Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

04.04.2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "04.04.2017."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 (skriv gjerne noen ord om hvem du er)
Klar for Arbeidslivet? (DITT NAVN) (skriv gjerne noen ord om hvem du er)

3 Hva skal vi snakke om i dag?
Hva er en Fagforening Fellesforbundet Rettigheter og plikter

4 Hva er en fagforening? Du vil ha mest mulig lønn og goder for å jobbe Sjefen vil ha minst mulig utgifter En mulig konflikt er skapt! Med loven i hånd kan arbeidstakerne danne en fagforening på arbeidsplassen og velge tillitsvalgt som forhandler på vegne av alle.

5 Fellesforbundet Dannet 8. mai 1988 av:
Norsk Jern- og Metallarbeiderforbundet, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Norsk Bekledningsarbeiderforbund, Norsk Papirindustriarbeiderforbund, Norsk Skog- og Landarbeiderforbund 2006: Norsk Grafisk Forbund 2007: Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet. medlemmer medlemmer under 30 år

6 Formål: Organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår Visjon: Styrke og troverdighet

7 Hvordan? Utdanner tillitsvalgte
Forhandler fram landsomfattende tariffavtaler Kurser våre medlemmer Økonomisk og juridisk bistand Legger press på politikere Skolebesøk Lo`s sommerpatrulje Engasjerer oss internasjonalt

8 Verktøy Arbeidsmiljøloven: lov som regulerer arbeidsgiverens og arbeidstakernes plikter, og som skal gi arbeidstakerne et godt arbeidsmiljø Tariffavtale: En avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver(forening) om lønns- og arbeidsvilkår Hovedavtalen: Avtale mellom LO og NHO om de grunnleggende spilleregler i arbeidslivet.

9 Ny i jobben??? GJØR DIN PLIKT… …KREV DIN RETT!!!

10 Arbeidslivet medfører plikter:
Du må møte opp til rett tid Du skal gjøre den jobben du blir satt til Du skal bruke påbudt verneutstyr og følge verneinstruks Om du blir syk, må du melde i fra til arbeidsgiver ASAP Fellesforbundet anbefaler ikke bruk av SMS til dette. Hvis du er beruset på jobb, eller blir tatt i tyveri, kan du bli oppsagt på dagen

11 Dine rettigheter Arbeidskontrakt

12 12

13 13

14 Dine rettigheter Arbeidskontrakt Opplæring (lønn under opplæring)
Opplæring i hvilke regler som gjelder for helse, miljø og sikkerhet Opplæring i andre regler og lover som gjelder på arbeidsplassen Arbeidsgiveren skal skaffe og betale verneutstyr Rett til å organisere deg

15 Lønn Det er arbeidsgivers ansvar at du betaler skatt av lønnen din
Ta vare på lønnsslippen din! Den generelle minstelønna i Norge? Det finnes i utgangspunktet ingen minstelønn regulert i lovverket men vi har Allmengjøringsloven… Arbeidsgiver kan ikke trekke deg i lønn (utenom skatt) Du har krav på lønn 1. og 17. mai Overtid gir minst 40 % tillegg Du har rett til lønn selv om bedriften går konkurs, like lenge som oppsigelsestiden varer (Lønnsgarantifondet) Skriv timeliste for deg selv også 15

16 Svart arbeid er ulovlig, og om du betaler mindre må andre betale mer!
Ikke la deg friste til å jobbe svart, det vil si uten å betale skatt! Du mister alle rettigheter, som for eksempel rett til: Feriepenger Yrkesskadeforsikring Sykepenger Dagpenger v/arbeidsledighet Pensjonspoeng Fødselspenger Svart arbeid er ulovlig, og om du betaler mindre må andre betale mer!

17 Ferie og fritid Vanlig arbeidstid er 40 timer i uka, maks 9 timer om dagen Du skal ha pause om du jobber mer enn 5,5 timer om dagen Jobber du 8 timer skal du ha minst én 30 minutters pause Du skal ha minst 11 timers fri mellom to arbeidsperioder Du har rett på 4 uker og en dags ferie Feriepenger skal utgjøre 10,2 prosent av fjorårets lønn Det er ikke lov å regne inn feriepengene som en del av lønna

18 Når du slutter Du har krav på skriftlig sluttattest
Attesten skal fortelle hva du har gjort, og hvor lenge du har jobbet Attesten kan gjerne inneholde positiv omtale av din arbeidsinnsats, men ikke negative karakteristikker Be i tillegg gjerne arbeidsgiveren eller noen andre på jobben om å være referanse for deg Du kan få feriepengene utbetalt når du slutter i jobben

19 Uorganisert: Tariffavtale:
Arbeidsmiljøloven vs Tariffavtale Uorganisert: Tariffavtale: Lønn: Arbeidstid: Overtid: Helligdags- godtgjørelse: Arbeidstøy: Oppsigelser: Ferie: Feriepenger: Utdanning: Pensjon: Ingen Regler 40t pr uke/9t pr dag 40 % 1. Og 17.Mai Lykke til!!! 4 uker og 1 dag 10,2 % Biblioteket? 67 år Garantert minstelønn 37,5t pr uke/7,5t pr dag 50% - 100% + + + Alle Rød-dager I de fleste tariffer Juridisk hjelp 5 uker 12 % Stipend og støtte 62 år

20 Whats in it for me? Videregående elever får tilbud om gratis medlemsskap Inkluderer gratis juridisk hjelp i tilfelle trøbbel på evt. Deltidsjobb/sommerjobb. Tilgang og mulighet til å delta på kurs gratis gjennom forbundet og LO generelt. og finner du mulighetene.

21 Gå inn på www.fellesforbundet.no Klikk på ”bli medlem”

22 Kontakte oss? www.fellesforbundet.no/ungdom www.loungdom.no
Facebook: Fellesforbundet Ungdom

23


Laste ned ppt "04.04.2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google