Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overgangsvinduer, kurs og opplæring, lov og reglementer, ekstranett Presentasjon på NTFs medlemsmøte 2. juni 2007 Grand Hotell, Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overgangsvinduer, kurs og opplæring, lov og reglementer, ekstranett Presentasjon på NTFs medlemsmøte 2. juni 2007 Grand Hotell, Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overgangsvinduer, kurs og opplæring, lov og reglementer, ekstranett Presentasjon på NTFs medlemsmøte 2. juni 2007 Grand Hotell, Oslo

2 Overgangsvinduer - 1 •NFF mottok 8.5.07 et brev fra FIFA hvor de slår fast at NFF har rapportert inn et overgangsvindu på henholdsvis ca 19 uker (etter sesong) og et vindu på ca 8 uker (midt i sesongen). •FIFA viser til at dette ikke er i samsvar med artikkel 6, § 2 i sitt overgangsreglement hvor det heter at det første vinduet skal starte etter endt sesong og skal ikke vare over 12 uker og at det andre vinduet skal legges ca midt i sesongen og skal ikke vare over 4 uker. •FIFA understreker at dette er bindende på nasjonalt nivå.

3 Overgangsvinduer - 2 •Denne problemstillingen ble drøftet i arbeidsgruppa som jobbet med Overgangsbestemmelsene høsten 2006, etter mandat fra Forbundsstyret. •NFF har siden 2002 rapportert inn til FIFA våre overgangsvinduer. Det har hele perioden vært rapportert inn 15.11 til 31.03 og 01.07 til 31.08. •FIFA har tidligere aldri reagert på dette. •Som kjent har flere av landene som spiller sesongen vår-høst også overgangsvinduer som avviker fra FIFAs bestemmelser.

4 Overgangsvinduer - 3 •NFF har, i likhet med Sverige, Finland, Island, Færøyene og Russland, svart FIFA innen fristen 22. mai 2007. •Alle disse landene grunngir sine avvik først og fremst med at sesongen spilles vår – høst, og dette ut fra klimatiske forhold. •De nasjonale forbundene har hatt en tett dialog vedrørende disse spørsmålene, og alle har sendt sine svar til FIFA med stort sett samme begrunnelse. •NTF er konferert i forhold til norsk begrunnelse.

5 Overgangsvinduer - 4 •Det foreligger foreløpig ikke noe svar fra FIFA. •Dersom FIFA opprettholder sitt krav om at vinduene må endres, vil NFF vurdere eventuelle felles initiativ mot FIFA sammen med de øvrige landene som har samme problemstilling. •Klubbene vil bli holdt løpende oppdatert på saken.

6 Kurs og opplæring •Det har i forbindelse med sesongen 2007 blant annet vært avholdt følgende seminarer med klubbene relatert til konkurransemessige forhold: –Arrangementsseminar –Lov og reglementsseminar –Medieseminar •Seminarene blir avviklet i samarbeid med NTF – og er ment å være sesongforberedende/kompetansehevende. •Det er viktig at alle klubbene prioriterer å delta på slike seminarer, da presentasjoner, innspill og diskusjoner gir en kompetanseheving hos alle parter.

7 Lov og reglementer •NFF ønsker å nedsette en administrativ arbeidsgruppe med NTF/klubbene i TL og AL med mandat å gjennomgå lover og reglementer. •Hensikten er å finne fram til paragrafer som bør vurderes i forhold til Forbundstinget i mars 2008. •Arbeidsgruppa bør bestå av 1-2 klubbdirektører/daglige ledere, 1-2 sportsdirektører, evt. andre ressurspersoner + NFF (sekretærarbeid). •Arbeidsgruppa må levere en innstilling innen 1.10, for å kunne få til en kort høring - med svarfrist 1.11. •Ca. 10. november – frist for innsendelse av lovforslag.

8 Ekstranett •Målsettingen med ekstranettet er at alle de definerte målgruppene på en enkel måte skal kunne få tilgang til all relevant informasjon samlet på en plass. •Under hver enkelt målgruppe vil all relevant informasjon skreddersys for den aktuelle målgruppen. •Dette betyr forhåpentligvis at det vil bli enklere å finne fram til organsasjonsnyheter, rundskriv, bestemmelser, skjema, etc. •De siste årene har vi stort sett sendt dette ut pr. e- post og vanlig post, nå vil alt bli arkivert for på ekstranettet.

9 Ekstranett


Laste ned ppt "Overgangsvinduer, kurs og opplæring, lov og reglementer, ekstranett Presentasjon på NTFs medlemsmøte 2. juni 2007 Grand Hotell, Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google