Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hauge-Partner Presentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hauge-Partner Presentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hauge-Partner Presentasjon

2 Utgansgspunkt: Hans Nielsen Hauge – (ca. 1800-tallet) som Norges 1
Utgansgspunkt: Hans Nielsen Hauge – (ca.1800-tallet) som Norges 1. moderne konsernsjef? Etablerte ca. 30 virksomheter - nettverk: Grøndal & Co (boktrykker), Handelshus i Bergen, handelsskuter opp kysten, Bjølsen Mølle (Oslo) og Solberg Spinnerier (Drammen-1990), teko Vestlandet Hauges Virksomhetside (forretningside): ”å produsere varer samfunnet trengte” ”Mit Kaldsbrev er at tiene Gud og min næste” unik kombinasjonen av økonomi og etikk Hauge ”spilte” mange roller samtidig: handelsmann, bedriftsleder, gründer, medmenneske, åndelig veileder, leder, osv.

3 Ønsket situasjon Hovedfokus: Effektiv og lønnsom verdiskapning – tuftet på etisk grunnlag.

4 Hauge-Partner: Hovedmål:
Å bedre virksomhetens kompetanse og evne til håndtere problemstillinger som berører fellesskap, likeverd, lønnsomhet og ledelse. via en helhetlig tenking som fremmer samhandling og omtanke, anerkjennelse, arbeidsmoral og omdømme

5 Hauge-Partner: Delmål (til info):
redusere sykefravær økt trivsel og bedre den enkeltes arbeidsforhold gi merverdi ved å bedre omdømmet og lønnsomheten bedre virksomhetens evner til smidig og minst mulig smertefri omstilling å kunne gjøre rede for og stå for bedriftens samfunnsansvar å bruke Hauge-verdiene til å inspirere HMS-arbeidet å forebygge samt anvise veier for løsning av konflikter å formulere en virksomhetside i tråd med Hauge-prinsippene – i tillegg til en event. gjeldende virksomhets- eller forretningside

6 Hauge-Partner (1): for små og mellomstore private og off. virksomheter
- er en virksomhet eller bedrift som aktivt vil arbeide med fokus på etikk og verdier. - er en virksomhet som lar seg inspirere av Hauges etikk, verdier, holdninger og praksis - aktualisert i dagens samfunn;

7 Hauge-Partner (2): - inngår en forpliktende avtale om å arbeide med etisk kompetanseutvikling og utvikling av egen bedriftskultur - etter inspirasjon fra HNHs ideer. - gjennomgår en tilpasset ”HP-virksomhetsanalyse” og en prosess under ekstern veiledning fra HI.

8 Hauge-Partner: Oversikt HP-prosess 1.trinn Varighet: 2-6 mndr.
1. Møte: Presentasjon Maks 2 t. To grupper: 1 fra ledelsen (eierne) - 1 fra medarbeiderne Innledninger om Hauge og verdier som bør styre oss 2. Møte:Virksomhetsanalyse (HP-sjekk – ca.2t) jfr. Kulturanalyse Tilstandsrapport utarbeides. 3.Møte: Dialog - Oppfølging (ca. 1-2 t) Ledelsen – HI: Oppsummering og beslutning om tiltak. Tiltaksprogram – oppfølging. Videre Arbeid 1: Hauge-Partner Forum Videre Arbeid 2: Vurdere HP 2.trinn.

9 Hauge-Partner: Hovedverdier
1.Fellesskap og samhandling 2.Likeverd og anerkjennelse 3.Profitt og forvaltning 4.Arbeid og ledelse

10 Hauge-Partner: Oversikt Verdi-indikatorer 1
1.Verdi-tema: Fellesskap – samhandling Indikatorer: Samarbeid (a) og tjenestevillighet (b) Hjelpsomhet (a) og omtanke (b) (Støtte og bistå kollegaer i løpende arbeid) Solidaritet Inkluderende fellesskap: Fremelske et godt sosialt miljø (a) – og glede (b). 2. Verdi-tema: Likeverd og anerkjennelse Respekt for enkeltmennesket. Ydmykhet overfor kollegaer. Alle menneskers likeverd: Omsorg for alle relevante interessenter (”stakeholders”) a. alle interessenter: Kunder, medarbeidere, underleverandører.. b. alle typer mennesker: funksjonshemmede, eldre, minoriteter ... Rettferdighet (a) og anerkjennelse (b) Åpenhet i organisasjonen

11 Hauge-Partner: Oversikt Verdi-indikatorer 2
3. Verdi-tema: Profitt og forvaltning Indikatorer: Fremelske enkeltmenneskets talenter og kreativitet Kompetent og langsiktig forvaltning av menneskelige ressurser Kompetent og langsiktig forvaltning av økonomiske ressurser (tjene penger; langsiktig profitt) Bevisst på virksomhetens samfunnsansvar Forvalte skaperverket Nøysomhet Grådighet (Negativ) 4. Verdi-tema: Arbeid og ledelse Nærhet og omsorg og kjærlighet (=utgjør ”limet”) Det gode eksempelets betydning Enkeltindividets retter (a) og plikter (b) Effektiv organisering (a) og koordinering (b). Gitt: andre verdier her tilfredsstilles. Tjenende lederskap (a) og positiv oppfølging (b) Organisering av arbeid for å internalisere Haugeverdier (prosesser; ritualer) Maktmissbruk (a) – og hovmod (b) (Negativt)

12 Eks. Virksomhetsanalysen: Verdi-indikatorer
1.Fellesskap og samhandling - Verdi-indikator: Samarbeid og tjenestevillighet Påstand: Vi samarbeider godt internt i staben (?) 2.Likeverd og anerkjennelse Verdi-indikator: Respekt, Ydmykhet, likeverd 3.Profitt og forvaltning - Verdi-indikator: Talent, kreativitet, tjene penger 4.Arbeid og ledelse - Verdi-indikator: Tjenende lederskap; effektiv organisering; Nærhet, omsorg og kjærlighet


Laste ned ppt "Hauge-Partner Presentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google