Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS- arbeid med etikk Etikk i fylkeskommunen Milian Myraunet 12.febr.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS- arbeid med etikk Etikk i fylkeskommunen Milian Myraunet 12.febr.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 KS- arbeid med etikk Etikk i fylkeskommunen Milian Myraunet 12.febr.2007

2

3

4

5 Hvordan framstår kommunene som eierne? Kilde: n24.no og kommunal-rapport.no

6 Kilder: Aftenposten.no og NRK.no Hvordan framstår disse kommunale selskapene?

7

8 Kilde: Forbruker.no Etikk og omdømme

9 Etikk Omdømme Lønnsomhet

10

11

12 Har kommunen / fylkeskommunen etiske retningslinjer eller tilsvarende verdidokument ? aJa bNei 287 svar

13 c) Når ble retningslinjene / dokumentet sist gjennomgått med alle ansatte i kommunen / fylkeskommunen ? Mer enn to år siden d 13-24 måneder c 7-12 måneder b Siste 6 måneder a

14 Har kommunen / fylkeskommunen opplevd eller avdekket korrupsjon eller påvirkningshandel eller forsøk på korrupsjon eller påvirkningshandel de siste to år ? aJa bNei

15 Hvem avdekket forholdet aKontrollutvalget bKommunal / fylkeskommunal revisjon cEnkeltstående politiker(e) dAdministrasjonen selv eAdministrasjonen etter konkret internt tips fMedia gAndre

16 Ble forholdet anmeldt ? aJa bNei

17 Har kommunen / fylkeskommunen fastlagte rutiner eller retningslinjer for ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold ? aJa bNei

18 Vurderer kommunen / fylkeskommunen å fastsette slike rutiner/retningslinjer i løpet av 2006 ? aJa bNei

19 KS- Etikkutvalg •Sentralstyret i KS har opprettet kommunesektorens etikkutvalg. Leder professor emeritus Lucy Smith. •De andre medlemmene er –professor i journalistikk Sigurd Allern, –filosof og senioranalytiker i Norges Bank Kai Dramer, –fagsjef i HSH Torbjørg Aalborg, –avdelingsdirektør i KRD Christine Hjortland, –fylkesrådmann i Sør-Trøndelag Millian Myraunet, –adm. dir. i Valdres Energi Bjørg Brestad, –ordfører i Steigen Berit Woie Berg –ordfører på Stord Magne Rommetveit.

20 Bakgrunn for opprettelsen av utvalget •Et generelt økt fokus på korrupsjon og uetiske forhold •I kommunesektoren har det blitt avdekket saker som svekker kommunenes tillit og omdømme i befolkningen •Kommunesektorens etikkutvalg skal ha fokus på alle problemstillinger og utfordringer som knytter seg til etikk i kommunal sektor

21 Hvorfor er godt omdømme viktig? •Tillit i befolkningen – vi forvalter fellesskapets interesser og verdier •Demokratisk legitimitet •Respekt for veivalg •Stolthet hos medarbeidere •Trivsel, positive holdninger •Motivasjon, samarbeid og smidighet • Påvirker resultater

22 Hva gjør KS ? •Opprettet KS-etikkutvalg •Opprettet register for folkevalgte – styreverv og øk. interesser •Utarbeidet prosessveiledere i arbeidet med etikk •Etikkseminarer •Revidere forslag til ”normalteglement – etiske grunnregler •Utarbeide forslag til varslingssystem •Folkevalgtprogrammet

23

24

25

26

27 Smøring ?

28 Dilemma til drøfting

29 Varsling

30 STFK - etikkarbeid •Etiske regler er utarbeidet – enkle og tilgjengelige •Har vi god internkontroll ? – fokus på egenkontroll •Godt samarbeid med revisjonen. •Gode administrative rutiner ? –Innkjøp –Attestasjon og anvisning –Reiseregning –Bruk av pc og mobil •Tema på ledersamlinger

31

32 Den gode byråkrat følger loven ! •Forvaltningsloven – praktiske handlingsregler •Offentlighetsloven – åpenhet og innsyn •Kommuneloven – saksbehandling, verv, habilitet •Lov om offentlige anskaffelser –åpenhet, likebehandling… •Arbeidsmiljøloven – kontroll, vern av varslere mv •Personopplysningsloven •Aksjeloven •ILO-konvensjon nr.94 – om sosial dumping

33 Rødt eller grønt ? Julegave ? Takk for innsatsen ?

34 Rødt eller grønt ?

35

36

37


Laste ned ppt "KS- arbeid med etikk Etikk i fylkeskommunen Milian Myraunet 12.febr.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google