Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Motivasjon i et sosiologisk perspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Motivasjon i et sosiologisk perspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Motivasjon i et sosiologisk perspektiv
Rita Riksaasen Program for lærerutdanning NTNU

2 Motivasjon En persons ønske og energi (drift) til å ivareta egne (eller andres)behov

3 Bidrar endringer i samfunnet til å svekke elevenes motivasjon for arbeidsinnsats i skolen?

4 Dale: Manglende læringstrykk
Ettergivenhet blant lærerne Den progressive pedagogikken får skylda Feil å si at Dewey ikke var opptatt av elevenes kunnskapstilegnelse På 1970 tallet – ny radikal pedagogikk og læreren fikk en tilbaketrukket rolle

5 Baumann (1999): Arbeid har mistet sin posisjon som identitetsbygger Opptatt av behagelige opplevelser Arbeid som ikke tillater initiativ og som ikke gir intellektuelle utfordringer er ”trist”

6 Velferds- og skoleutvikling
Beck (1997): mennesker er mindre beredt til å stå på pinne, innordne seg, gi avkall på ting Globalisering - avtradisjonalisering

7 Hargreaves og Fullan (2003):
Oppsplitting av familien Storbyproblemer slår inn i skolen Etzioni (1993): Ikke bare fattige foreldre som har problemer med å gi barn positive betingelser for utvikling Mange foreldre har det for travelt og har ikke tid til å lære barn dyder

8 Misterlich (1970) Mange problemer i dagens samfunn skyldes fravær av en synlig far I bondesamfunnet – foreldrenes liv foran øynene på barna. Far har forsvunnet som rollemodell og som kilde til autoritet og eksempel.

9 Monsen (1998) Kjønnsroller har vært selve kjernen i den praktiske moral ved siden av kristendommen. I Norge i dag: myke verdier er rådende. Den gode mor er modellen for en god stat. Ekstra strev nedprioriteres. Det er unødvendig å anstrenge seg for mor ordner alt.

10 Monsen fortsetter Gamle verdier fra farssamfunnet som ære, selvdisiplin, kvalitet, plikt, hardt arbeid, konkurranse, må tas inn igjen i en human form.

11 Ziehe (1994) Avtradisjonalisering – den gamle skolekulturen er feid bort uten at en ny er etablert Økende individuell refleksivitet Individet må velge livsstil I skolen: psykologisering – kvasiterapeutisk moral Skolen – et offentlig rom

12 Ziehe Selv i meget fritt organiserte skoler for barn fra middelklassen er det motivasjonsproblemer De unge forventer garanti for at det som skjer i skolen angår dem selv

13 Ziehe Selv i meget fritt organiserte skoler for barn fra middelklassen er det motivasjonsproblemer De unge forventer garanti for at det som skjer i skolen angår dem selv

14 Trekk ved den usynlige ”progressive”pedagogikken
Relativt flat autoritetsstruktur (implisitt kontrollform) Er opptatt av å lære å lære (prosessen) Utdanningskunnskap integreres med hverdagskunnskap Kriteriene for evaluering er mange og diffuse Lek er et nøkkelbegrep

15 Trekk ved den synlige pedagogikken
Hierarkisk autoritetsstruktur (eksplisitt kontrollform) Er opptatt av å overføre spesifikke ferdigheter (resultater) Utdanningskunnskap er forskjellig fra hverdagskunnskap Faste kriterier for evaluering Vektlegger disiplin

16

17 Observasjoner Oppstart
Behov for sterkere innslag av synlig pedagogikk spesielt på guttefagene ( jfr. krav i verkstedet) HS – også behov for tydelighet og krav Viktig at elevene ikke sitter sammen mer enn to og to hvis de ikke skal samarbeide Grupper – gjennomfør læring i fellesskap - samarbeidslæring


Laste ned ppt "Motivasjon i et sosiologisk perspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google