talenter i toppklubb ift sport – landslagstrenere / spillerutviklere i krets •Tydeligere og økt fokus fra spillerutvikler i krets på oppfølging av enkeltspillere og utvalgte klubber – også for talenter i breddeklubber •Innføring NM J-16 og J-19


Laste ned ppt "Medlemsmøte SKF 06.10.07 Handlingsplan 2008-2011 Toppfotball Kvinner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google