Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Solidaransvar 2010. 20 spørsmål og svar om solidaransvar Forslag til felles håndtering Når skal vi ta saker for nye medlemmer?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Solidaransvar 2010. 20 spørsmål og svar om solidaransvar Forslag til felles håndtering Når skal vi ta saker for nye medlemmer?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Solidaransvar 2010

2 20 spørsmål og svar om solidaransvar Forslag til felles håndtering Når skal vi ta saker for nye medlemmer?

3 Hva er solidaransvar? Solidaransvar betyr at flere skyldnere svarer sammen for et krav ” Leverandører og underleverandører som setter ut arbeid eller leier inn arbeidstakere, hefter på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for … osv

4 Hvem er solidarisk ansvarlig? Alle oppover i kontraktskjeden helt opp til hovedentreprenøren, eller den som har kontrakten med byggherren

5 OK Entreprenør Lennart Nor Lennart Bygg Svennis

6 Betyr det at vi ikke kan kreve byggherren? Ja ” Departementet kan også gi forskrift om at virksomhet som bestiller et produkt eller et resultat, skal omfattes av solidaransvaret dersom særlige hensyn tilsier det. Dette gjelder ikke bestiller som er forbruker.

7 Gjelder det solidaransvar i alle bransjer? Nei, bare der tariffavtalen er allmenngjort

8 Hva gjelder det solidaransvar for? allmenngjort minstelønn allmenngjort minstelønn overtidsbetaling overtidsbetaling feriepenger feriepenger

9 Kan en kreve all tilgodehavende lønn uansett hvor den er opptjent? Nei, bare lønn, overtidsbetaling og feriepenger som er opptjent i arbeid for den vedkommende oppdragsgiver

10 Kan en kreve bare overtid? Ja

11 Kan en kreve bare feriepenger? Nei

12 Kan en kreve alle feriepenger en har innestående? Nei. Bare feriepenger som er opptjent på prosjektet.

13 I lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie gjøres følgende endringer: § 11 nr. 6 skal lyde: (6) (Utbetaling fra solidaransvarlig oppdragsgiver etter allmenngjøringsloven) Der solidaransvarlig oppdragsgiver utbetaler arbeidsvederlag til arbeidstaker i medhold av allmenngjøringsloven § 13, utbetales feriepenger av arbeidsvederlaget samtidig.

14 Kan en kreve ventelønn? Nei. En kan bare kreve for timer en har arbeidet.

15 Når er det på tide å sende krav? Når lønna har forfalt til betaling og ikke er betalt.

16 - men ordninga gjelder ikke lønn opptjent i avtaleforhold som er inngått før 1. januar 2010…

17 HOVEDENTREPRENØR UE-KONTRAKT 1.2.2009 UE-KONTRAKT 15.9.2009 INNLEIEAVTALE 15.1.2010

18 Enn om det ikke er avtalt noen lønningsdag? Er det avtalt noe muntlig eller i praksis etablert en bestemt lønningsdag? ”Hvis ikke annet er avtalt, skal det foretas lønnsutbetaling minst to ganger i måneden (aml). Tommelfingerregel : lønn som er opptjent i en fjortendagersperiode forfaller til betaling innen utløpet av neste periode.

19 Men enn om arbeidsgiver er et utenlandsk selskap? Da gjelder reglene i det landet selskapet er etablert.

20 Fins det formkrav? Ja, kravet må være skriftlig Det må vedlegges dokumentasjon: arbeidsavtale arbeidsavtale timelister, lønnsslipper, betalingsbilag timelister, lønnsslipper, betalingsbilag skattekort skattekort

21 Når må kravet være framsatt? Innen tre måneder etter at lønna har forfalt til betaling

22 Skal det settes en betalingsfrist? Nei, det er ikke nødvendig… ”solidaransvarlig skal betale kravet innen tre uker etter at kravet er kommet frem.

23 Hva om arbeidsgiver er konkurs? Da må kravet meldes i konkursboet.

24 Men hva om det blir åpnet konkurs hos arbeidsgiver etter at krav er framsatt? Da spiller det ingen rolle.

25 Hva om kravet er større enn det kan gjøres gjeldende solidaransvar for? Da kan kravet fortsatt rettes mot arbeidsgiver.

26 Hva om alle nekter å betale? Da må vi gå rettens vei.

27 Hva om arbeiderne har ”vært med på leken”? ” Solidaransvarlig kan nekte å dekke kravet dersom arbeidstakeren visste at forutsetningen for arbeidsoppdraget var at lønn mv. helt eller delvis skal dekkes av en solidaransvarlig

28 Forslag til felles håndtering gå rett på hovedentreprenøren gå rett på hovedentreprenøren varsle krav så tidlig som mulig varsle krav så tidlig som mulig foreslå forhandlinger foreslå forhandlinger


Laste ned ppt "Solidaransvar 2010. 20 spørsmål og svar om solidaransvar Forslag til felles håndtering Når skal vi ta saker for nye medlemmer?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google