Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Monopolistisk konkurranse og oligopol

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Monopolistisk konkurranse og oligopol"— Utskrift av presentasjonen:

1 Monopolistisk konkurranse og oligopol
Kapittel 12 Monopolistisk konkurranse og oligopol 1

2 Emner i kapittel 12 Monopolistisk konkurranse Oligopol Priskonkurranse
Fangens dilemma Kapittel 12 2

3 Monopolistisk konkurranse
Svært vanlig markedsform som er karakterisert ved: 1) Mange bedrifter 2) Fri adgang og avgang 3) Differensierte produkter Kapittel 12 4

4 Monopolistisk konkurranse
Graden av monopolmakt avhenger av hvor differensiert produktet er. Eksempler Tannpasta Såpe Klær Dagligvarer Kapittel 12 5

5 Likevekt på kort og lang sikt
Pris Kort sikt Pris Lang sikt MC AC MC AC DSR MRSR QSR PSR DLR MRLR QLR PLR Kvantum Kvantum 12

6 Sammenligning med frikonkurranse
Monopolistisk konkurranse Pris Pris Velferdstap MC AC MC AC DLR MRLR QMC P QC PC D = MR Kvantum Kvantum 17

7 Oligopol Markedsformen kan karakteriseres ved Lite antall bedrifter
Produktet kan være differensiert eller udiffererensiert Det er adgangsbegrensninger Kapittel 12 24

8 Oligopol - eksempler Eksempler: Biler Stål Aluminum Bensin
Elektrisk utstyr Datamaskiner Kapittel 12 25

9 Oligopol Likevekt i oligopolmarked:
Ved frikonkurranse, monopol og monopolistisk konkurranse trenger man ikke ta hensyn til andres reaksjoner ved fastsettelse av pris og kvantum. Ved oligopol må produsentene hele tiden ta hensyn til hvordan andre produsenter vil reagere Kapittel 12 29

10 John F Nash – nobelpris 1994 Kapittel 12

11 Oligopol Nash likevekt Ulike oligopolmodeller:
Hver produsent gjør så godt man kan avhengig av hva konkurrentene gjør Ulike oligopolmodeller: Cournot modellen Bertrand modellen Stackelberg modellen Kapittel 12 31

12 Oligopol – Cournot modellen
Cournot – modellen (kvantum) Duopol To produsenter konkurrerer med hverandre Homogent gode Den ene bedriften tar den andres produksjon for gitt Kapittel 12 32

13 Bedrift 1s tilbud P1 Q1 D1(0) MR1(0) D1(50) MR1(50) 25 MR1(75) D1(75)
Hvis bedrift 1 tror at bedrift 2 ikke vil tilby noenting, blir etterspørselskurven D1(0) lik markedets etterspørselskurve P1 D1(50) MR1(50) 25 Hvis bedrift 1 tror at bedrift 2 vil tilby 50 enheter, blir etterspørsels- kurven skiftet til venstre med 50 enh MR1(75) D1(75) 12.5 Hvis bedrift 1 tror at bedrift 2 vil tilby 75 enheter, blir etterspørsels- kurven skiftet til venstre med 75 enh MC1 50 Hva vil bedrift 1 tilby hvis bedrift 2 produserer 100 enh? Q1 Kapittel 12 38

14 Reaksjonskurver og Cournot likevekt
Bedrift 1s reaksjons- kurve Q*1(Q2) x Bedrift 1s reaksjonskurve viser hvor mye den vil tilby som en funksjon av hvor mye man tror bedrift 2 vil tilby Q1 100 Bedrift 2s reaksjons- kurve Q2*(Q1) Bedrift 2s reaksjonskurve viser hvor mye den vil tilby som en funksjon av hvor mye man tror bedrift 1 vil tilby. 75 Ved Cournot likevekt, vil hver bedrift korrekt anslå hvor mye konkurrenten vil produsere og derfor maksimere egen profitt. Cournot Equilibrium 50 25 Q2 25 50 75 100 Kapittel 12 43

15 Lineær etterspørselskurve
Oligopol - eksempel Lineær etterspørselskurve Markedets etterspørsel er P = 30 – Q, hvor Q = Q1 + Q2 Antar at MC1 = MC2 = 0 Kapittel 12 4 45

16 Lineær etterspørselskurve
Oligopol Lineær etterspørselskurve Bedrift 1s reaksjonskurve Kapittel 12 4 46

17 Lineær etterspørselskurve
Oligopol Lineær etterspørselskurve Kapittel 12 4 47

18 Lineær etterspørselskurve
Oligopol Lineær etterspørselskurve Kapittel 12 4 48

19 Duopol eksempel Q1 30 15 10 Etterspørselen er P = 30 - Q og
MC = 0 for begge Bedrift 2s reaksjonskurve 30 15 10 Cournot likevekt Bedrift 1s Reaksjonskurve 15 30 Q2 Kapittel 12 54

