Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ti bud for en lykkelig redaktør Redaksjonelt drivhus - renuion Svolvær, 2.-4.april 2008 Arne Jensen, Norsk Redaktørforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ti bud for en lykkelig redaktør Redaksjonelt drivhus - renuion Svolvær, 2.-4.april 2008 Arne Jensen, Norsk Redaktørforening."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Ti bud for en lykkelig redaktør Redaksjonelt drivhus - renuion Svolvær, 2.-4.april 2008 Arne Jensen, Norsk Redaktørforening

3 Ti bud for en lykkelig redaktør  1. Skaff deg en god og ryddig avtale  2. Klargjør din egen rolle

4 2. Klargjør din rolle  For deg selv  I forhold til styret  I forhold til adm. direktør  I forhold til redaksjonsklubb og øvrige ansatte  Synliggjør trafikkreglene - og hvorfor de er viktige

5 Eiernes krav De ansattes krav  Evnen til å samarbeide med alle ledd i bedriften  Administrativ ryddighet og dyktighet  Evnen til å oppnå økonomiske resultater  Evnen til å utvikle egen og andres kompetanse  Positiv utvikling av opplaget  Iderikdom/kreativitet  Journalistfaglig dyktighet  God kontakt med klubbens tillitsvalgte  Evnen til å håndtere konflikter  Journalistfaglig dyktighet  Evnen til å rose og rise sine medarbeidere internt  Administrativ ryddighet og dyktighet  Evnen til å delegere og jobbene gjennom andre  Utvikle egen/andres kompetanse

6 Ti bud for en lykkelig redaktør  1. Skaff deg en god og ryddig avtale  2. Klargjør din egen rolle  3. Skaff deg nettverk  4. Lær deg reglene

7 4. Lær deg reglene  Hovedavtale, journalistavtale og lokalavtale  Arbeidsmiljølov, ferielov  Åndsverkloven  Vær formell, men ikke firkantet  Ha orden i papirene og dokumenter det du har gjort

8 Ti bud for en lykkelig redaktør  1. Skaff deg en god og ryddig avtale  2. Klargjør din egen rolle  3. Skaff deg nettverk  4. Lær deg reglene  5. Ta konflikter – ikke vent!

9 Konflikter er det vanlige… I AFIs store arbeidsmiljø- undersøkelse fra 2003 svarte bare 9,9 prosent at de ikke har vært berørt av eller involvert i konflikter på arbeidsplassen

10 ROLLE Konflikt i kraft av: • Arbeidsgiver, (profesjonelle konflikter du er pålagt/forpliktet å ta) • Arbeidstaker (som gjelder deg selv og ditt eget arbeidsforhold) TYPE Konflikt pga av: • Publisistisk avgjørelse (utøvelse av redaktøransvaret) • Ikke-publisistiske forhold utløst av deg selv eller andre MOTPART Konflikt med: • Publikum, kilder, objekter, myndigheter • Andre redaktører • Journalistene Direktøren • Styret / eiere Ulike typer redaktørkonflikter

11 Ti bud for en lykkelig redaktør  1. Skaff deg en god og ryddig avtale  2. Klargjør din egen rolle  3. Skaff deg nettverk  4. Lær deg reglene  5. Ta konflikter – ikke vent!  6. Informer, informer, informer  7. Dokumenter, dokumenter, dokumenter  8. Meld fra hvor du går  9. Kjenn din begrensning – deleger  10. Livet er ikke bare jobb

12 En liten oppgave  Hvilke er de tre viktigste utfordringene du i det daglige står overfor som redaktør?  Hvilke form for kompetanse er det du først og fremst føler at du kunne trenge mer av?

13 Takk for oppmerksomheten - og lykke til !

14 1. Skaff deg en skikkelig avtale  Den må regulere både din inngang til og din utgang fra jobben.  Normer og standardkontrakt i bunnen for en personlig avtale  Retrettstillinger  Konfliktløsningsmekanismer

15 3. Skaff deg et nettverk  Redaktøren er ensom  Det er ikke noe nederlag å ha problemer  Søk hjelp i tide hvis du får problemer  Bruk venner og redaktørkolleger  NR er en medspiller

16 5. Ta konflikter - ikke unngå dem  Konflikter er naturlig - og de blir større jo lenger de får utvikle seg  Uløste konflikter skader - løste konflikter bygger  Medarbeidere etterlyser ledere som har evnen til å håndtere konflikter  Konflikt er ikke «krig»  Velg derfor dine «kriger» med omhu

17 6. Dokumenter din informasjon  Vi lever av informasjon, men bruker den lite bevisst hos oss selv  Journalistene klager over både kvalitet og kvantitet på informasjonen  Gi nødvendig informasjon skriftlig - om ansettelser, økonomisk utvikling etc  Klargjør at de ansatte har en selvstendig ansvar for å oppsøke info.

18 7. Vær tilstede,si ifra hvor du går  Redaktøren er som Gud, vet han eksisterer, men ser ham aldri  Fravær blir tolket som mangel på arbeidsinnsats  Fortell hvor du er og hva du gjør  Lukk ikke døra i utide

19 8. Aksepter egne begrensninger  Du klarer ikke alt selv  Deleger det du kan best - og deleger reelt både ansvar og myndighet  Husk at redaktørrollen er noe annet enn rollen som journalist, redigerer etc

20 9. Hold deg oppdatert  Du skal ikke bare utvikle dine medarbeidere, men også deg selv  Sett av tid og sørg for at du har midler til egenutvikling  Du er en rollemodell

21 10. Livet er ikke bare jobb  Ledere klager over lite ekte fritid  Jobben er hobby og hobbyen er jobb  Klarer du ikke å ta deg fri, har du organisert arbeidsdagen din får dårlig  Familie og venner har også krav på oppmerksomhet

22 STREIK!  To streiker siste 4 år  Beskyldninger om streikebryteri  Demonstrasjoner  Kåring av ”verstinger”  Uenighet på sentrale punkter NR - NJ

23 Hva vi er uenige om  NJ mener:  Redaktører skal primært ikke publisere under streik  Ikke bruke arkivstoff  Ikke bruke forhånds- produsert stoff  Ikke jobbe for mye  Underordnede skal kun gjøre det de gjør til vanlig  NR mener  Redaktørens rett til å publisere under streik  Kan bruke arkivstoff  Kan bruke forhåndsprod.  Ansv. red kan jobbe mer enn normalt  Underordnede kan gjøre arbeid de har ansvar for


Laste ned ppt "Ti bud for en lykkelig redaktør Redaksjonelt drivhus - renuion Svolvær, 2.-4.april 2008 Arne Jensen, Norsk Redaktørforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google