Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjemmeside til Konkurransestrategi (2003), Fagbokforlaget

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjemmeside til Konkurransestrategi (2003), Fagbokforlaget"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjemmeside til Konkurransestrategi (2003), Fagbokforlaget
Bertrand og Cournot Lars Sørgard Sørgard Konkurransestrategi

2 Kamp i markedet Utgangspunktet for bedriftene
Bedriftene har et koordineringsproblem Står i fare for å konkurrere bort profitten Men de har en rekke tiltak for å unngå konkurranse Tema 1: Hvorfor konkurrerer bedriftene? Tema 2: Hvordan unngår de konkurranse? Sørgard Konkurransestrategi

3 Bertrand konkurranse To bedrifter, 1 og 2
Hver av dem har grensekostnad lik c Ingen kapasitetsbeskrankninger Identiske produkter Simultan prissetting Payoff = Profitt Hvordan finne Nash likevekt? Sørgard Konkurransestrategi

4 Incentivet til å senke prisen
Hvis P1 > P2 > c: Bedrift 1 vil angre Hvis P2 > P1 > c: Bedrift 2 vil angre Nash likevekt: pris = grensekostnad (P = c) Sørgard Konkurransestrategi

5 Hvorfor hard konkurranse?
Fristende å sette en pris under rivalens pris, for å stjele markedsandel Når begge tenker slik, kan det enda med felles verste for bedriftene Kan illustreres med enkelt eksempel Grensekostnad lik null To kunder, som etterspør en enhet hver Hver bedrift har valget mellom høy og lav pris Høy pris: 100 Lav pris: 80 Sørgard Konkurransestrategi

6 Det gir fangens dilemma
Bedrift 2 = Beste respons Høy pris Lav pris KARTELL Høy pris (100,100) (0,160) Bedrift 1 KONKURRANSE (160,0) Lav pris (80,80) (Bedrift 1, Bedrift 2) Sørgard Konkurransestrategi

7 Konkurranse eller… rovadferd?
Det er individuelt rasjonelt å sette lav pris Uansett hva motparten gjør, er ditt beste valg lav pris {Lav pris, Lav pris} er Nash-likevekt Men kollektivt irrasjonelt å sette lav pris Samlet profitt er 40 høyere ved KARTELL enn ved KONKURRANSE Implikasjon ’Failing firm’ vil ikke nødvendigvis skyldes rovadferd Kan rett og slett være ødeleggende konkuranse SAS – Braathens – Color Air Var det rovadferd av SAS, eller kun hard konkurranse om kundene? Sørgard Konkurransestrategi

8 Eksempel: Kraft i 1992 Kraftprodusentene fortvilet sommeren 1992, fordi pris var 2 øre/kWh (Sørkraft): 'Det er meningsløst at den gode varen som vi produserer skal selges for nesten ingenting, og at grunnen til dette er at vi og våre medprodusenter tilbyr varen til salg til denne prisen.’ Eksempel på fangens dilemma …. Når en har overflod av en homogen vare, er det fare for å ende opp i en ’ond sirkel’ Stadig underkutting Ender ned i pris (tilnærmet) lik grensekostnad … eller tømte de magasinene om sommeren for å få høy pris om vinteren? Sørgard Konkurransestrategi

9 Hvordan unngå hard konkurranse?
Produktdifferensiering (avsnitt og 4.4) Mister ikke alt salget dersom rivalen setter en lavere pris enn en selv Klausuler og kontrakter (avsnitt 3.2) Binder seg opp til å opptre annerledes Frivillig kapasitetsbeskrankning (avsnitt 4.2 og 4.5 Ingen grunn til å kutte pris, for en får ikke solgt noe mer enn dagens kapasitet Spillet gjentas i flere perioder (kapittel 6) Kan utløse priskrig hvis en bryter ut av en fredelig situasjon Sørgard Konkurransestrategi

10 Klausuler og kontrakter
Eksempel: ’meet-competition’ clause [MCC] Bedriften har en opsjon på å kunne matche et eventuelt bud av en rival Kjært barn har mange navn (ikke bare MCC) ’meet-or-release’ ’last-look provision’ Ikke uvanlig i bedriftsmarkedet Men er også benyttet i forbrukermarkedet, for eksempel hvitevarer (Elkjøp): Hvis du finner varen billigere hos vår konkurrent, kan du komme tilbake til oss og få refundert prisdifferansen Hva skjer hvis begge bedrifter har MCC? Sørgard Konkurransestrategi