20 Profittmaksimering med samarbeid
Oligopol Profittmaksimering med samarbeid Kapittel 12 4 55

21 Profittmaksimering med samarbeid
Oligopol Profittmaksimering med samarbeid Kontraktkurven Q1 + Q2 = 15 Viser alle kombinasjoner av Q1 og Q2 som makimierer total profitt Q1 = Q2 = 7,5 Mindre produksjon og høyere pris enn ved Cournot likevekt Kapittel 12 4 56

22 Duopol eksempel Q1 30 15 10 7.5 bedrift 2s
Sam- arbeid 7.5 Likevekt ved samarbeid Sett fra bedriftens side, er monopol best, fulgt av Cournot og sist frikonkurranse bedrift 2s reaksjonskurve 15 Likevekt ved konkurranse (P = MC; Profit = 0) 10 Cournot likevekt Bedrift 1s reaksjonskurve Q2 30 Kapittel 12 54

23 Stackelberg modellen – tidlig ute
En bedrift kan bestemme produksjon først MC = 0 Markedets etterspørsel erP = 30 – Q, hvor Q = total produksjon Bedrift 1 bestemmer først egen produksjon, og bedrift 2 bestemmer så sin egen Kapittel 12 58

24 Stackelberg modellen – tidlig ute
Bedrift 1 Må ta hensyn til reaksjonen til bedrift 2 Bedrift 2 Tar bedrift 1s produksjon som gitt og produksjon bestemmes med reaksjonskurven: Q2 = /2Q1 Kapittel 12 59

25 Stackelberg modellen – tidlig ute
Bedrift 1 Bestemmer Q1 slik at: Kapittel 12 60

26 Stackelberg modellen – tidlig ute
Setter inn reaksjonskurven: Kapittel 12 61

27 Priskonkurranse Bertrand modellen tar for seg bedrifter som konkurrerer på pris, og ikke kvantum, som i Cournot Kan ta for seg både homogene og differensierte produkter Kapittel 12 63

28 Priskonkurranse Bertrand modellen Homogenous good
Markedsetterspørsel er P = 30 - Q hvor Q = Q1 + Q2 MC = 3 for begge (MC1 = MC2 = 3) Hva blir løsningen hvis vi antar at bedriftene konkurrerer på kvantum, og ikke pris (Cournot)? Hva blir markedsløsningen hvis produktet er homogent og bedriftene ikke samarbeider? Kapittel 12 64

29 Differensierte produkter
Priskonkurranse Differensierte produkter Anta at vi har følgende Duopol FC = 20 VC = 0 Kapittel 12 71

30 Differensierte produkter
Priskonkurranse Differensierte produkter Bedrift 1 og 2s etterspørselskurver Q1 = P1 + P2 Q2 = P2 + P1 P1 og P2 er prisene til bedrift 1 og 2, og Q1 og Q2 er kvantumet de selger Kapittel 12 71

31 Differensierte produkter
Priskonkurranse Differensierte produkter Prisene bestemmes samtidig: Kapittel 12 72

32 Differensierte produkter
Priskonkurranse Differensierte produkter Bedrift 1: Hvis P2 er gitt: Kapittel 12 73

33 Nash likevekt P1 6 4 P2 Bedrift 2s reaksjonskurve
Likevekt med samarbeid Bedrift 1s reaksjonskurve P2 Kapittel 12 77

34 Fangens dilemma – ikke stol på noen
Mulige utfall: Kapittel 12 86

35 Payoff matrise – fangens dilemma
Bedrift 2 Tar p = 4 Tar p = 6 Tar p = 4 12, 12 20, 4 16, 16 4, 20 Bedrift 1 Tar p = 6 Kapittel 12 88

36 Payoff matrise – fangens dilemma
Fange B Tilstå Ikke tilstå Tilstå -5, -5 -1, -10 -2, -2 -10, -1 Fange A Hvorfor velger du å tilstå ? Ikke tilstå Kapittel 12 92

37 Knekket etterspørselskurve
Pris Hvis en produsent øker prisene slår de andre ikke følge, og etterspørselen er elastisk MR D Hvis en produsent senker prisene slår de andre følge, og etterspørselen blir uelastisk Kvantum Kapittel 12 109

38 Knekket etterspørselskurve
Pris MC MC’ Så lenge MC er i den vertikale delen av MR kurven, blir pris og kvantum konstant D P* Q* Kvantum Kapittel 12 MR 109


Laste ned ppt "Monopolistisk konkurranse og oligopol"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google