Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Påseplikten Hvordan etterleve denne i praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Påseplikten Hvordan etterleve denne i praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Påseplikten Hvordan etterleve denne i praksis
Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen

2 Aktiv byggenæring!

3 Bakgrunn og hensikt Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping
Bidra til å sikre etterlevelse av forskrifter om allmenngjøring av tariffavtale Bestiller, hovedleverandør, underleverandør og tillitsvalgte har plikter eller rettigheter etter forskriften Arbeidsgivers plikt til etterlevelse av allmenngjøringsforskrift er ikke regulert av denne forskriften. Arbeidsgiver har ansvar for lønns- og arbeidsvilkår

4 § 5 - Informasjonsplikt Bestiller (byggherre) skal i kontrakter med entreprenører eller leverandører informere om at virksomhetenes arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter. Den samme informasjonsplikten gjelder for entreprenører eller leverandører når disse inngår avtaler med underleverandører. Til bunns i verdikjeden

5 § 6 - Påseplikt Hovedleverandør (HE/TE) skal påse at lønns- og arbeidsvilkår hos UE er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrifter. Der det ikke er UE har bestiller (byggherre) denne plikten Påseplikt innebærer eksempelvis Systemer og rutiner for å undersøke og om nødvendig følge opp Kontraktsklausuler (samme som for informasjonsplikten), som også hjemler innhentelse av dokumentasjon og som har sanksjoner. Faktisk innhenting av dokumentasjon God oversikt over alle virksomheter Mindre oppfølging av UE`er som benyttes ofte

6 § 7 - Innsynsrett Skal begjæres av tillitsvalgt hos hovedleverandør
Skriftlig Virksomheter defineres Begrunnet Kun rett til innsyn der arbeidstakere er omfattet av allmenngjøringsforskr. Frist avtales, men minimum 3 dager Dokumentasjon Arbeidsavtale Timelister Lønnsslipper Opplysninger skal ”sladdes” og slettes i etterkant

7 I praksis

8 Hva er påseplikt?

9 Rutine i kvalitetssystemet

10 Prekvalifisering og StartBANK

11 Samordningsskjema

12 Bruk av kontraktsdokumenter EBA

13 Innhente dokumentasjon

14 Egenerklæring

15 Personlig sikkerhetsinstruks


Laste ned ppt "Påseplikten Hvordan etterleve denne i praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google