11 Begge har MCC Bedrift 2 (100,100) (80,80) Bedrift 1 (80,80) (80,80)
Høy pris Lav pris KARTELL Høy pris (100,100) (80,80) Bedrift 1 KONKURRANSE (80,80) Lav pris (80,80) (Bedrift 1, Bedrift 2) Ingen av dem har lenger incentiv til å avvike fra en høy pris Sørgard Konkurransestrategi

12 Prisgarantiklausul Dersom du innen 30 dager etter kjøpet finner det samme produktet billigere hos oss [Elkjøp], utbetaler vi prisdifferansen Garanterer kunden den beste prisen den gir til andre kunder Kunden kan være så mangt ’most-favoured-customer’ ’most-favoured-nation’ Bidrar til mindre hard konkurranse Dyrt for en bedrift å senke prisen til en kunde Hver kunde mindre ivrig til å forhandle om pris Sørgard Konkurransestrategi

13 Klausuler – et problem? Mindre lønnsomt for rivalen å senke prisen
Møt-konkurransen klausul Mer kostbart for en selv å senke prisen Prisgarantiklausul Mer kostbart for kundene å skifte selskap Lojalitetsrabatter (EURObonus m.m.) Mindre incentiv til aggressiv prising Bør klausuler forbys? Sørgard Konkurransestrategi

14 Investering og konkurranse
I mange næringer investeringsbeslutninger før de møtes i markedet Investering i kapasitet Investering i FoU Investering i reklame Charterselskaper til Syden Inngår kontrakter om flyseter og hotellplasser minst ett år før selve charter-turen foretas Tar listepris, eller den pris som klarerer markedet (restplasser) Sørgard Konkurransestrategi

15 Kapasitetskonkurranse = Cournot
Trinn 1: Bedriftene setter kapasitet Trinn 2: Bedriftene setter priser Rent teknisk det samme som en modell der de setter kvantum (mengde salg) COURNOT-konkurranse (avsnitt 4.2) Kan da vise følgende: Lite hard konkurranse selv om de opptrer uavhengig av hverandre (ikke kartell) Sørgard Konkurransestrategi

16 Cournot-modellen To bedrifter, 1 og 2
c = grensekostnad for hver av dem F = fast kostnad Qi = Kvantum tilbudt av bedrift i, i=1,2 P = A – Q1 – Q2 En (invers) etterspørselsfunksjon, som er lineær Følgende profittfunksjon for bedrift i: Pris Sørgard Konkurransestrategi

17 Cournot-modellen forts.
Velger kvantum slik at en verken taper eller vinner på å selge mer: Omformer uttrykket: Kalt beste respons funksjon For et gitt valg av rivalen, viser hvilket valg som er best for en selv Sørgard Konkurransestrategi

18 Cournot-likevekt Q2 R1(Q2) R2(Q1) Q1
Pris = grensekostnad (Bertrand) Monopolpris R2(Q1) Q1 Fristes ikke nå til å ta hele markedet (jfr. Bertrand) Har ikke kapasitet til å dekke alle etterspørsel når en setter prisen på trinn 2 Hver og en bevisst at en kan bidra til høyere pris ved å ha mindre kapasitet Sørgard Konkurransestrategi

19 Lite hard konkurranse? Nå oppnår bedriftene profitt
Mindre hard konkurranse enn ved priskonkurranse, men hardere konkurranse enn ved kartell Charterselskapene våren1996: ’.. det ligger an til færre restplasser enn i fjor. .. I bransjen mener man nå å ha funnet en behagelig balanse mellom tilbud og etterspørsel’. Et fåtall aktører dominerte (og dominerer) denne bransjen Lite hard konkurranse resultat av tilsiktet kapasitetsbegrensning Sørgard Konkurransestrategi

20 Myndighetene maktesløse?
Hver og en opptrer uavhengig av hverandre En Cournot-likevekt er en Nash-likevekt Kan ikke forby dem å konkurrere slik Må eventuelt gjøre noe med markeds-strukturen Forbud mot bedriftserverv, for å sikre hard konkurranse Air Tours + First Choice fusjon i EU Retten omgjorde kommisjonens vedtak, og tillot en slik fusjon fra fire til tre bedrifter i charternæringen EU har fokusert på faren for kartell, og dermed er det vanskelig å forby en fusjon som ikke fører til kartell EU sitt regelverk nå foreslått endret, slik at det blir lettere å forby fusjon i et oligopol med konkurranse Sørgard Konkurransestrategi


Laste ned ppt "Hjemmeside til Konkurransestrategi (2003), Fagbokforlaget"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google