Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte i Aremark barnehage 22. Mai 2013 Sissel Marthinsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte i Aremark barnehage 22. Mai 2013 Sissel Marthinsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte i Aremark barnehage 22. Mai 2013 Sissel Marthinsen
Lek for livet ! Foreldremøte i Aremark barnehage 22. Mai 2013 Sissel Marthinsen Dette er en tittel med dobbel betydning, jeg mener det er livsviktig å leke og jeg tror leken står i fare for å bli glemt, gjemt og politisk sett blir sett på som lite viktig.. Derfor unger lek for livet lek og lek og lek mens det ennå er tid.. Tittelen på en bok skrevet av..

2 Hvorfor skal vi leke? DET ER GRATIS OG DET ER MORO
DET BESTE BARN VET Å HOLDE PÅ MED DET VIKTIGSTE BARN GJØR I BARNEHAGEN ER Å LEKE (mener jeg)

3 Vil du være med å leke ? Vi leker eksperten..

4 To syn på lek NR 1 Leken betraktes som positiv, rasjonell og assosieres med orden. Der barns lek ses på som den essensielle forberedelse til voksendommen, det å bli voksen, human becomming. Lek og utvikling, barn utvikler seg gjennom lek. Fordeler og positiv nytte av lek. Fremfor glede og fornøyelse.

5 Nr 2 Et annet syn er knyttet til det irrasjonelle , det uforutsigbare og kaos. Forvirring, risiko, tull og tøys, og ikke minst om fest og moro. Gjennom karneval og lek mister vi oss selv og lar oss rive med av begivenhetene. Barna glemmer seg selv og de regler og adferdsnormer som rår. Klarer ikke å stoppe latter, selv om vi blir irettesatt «Vi kjefter på en glede og en lek» Lek kan ikke planlegges hverken av barn eller voksne, det er bare noe som skjer, og det er ikke mulig å knytte mål til leken om et bestemt læringsutbytte. Hva husker vi fra en fest, hva snakker vi om? Vi kan planlegge en fest, mat, servietter osv, men vi kan ikke styre innholdet,,

6 Å bli noe . Å være noe her og nå.
Human becomming Human beeing

7 Hva kjennetegner LEK Lystbetont Morsomt, fest og tull, Frivillig
Det å leke er det viktigste Leken er sin egen belønning Nytt, spennende, uvanlig, annerledes. Kaos, improvisasjon, hit og dit. Det som skjer skjer Her og nå, tidløsheten råder På liksom, som om Liten risiko for å feile Håndtering av virkeligheten

8 Leken skaper Aktivt engasjement Konsentrasjon Gjensidighet, gi og ta
Indre forestillingsevne, jeg kan forestille meg, lage bilder, sette meg inn i andres situasjon. Sosialt samspill Språket skapes, meta kommunikasjon, i fortid, ut og inn i leken Kommunikasjon, forstå kropsspråk Risiko, dristighet, på liksom Fantasi Humor Alvor Ut og inn av roller Planlegging Vennskap Utholdenhet, leken fortsetter i morgen

9 Leken krever ro og konsentrasjon
Jeg er ikke meg Du er ikke deg Disse tingene er ikke det det ser ut til å være Eksempel…

10 Grunnlag for å forstå demokratiet
Det sosiale Samarbeid og kompromisser Regler i leken Grunnlag for å forstå demokratiet konsentrasjon

11 De minste barna Improvisasjon Leken fødes på stellebordet
Leken føres inn på område etter område Leken varer livet ut og gjør livet rikt I lek er alt lov, for det er på liksom Jeg kan forlate leken når jeg vil

12 Barn trenger ikke mange leker… de trenger mange ting å leke med

13 Det å ha et skjul å hente fra..
Klyper og gardin

14 Å leke alene Sammen med seg selv

15 Og noen å leke med

16 Og voksne å leke med

17 Artikkel fra Aftenposten 16 mars 2013
«Hjemme hos Haakon og Herman er det ingen TV. Ingen kjøring til og fra aktiviteter. Ingen nye leker utenom bursdag og jul « De passive foreldres manifest..

18 Jeg tror barn som hele tiden får ønskene sine tilfredsstilt,
Blir ganske sårbare i møte med voksenverden Katrine Aalstad, mor

19 Leken settes i skyggen av læring
Forskningsrapporten «Alle teller mer» antyder at leken kommer i skyggen av læring Rammeplan for barnehager. «Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen» «Den har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen» Økt fokus på formell læring og kartlegging av enkeltbarnets faglige ferdigheter i språk og matematikk.

20 Lek og læring Seland 2009 «Peker på at det kan se ut til at lekens egenverdi for barnet er mindre vektlagt og at det er skjedd en sterkere forskyvning mot en forståelse av at lek er nærmere knyttet til barns læring.» «Når læring blir det sentrale omdreiningspunktet, vil lek vektlegges i mindre grad enn tidligere»

21 Fokus på læring i barnehagen, i konflikt med lekens plass i barnehagepedagogikken?
Syn på læring: Lærer barn best/mest ved formelle eller uformelle læringsprosesser? Hvordan fremmer man best ”grunnleggende lese-, skrive- og matematikk-ferdigheter”? Viktig spørsmål: Hva skal vi bruke tid på i barnehagen? – Vil fokus på formelle læringsprosesser gå ut over tid og rom for den ”unyttige” leken? Går det an å tenke at ved å vektlegge leken, vil barna også gjøre erfaringer som fremmer ”læring”? – Særlig kanskje hvis voksne deltar i og viser at leken har verdi? Lek og kreative prosesser: Lek som forutsetning for arbeid med estetiske læringsprosesser (a la Reggio Emilia). Dvs at fantasien er en viktig kraft i læring ved hjelp av sanser og dokumentasjon av læringsprosesser.


Laste ned ppt "Foreldremøte i Aremark barnehage 22. Mai 2013 Sissel Marthinsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google