Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosedyre for IPLOS- registrering Hjemmetjenesten, Øra distrikt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosedyre for IPLOS- registrering Hjemmetjenesten, Øra distrikt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosedyre for IPLOS- registrering Hjemmetjenesten, Øra distrikt

2 Hensikt Ivareta praktisk gjennomføring av riktig IPLOS- registrering
En enkel veileder

3 Omfang Gjelder alle ansatte på Øra distrikt, Hjemmetjenesten

4 Hva er IPLOS? Danner grunnlaget for alle vedtak
Standard metode for saksbehandling i kommunen Verktøy som bidrar til at brukeren får godt tilpassede tjenester Sikrer fullstendighet og kvalitet Hjemlet i helseregisterloven

5 Hvorfor IPLOS? Kommunen får bedre oversikt over brukernes behov for tjenester, slik at disse kan planlegges bedre Danner grunnlag for å yte bedre og riktigere tjenester og bedre folks helsetilstand Fører til bedre saksbehandling, og det blir ryddet i vedtak og egne rutiner Øker fokus på brukernes rettigheter Er et verktøy når det gjelder ressursfordeling, en får en god oversikt over ressursbruk og behov. Gir en oversikt til sentrale myndigheter om hvilken hjelp kommunen gir, og på hvilke områder det trengs flere ressurser.

6 Erfaring så langt er at det er et godt verktøy som øker bevissthet på brukers funksjon.

7 IPLOS øker også fokus på bruken av, og behovet for ressurser i kommunen

8 Arbeidsbeskrivelse IPLOS-registrering gjøres alltid ved første gangs hjemmebesøk Alltid registrering i IPLOS ved nytt vedtak/vedtaksendring

9 Den enkelte tjenesteyter skal informere søker/bruker om IPLOS- registeret, og hensikten med innhenting av opplysningene. Så langt som mulig skal opplysningene innhentes i samarbeid med søker/bruker, og brukers vurdering av egen situasjon skal tillegges stor vekt.

10 Infoskriv skal leveres bruker/pårørende ved førstegangs besøk
Infoskriv skal leveres bruker/pårørende ved førstegangs besøk. Der hjemmebesøk ikke foretas, er hver enkelt ansatt ansvarlig for at bruker får den informasjon han har rett på.

11 Ansvar Avdelingsleder/ ass, eller den som gjennomfører hjemmebesøket.
For brukere der det ikke gjennomføres hjemmebesøk: IPLOS- registrering foretas av den som mottar søknadsskjema på tjeneste.

12 Videre oppfølging gjøres av primær/sekundær-kontakt, og den som har ansvar for brukeren når det skjer endringer som skal registreres i IPLOS.

13 Arbeidets gang Alle endringer i forhold til bruker registreres i IPLOS. Dette gjelder også endringer på hovedkortet. Det skal registreres i IPLOS ved bl.a Innleggelse, Ikke kommunale tilbud (rehabilitering), Midlertidige opphold av annen årsak

14 IPLOS er alles ansvar! Primærkontakter følger opp ved å se over minimum hver 3. måned innen fastsatte frister.

15 IPLOS-kontakter har ansvar for:
Kjøre ut lister i forhold til mangelfull registrering minimum hver 2. mnd. Skal ha avsvar for opplæring av nytilsatte: Det skal lages et Nytilsatte-program hvor profil og IPLOS blir ikludert i opplæringen. Gjennomgang av veiledningsbrosjyre Datainnføring/opplæring i praktisk bruk. IPLOS- kontakt skal gi informasjon til teamene, og være ”pådriver”


Laste ned ppt "Prosedyre for IPLOS- registrering Hjemmetjenesten, Øra distrikt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google