Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Referat Klubbseminar IL Trio

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Referat Klubbseminar IL Trio"— Utskrift av presentasjonen:

1 Referat Klubbseminar IL Trio
Lørdag 28.februar kl

2 Klubbseminar IL Trio Program: 9.00: Velkommen
9.15: Presentasjon Husnes Idrettssenter (Svein) 9.30: Klubbutvikling – introduksjon (Torstein) 10.00: Status Trio – hvor står vi? (Eivind) 10.30: Pause 10.45: Gruppearbeid 11.30: Lunsj 12.00: Gruppearbeid forts. 12.45: SFO i idrettslag (Torstein) 13.00: Pause 13.15: Gjennomgang gruppearbeid 14.00: Konklusjon og målsetting (veien videre)

3 Klubbutvikling Organisasjonsutvikling Verktøy
Er vår klubb fornuftig organisert i forhold til aktiviteten? Organisasjonskart Nøkkelroller Verktøy Sportsplan Handlingsplan Årshjul Utdanningsplan

4 Klubbutvikling Samarbeidspartnere Sportslig utvalg Utdanning NFF/HFK
Andre klubber Møteplasser Sportslig utvalg Hvordan organisere det sportslige? Trenerkoordinator Topp vs. bredde Utdanning Utdanningsansvarlig

5 Klubbutvikling Forankring i styret Prosjektgrupper
Etablere prosjektgrupper Vedta målsetting Prosjektgrupper Prioritere Folkemøte/Medlemsmøte Synspunkter fra medlemmene Rekruttere tillitsvalgte/medlemmer i prosjektgrupper

6 Nøkkelroller Trenerkoordinator Spillerutvikler Trenerutvikling
Trenerforum Kurs/utdanning Faglig kompetanse TK barnefotball? Spillerutvikler Oppfølging av enkeltspillere Hospitering Treningsgrupper Kontakt med krets

7 Nøkkelroller Utdanningsansvarlig Dommerkontakt
Kartlegge kompetansen i klubben Oversikt over kurstilbud fra NFF/HFK Utdanning Markedsføre kurs Påmelding Gjennomføring Dommerkontakt Dommersamlinger Faglig og sosial oppfølging Dommerkurs Organisere dommere til klubbens kamper

8 Nøkkelroller Ungdomsutvalg Engasjere ungdommene Aktiviteter/tiltak
Medbestemmelse Treningsmengde Førstelag, andrelag osv Framtidens ledere, trenere, dommere

9 Klubbutvikling Suksess-kriterier Organisasjonsutvikling
Engasjere flere Kartlegge kompetanse Tenk langsiktig Prioritering av prosjekter Bruk fagkompetansen i krets/NFF

10 Klubbutvikling Grupper Are Bjarte Ann Helen Annlaug Mona Hilde
Leif Ove Jarle Oddvar Eivind Torstein Oddvar Terje

11 Klubbutvikling Gruppeoppgaver Hva er de sterke sidene i klubben vår?
+ dommar + anlegg + Triohuset + nettside + skulering/kurs + arrangement + mange/engasjerte foreldre + dugnadsånd

12 + kontinuitet (?) + dagleg leiar + interesse + tilbod til mange + tillitsvalde

13 Klubbutvikling Gruppeoppgaver
2 Hva er våre svake sider – hva kan vi bli bedre på? - utstyr - jentefotyball - planar/årshjul/ansvar - klubbfølelse (Triohuset) - oppfølging trenarar

14 Klubbutvikling - oppfølging dommarar - struktur - fråfall
- kartlegging ressursar - øvelsesbank - verdiar - instruksar - informasjon

15 Klubbutvikling Gruppeoppgaver
Hvordan kan vi utnytte klubbhuset og fasilitetene våre til å skape et klubbmiljø? - klubbkveldar - målgrupper (disko/pizza etc.) - garderobemiljø - samlingspunkt (A-lagskampane)

16 Klubbutvikling Gruppeoppgaver
Hvordan skal vi legge til rette for at alle skal få en sportslig utvikling i klubben vår? - sportsplan - årshjul - instruksar (t.d. utstyr) - ansvar - oppfølging - trenarkoordinator

17 Klubbutvikling - treningsplan - trenarmøte (årskuld)
- kurs og oppfølging - engasjera A-lagsspelarar - hindra fråfal - individuell oppfølging - teknikkmerke - differensiering + hospitering


Laste ned ppt "Referat Klubbseminar IL Trio"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google