Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innhold: Kommunens ansvar ved kjøp av tjenester Gjeldende avtaler innenfor helse – og renholdstjenester Gjennomgang av gjeldende avtaler etter ”Adecco-saken”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innhold: Kommunens ansvar ved kjøp av tjenester Gjeldende avtaler innenfor helse – og renholdstjenester Gjennomgang av gjeldende avtaler etter ”Adecco-saken”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innhold: Kommunens ansvar ved kjøp av tjenester Gjeldende avtaler innenfor helse – og renholdstjenester Gjennomgang av gjeldende avtaler etter ”Adecco-saken” Oppfølging av tjenesteleverandører Kvalitetssikring av interne forhold ved evt brudd på Arbeidsmiljøloven

2 Kommunens ansvar ved kjøp av tjenester Når tjenester kjøpes av andre aktører enn kommunen selv, legges vilkårene for det vi skal kjøpe i anbudsdokumentene. Drammen kommune stiller krav om HMS-erklæring i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser, jf. §§ 3-4, 8-8, 12-3 og forskift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, kgl.res. av 6.februar 2008, i alle anbud.

3 Helse – og renholdstjenester Rammeavtaler som innebærer tjenesteproduksjon innenfor helse - og renholdstjenester i 2010: Avtaler inngått med Drammen kommune: Adecco Norge AS (4,5 mill) Xtrapersonell Care AS (380 000.-) Lenas Helsepersonell AS (7000.-) Avtaler inngått med Drammen Eiendom KF: Toma AS Elite Service Partner AS

4 Gjennomgang av gjeldende avtaler I forbindelse med forhold som er avdekket vedr Adecco Helse, har rådmannen foretatt en gjennomgang av de avtaler som Drammen kommune har, som kan innebære tjenesteproduksjon innefor helse –og renholdstjenester. Denne oversikten er formidlet til ordfører og til Partsammensatt samarbeidsutvalg 25.2.

5 Gjennomgang av gjeldende avtaler Brev sendt til: Adecco Norge AS, Xtrapersonell Care AS, Lenas Helsepersonell AS, Toma AS, Elite Service Partner AS Svar pr. 15.mars fra: Xtrapersonell Care AS Følgende forespørsel er sendt til alle hovedtilittsvalgte i Drammen kommune: Har dere fått varslinger om lønns- og arbeidsvilkår for ansatte eller vikarer via tjenesteleverandører, som det bør være grunnlag for å sjekke nærmere? Svar pr 15.mars fra: Hovedverneombudet, FO, Delta, Utdanningsforbundet, NITO, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet

6 Brevtekst:

7 Oppfølging av tjenesteleverandører Ved kjøp av tjenester har kommunene fortsatt ansvaret for kvaliteten på de tjenestene som leveres. Dette følges opp og vi er forpliktet til å etablere avvikssystemer som sikrer at eventuelle avvik avdekkes, behandles og lukkes. Oppdragstaker har arbeidsgiveransvaret. Drammen kommune har foretatt kontroller ved mistanke om mulig lovbrudd.

8 Kvalitetssikring av interne forhold Turnus: Vi benytter ressursstyringssystem, GAT, som gir oss oversikt over hver enkelt ansatt og hver enkelt avdeling når det gjelder stillingsforhold, arbeidstid, merarbeidstid og overtid. GAT-systemet brukes i pleie- og omsorg, senter for oppvekst, senter for rusforebygging og Drammens badet KF. GAT oppdager og varsler evt brudd på Arbeidsmiljøloven. Leder må godkjenne både turnusplan og timelister.


Laste ned ppt "Innhold: Kommunens ansvar ved kjøp av tjenester Gjeldende avtaler innenfor helse – og renholdstjenester Gjennomgang av gjeldende avtaler etter ”Adecco-saken”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google