Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

v/Trine Aakermann faglig leder Dysleksi Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "v/Trine Aakermann faglig leder Dysleksi Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 v/Trine Aakermann faglig leder Dysleksi Norge
Hva sier loven? Tilpasset opplæring, spesialundervisning, sakkyndighet, vedtak og IOP. HVORDAN skal dette gjennomføres i praksis? v/Trine Aakermann faglig leder Dysleksi Norge

2 TILPASSET OPPLÆRING for alle -
fantasi eller virkelighet? Rom for alle – blikk for den enkelte Er dette gjennomførbart?

3 TPO kontra SU Desto eldre elevene blir – desto mer følsomme blir de for å skille seg ut Tilrettelegging ved TPO er derfor det viktigste for de aller fleste dyslektikere Handlingsplan med oversikt over hvem som har ansvar for å gjøre hva når er avgjørende Men noen ytterst få må ha SU = fordi de ikke har tilfredsstillende utbytte av TPO

4 Ikke bare Egon som må ha en plan
Skolene må øke de allmennpedagogiske styrkingstiltakene og nedtone spes.underv. Tommelfingerregel: desto bedre allmenn- pedagogiske styrkingstiltak en skole har – desto mindre andel spesialundervisning vil en skole oppleve å få Men husk: TPO koster like mye i kroner som SU, men ”koster” mye mindre i bruk av tid til dokumentetablering 

5 Rekkefølgeplan Lise opplever ikke å ha utbytte av den ordinære tilpassede opplæringen i sitt klasserom Lises mor omsøker spesialundervisning (i teorien kan dette gjøres pr. telefon) Skolens undersøkelsesplikt utløses Skolen kontakter PPT for å få på plass en sakkyndig vurdering eller Lises mor tar selv kontakt med PPT

6 Rekkefølgeplan forts. PPT innhenter informasjon, kartleggings -/ testresultater vedr. Lise og velger ofte selv å gjennomføre egne tester/observasjoner PPT utarbeider en sakkyndig vurdering i forhold til Lises krav om spesialundervisning Den sakkyndige vurderingen sendes Lise Skolen fatter et enkeltvedtak om spesialundervisning basert på mottatt sakkyndig vurdering fra PPT

7 Rekkefølgeplan forts. Enkeltvedtaket sendes Lises foresatte
Lises mor har 3 ukers ankefrist på vedtaket IOP utarbeides. IOP kan utarbeides samtidig med vedtaket (og sendes da ut samtidig) Halvårsrapport m/vurdering etter 1.termin Ev. nytt vedtak/IOP utarbeides Ny vurdering utarbeides etter 2.termin

8 VEDTAK og IOP Vedtak etter § 5.1 - kan ankes - klar føring for IOP
- målsetting, hva og hvordan Individuell opplæringsplan (IOP) - lærernes verktøy - elev/foresatte bør tas med på råd underveis - operasjonaliseringsverktøy

9 Det skal være en klar og tydelig rød tråd fra sakkyndig vurdering til hvert dokument i tilknytning til IOP - en Sakkyndig vurdering Vedtak IOP Enhetlige dokumenter

10 Viktig å være klar over:
Å ta elever ut av klassen, må rettslig hjemles i vedtak om spesialundervisning og i IOP-en Det er ikke nødvendig med diagnose for å få SU. Omvendt gir heller ikke diagnose en automatisk rett til SU. Hvis opplæring avviker fra læreplanens mål, skal det hjemles i vedtak Kun nødvendig med elevens samtykke vedr SU etter at elev er fylt 15 år

11 Viktig å være klar over forts.:
SU - timer som bortfaller grunnet sykdom, skal tas igjen Foreløpig svar må gis, hvis ikke svar på søknad om SU ikke er ferdig før 1 måned Total saksbehandlingstid utover 3 måneder, anses å være FOR LANG Utredningskø hos PPT kan ikke benyttes = rettsstridig Ikke anledning til å bruke andre opplæringsarenaer enn skolen dersom det ikke står i vedtaket

12 A L T F O R M N G E H AR DET SLIK

13 PC - rettigheter Plikt til å skaffe pc nå når NAV ikke gjør det
Rett til å bruke PC med programvare på alle prøver Plikt til å lære elevene opp til å bruke dette

14 Noen lærere har også ett og annet å lære (de er ikke her):

15 Trine Aakermann

16 Programvare Plikt til å skaffe pc nå når NAV ikke gjør det
Rett til å bruke PC med programvare på alle prøver Plikt til å lære elevene opp til å bruke dette

17 Lån meg helt til slutt ditt øre og
lytt til dette diktet som er skrevet av en elev på 16 år: ”Lærer gi meg handa di!” Trine Aakermann


Laste ned ppt "v/Trine Aakermann faglig leder Dysleksi Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google