Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A RBEIDSLIV I OPPLØSNING – LØSARBEIDERSAMFUNNET PÅ VEI TILBAKE ? Velferdskonferansen 21. mai 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A RBEIDSLIV I OPPLØSNING – LØSARBEIDERSAMFUNNET PÅ VEI TILBAKE ? Velferdskonferansen 21. mai 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 A RBEIDSLIV I OPPLØSNING – LØSARBEIDERSAMFUNNET PÅ VEI TILBAKE ? Velferdskonferansen 21. mai 2012

2 T ENDENS TIL ARBEIDSKRAFTAS DEVALUERING Ordnede lønns- og arbeidsvilkår er under press: Avlønning etter tariffavtalenes minstelønnsatser Avlønning under tariffavtalenes nivå (sosial dumping) Avlønning etter utført produkt/tjenester og ikke etter medgått arbeidstid Svart arbeid (FAFO: 26% av polske arbeidere innen bygg og 56% innen renhold har verken arbeidskkontrakt eller betaler skatt)

3 A NSETTELSESFORMENE ENDRES Faste ansettelser på heltid betyr kontroll med arbeidstida, ei skikkelig lønn, velferdsordninger og innflytelse – trygghet i hverdagen Midlertidige ansettelser øker Bemanningsfirma og innleie av arbeidskraft øker (De Facto: 50% innleide hos store entreprenører i Oslo) Selvstendig næringsdrivende øker (enkeltmannsbedrifter/kontraktører)

4 U REGULERT KAPITALISME UNDERGRAVER LOV - OG AVTALEVERK Arbeidsgiverne vil ha færre faste ansatte Økt bortsetting og økt midlertidighet Ulovlig bruk av innleid arbeidskraft florerer (Brudd på AML § 14-12) Sosial dumping øker i omfang og sprer seg til stadig flere bransjer

5 NHO OG HØYRESIDA ANGRIPER FAGBEVEGELSEN Virke og NHO ønsker ikke å respektere tariffavtalene – bekjemper allmenngjøring og tar til orde for lovbestemt minstelønn Frp/H/V/KrF ønsker økt midlertidighet i arbeidslivet Virke, NHO og de borgerlige partiene vil endre den norske modellen/ klassekompromisset

6 NÅVÆRENDE EU FUNGERER SOM ET ” JURIDISK BINDENDE ARBEIDSGIVER - OG HØYREPARTI ” EU har økt ”fleksibilsering” som strategi EU-regler, direktiv og domsavgjørelser angriper faglige rettigheter EU er i motstrid til AML og landsomfattende tariffavtaler, jmf. EUs vikarbyrådirektiv

7 F AGLIGE RETTIGHETER SOM POLITISK KAMP Kollektiv søksmålsrett ved brudd på bestemmelsene om midlertidig ansettelser og innleie av arbeidskraft Krav om faste ansettelser ved innleie etter AML 14-12-2 (garantilønn) Sanksjonsmulighet for Arbeidstilsynet ved ulovlig innleie Sikre lovbestemt rett til heltid

8 F AGLIGE RETTIGHETER SOM TARIFFKAMP Styrke tariffavtalene i kamp mot sosial dumping – økte rettigheter, fokus på lavlønnsgarantier/økt minstelønn og for likelønn Kompensere via tariffkamp dersom faglige rettigheter fjernes i AML Aktiv bruk av EØS-avtalens reservasjonsrett - inkludert Lov- og avtaleverk ut av EØS

9 O RGANISERE, AKTIVISERE OG LEDE Være fagbevegelse for alle som jobber i Norge og ikke bare de ”rotnorske” Økt aktivisering for faste ansettelser og mot sosial dumping – øke trøkket på arbeidsgiverne Organisere serviceproletariatet Økt beredskap for sympatiaksjoner


Laste ned ppt "A RBEIDSLIV I OPPLØSNING – LØSARBEIDERSAMFUNNET PÅ VEI TILBAKE ? Velferdskonferansen 21. mai 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google