Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjøørret (Salmo trutta L.)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjøørret (Salmo trutta L.)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjøørret (Salmo trutta L.)
Fakta og muligheter

2 Sjøørretens utbredelse

3 Sjøørretvassdrag i norsk del av Skagerrak

4 Sjøørretvassdrag i svensk del av Skagerrak

5 Sjøørretens livssyklus
Flergangsgytende sjøørret opptil cm Umoden sjøørret etter en sommer i sjøen ca cm Gytemoden sjøørret etter to somre i sjøenca cm Sjø Bekk/elv 2-3 årig smolt apr.- juni ca cm Gyting i sept.- nov Yngel Apr.- jun ca. 2,5 cm En-somrig okt.-nov. ca. 5-8 cm To-somrig okt.-nov.ca cm

6 Positive sider ved sportsfiske etter sjøørret i sjøen
Fin sportsfisk, (fighter) Kan fiskes både fra land og fra båt hele året Kan fiskes med nær sagt all slags sportsfiskeutstyr Fisket er gratis God matfisk, sunn mat Sjøørreten finnes der folk bor Har tilhold på grunne områder nær land Vandrer ikke langt slik som laks, mer stasjonær Fisket gir naturopplevelser og mosjon Vekker naturinteressen blant unge fiskere Bidrar til sosialt samvær Bidrar til å se sammenhengen i naturen (anadrom)

7 Mulighetene for fiske etter sjøørret i Skagerrak-regionen ?
Norge: Kystlinje inkl. øyer ca km og 160 vassdrag (Østfold 1248 km) Sverige: Kystlinje på ca km og 200 vassdrag Danmark: Kystlinje på 2400 km og 65 vassdrag Til sammen ca km og 425 vassdrag

8 Mulighetene for sjøørretfiske i Skagerrak-regionen
                                                                                                                    1017 km (6) 1308 km (29) 1248 km (37) 1658 km (54) 2140 km (33) Ca km, (65) Ca km, (200) Totalt ca km kystlinje og 425 vassdrag

9 Ulike former for sjøørretfiske i sjøen
Fluefiske Slukfiske Dorgefiske Meitefiske

10 Fluefiske Krever spesiell teknikk Effektivt hvis man er god
Sportsfiske med stor ”S”

11 Slukfiske Enkel bruk Forholdsvis billig Effektivt

12 Dorgefiske Krever tilgang på båt Mer utstyr Kan være effektivt
Mer væravhengig

13 Meitefiske Avslappende Sosialt Mer bifangst Enkelt

14 Samfunnsøkonomisk betydning
Fiskeredskap Reiser Overnatting m.m. Ca. kr ,- pr. kg sportsfisket ørret Samlet verdi (Norge): ca kg i elv kg i sjø: ( x 1.500) = 22,5 mill. kr.

15 Regelverk for ørretfiske i sjøen
Norge Tillatt hele året med stang og håndsnøre Fredningssoner ved elve-/bekkeutløp Forbud mot garnfiske etter sjøørret (unntatt kilenot) Nedsenking av garn for saltvannsfisk, 1. mars – 31. sept. Minstemål 35 cm Sverige Tillatt f.o.m. 1. april t.o.m. 31. september Garnfiske tillatt i samme periode, maskevidde > 120 mm Minstemål 45 cm Danmark Farget gytefiskfisk fredet 16. nov – 15. febr. Fredningssoner utenfor elve-/bekkemunninger Forbud mot garnfiske nærmere land enn 100 m Fiskeravgift Minstemål 40 cm

16 Hvordan bedre rekreasjonsfisket etter sjøørret ?
Øke produksjonen ved habitatforbedringer i gytebekkene. Følge regelverket, hindre ulovlig fiske. Opplyse om tilgjengelighet og muligheter for sjøørretfiske. Bevisstgjøre/kurse kommunene, grunneiere og rettighetshavere om verdien til små bekker. Kommune og stat må ta mer hensyn til sjøørretbekkene i sin planlegging. Bedre beskyttelse av leveområdene i sjøen.

17

18

19

20

21 Hva kan vi lære av dette ? Vi må tenke nedbørsfelt, ikke bare bekkestreng ! Viktig med god oversikt over vassdrag Kommunene må stimuleres til å kartlegge sine sjøørretbekker Grunneierne må informeres om verdien i små vassdrag Forvaltningen må ha god dialog med vegmyndigheter, NSB, skogeiere m.fl. Interessen for de små vassdrag må økes (Skole, JFF, grunneierne) Lovverket må brukes mer aktivt Ingen bekk er for liten til ikke å bli tatt på alvor Det må stimuleres til konkrete tiltak i bekker der det er behov Se hva som gjøres i andre land (Sverige, Danmark m.fl.)


Laste ned ppt "Sjøørret (Salmo trutta L.)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google