Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prisopplevelsen som konkurransefortrinn (Fredriksen kap. 4)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prisopplevelsen som konkurransefortrinn (Fredriksen kap. 4)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prisopplevelsen som konkurransefortrinn (Fredriksen kap. 4)
Presentert av Jan Ivar Fredriksen

2 Bakgrunn Mettede markeder Økt konkurranse om å selge
Synkende kundelojalitet Sterkt fokus på ”more value for less money” Pris som konkurransemiddel er lett å kopiere (kortsiktig sett) Lave priser over tid krever enten at Varen i seg selv koster lite, eller at Butikken har en kostnadsstruktur og effektivitet som tilsier at fortjeneste opprettholdes, selv med lavere priser

3 Pris: Som hygienefaktor Som motivasjonsfaktor
I forhold til referansepris I forhold til når den egentlig er følsom

4 Former for prissetting (kalkulasjonsprisipper)
cost-oriented (kost +) demand-oriented (pris -) tilpasninger til veiledende pris (listepris) ?

5 Former for prissetting
cost-oriented Bygget rundt varens eget kostnadsbilde demand-oriented Etterspørselsorientert prissetting (varehandel) metode for prissetting som er basert på hva man forventer at kunden er villig til å betale for en vare. Metoden kan f.eks. benyttes der varen er produsert i et lavkostnadsland (der produksjons- og distribusjonskostnadene er svært lave) og skal selges i et høykostnadsland, der inntektsnivå og etterspørselsforhold gir grunnlag for en langt høyere utsalgspris for aktuell vare. (Kilde: Jan Ivar Fredriksen i Store Norske Leksikon)

6 Forhold som skaper muligheter for å benytte etterspørselsorientert prissetting:
Varens beskaffenhet Hvor og når forbrukeren trenger varen Formål med butikkbesøket Kvalitet Varepresentasjonen Merkeverdi

7 Kotlers 9 pris-/kvalitetsstrategier

8 Prisstrategier 3 strategier kan leve i skjønn forening, eksempler:
Ferner Jacobsen Match, Voice Sparkjøp

9 Hva heter strategiene? høy kvalitet og høy pris, høyprisstrategi(1)
middels kvalitet og middels pris, middelverdistrategi(5) lav kvalitet og lav pris, sparkjøpstrategi(9)

10 Høy pris kan forsterke eksklusivitet:
Hvordan og hvorfor?

11 Vi angriper altså med: Middels pris og høy produktkvalitet, høyverdistrategi(2) Enda lavere pris og topp produktkvalitet, verdimaksimeringsstrategi(3) Middels kvalitet, men fremdeles lave priser, godverdistrategi (6)

12 Prissettingsmetoder i detaljhandel:
fast lavpris (EDLP) tilbudspriser (tidsbegrenset) (Hi – Lo) ”salg”, ”tilbud” etc Bare lave priser Supersalg!

13 Prisstrategier Hi-Lo Muliggjør høyere fortjeneste gjennom selektiv kalkulasjon (price discrimination) Skaper begeistring Underbygger kortsiktig salg og genererer trafikk til butikken EDLP Bygger lojalitet – garanterer lave priser for kunden Gjerne lavere reklamekostnader Fordrer gjerne mer effektive vareforskynings-systemer (supply chain management) Hindre utsolgtsituasjoner er viktig Høy omløpshastighet er ønskelig

14 Fast lavpris 5 relative fordeler i forhold til høy/lav:
Redusert priskrig. (skeptisk til ”ordinær pris” og ”opprinnelig pris”.) Redusert annonsering. Klar forventning til kundeservice (lettere å planlegge bemanning i forhold til kundestrøm) Mindre sjanse for utsolgt, og økt lagerkontroll. Jevn fortjenestemargin og reduserte adm.kost (p.g.a. omprising), slipper ”å være redd for” å selge til tilbudspris utenom tilbudsperiodene.

15 Høy/lav 5 relative fordeler i forhold til fast lavpris:
Økt marked for produktene. HVORFOR? Skaper ”tilbudsmiljø”. Tømmer lageret. Fokuserer kvalitet eller service (ikke lav pris). Enklere strategi å gjennomføre enn fast lav pris

16 Psykologisk prissetting
legge prisen under en viss terskel Hurra!!!!!! Kr 9,90

17 Prisfølsomhet og elastisitet
effekter av å endre prisen teoretisk fastsettelse av riktig pris og kvantum

18 Priselastisitet: ? Hva skjer med omsatt mengde når vi setter prisen opp? Hva skjer med omsatt mengde når vi setter prisen ned?

19 Målsetting: Gevinsten gjennom mersalg må være større enn tapt fortjeneste ved å sette ned prisen Mersalget må altså kompensere for det vi taper i fortjeneste

20 Pris-/etterspørselselastisitet
Elastisk etterspørsel: Relativ mengdeendring/relativ prisendring > 1 Nøytralelastisk: Relativ mengdeendring/relativ prisendring=1 Uelastisk: Relativ mengdeendring/relativ prisendring < 1

21 Figur 4.1: Kundetyper og markedsføringsaktiviteter.


Laste ned ppt "Prisopplevelsen som konkurransefortrinn (Fredriksen kap. 4)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google