Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markets for Factor Inputs

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markets for Factor Inputs"— Utskrift av presentasjonen:

1 Markets for Factor Inputs
Chapter 14 Markets for Factor Inputs 1

2 Emner i kapittel 14 Konkurranseutsatte faktormarkeder
Likevekt i faktormarked med perfekt konkurranse Faktormarkeder med monopsonimakt Faktormarkeder med monopolmakt 2

3 Konkurranseutsatte markeder
Faktoretterspørsel er avledet etterspørsel (derived demand) Anta at vi har to faktorer, kapital (C) fast og arbeidskraft (L) variabel, til kostnad r og w Hvor mye arbeidskraft vil en bedrift ansette ? En ny arbeider ansettes bare hvis det er lønnsomt, det vil si at verdien av det vedkommende produserer er minst like høy som lønnen 2

4 Konkurranseutsatte markeder
Viktig begreper: Marginal Revenue Product of Labor (MRPL) MRPL = (MPL)(MR) Ved perfekt konkurranse er MR = P, ellers er MR < P Det ansettes nye arbeidere inntil MRPL = w

5 Marginal Revenue Product
Lønn ($ per time) MRPL = MPLx P Konkurranseutsatt marked (P = MR) MRPL = MPL x MR Monopol marked (MR <P) Timer 2

6 Ansettelser i arbeidsmarkedet (med gitt kapital)
w* SL Hver enkelt bedrift står overfor et perfekt elastisk arbeidsmarked med gitt lønn Lønn MRPL = DL L* Vinningsoptimum når MRPL = w Arbeidskrafr

7 Endring i tilbud av arbeid
Lønn MRPL = DL L1 w1 S1 w2 L2 S2 Arbeidskraft

8 Konkurranseutsatte markeder
Vi sammenligner input og output: 2

9 Konkurranseutsatte markeder
Anta nå at begge produksjonsfaktorene er variable Hageredskap produseres av arbeid og maskiner Anta at lønnen faller - hva skjer ? Det ansettes mer arbeidskraft Dette øker kapitalens grenseprodukt - det kjøpes mer maskiner - som igjen øker arbeidets grenseprodukt 2

10 Etterspørsel etter arbeidskraft (med variabel kapital)
MRPL1 MRPL2 Når to eller flere inputs er variable påvirkes bedriftens etterspørsel av grenseproduktet til begge inputs. Lønn ($ per time) Med lønn = $20, har vi likevekt i A. Når lønna faller til 15 skifter MRP kurven slik at ny likevekt blir i C. Derfor er A og C på ettersprøsels- kurven etter arbeid, men B er ikke DL A B C 20 15 10 5 40 80 120 160 Timer

11 Markedets etterspørsel
For å finne markedets etterspørsel etter arbeidskraft, må vi Finne etterspørselen i hver næring Aggregere horisontalt for å finne markedets etterspørsel Det kan være litt problematisk å finne etterspørselen fordi tilbudt kvantum og pris endres når lønn endres

12 Konkurranseutsatte markeder
Etterspørsel etter arbeid i en næring Anta at lønna i en næring faller Alle bedriftene vil ansette flere arbeidere Tilbudet av ferdigvarer fra næringen øker Markedsprisen på ferdigvaren faller, og MRPL kurven skifter innover Det ansettes færre enn man ellers ville gjort Etter at etterspørsel i næring er funnet, kan man aggregere for å finne samlet etterspørsel

13 Etterspørsel i næringen
Bedrift Næring Lønn ($ per time) Lønn ($ pr time) 120 MRPL2 L1 Etterspørsel i næringen DL2 MRPL1 L2 DL1 Horisontal sum hvis ikke prisen endres 15 15 10 10 5 5 50 100 150 L0 Arbeid Arbeid

14 Tilbud av input (arbeidskraft)
50 Etterspørsel etter input MRP Legg merke til 1)Bedriften er pristaker ved $10. 2) S = AE = ME = $10 3) ME = 50 enheter Pris) Pris ($ per meter) S Markedets tilbud D Markedets etterspørsel 100 ME = AE 10 Tilbudskurve bedriften står overfor Meter Meter

15 Konkurranseutsatte markeder
Tilbud av arbeidskraft Den enkeltes tilbud av arbeid kan analyseres ut fra teori om nyttemaksimering Fritid konkurrerer mot arbeid Lønnen er prisen på fritid Høyere lønn øker prisen på fritid

16 Konkurranseutsatte markeder
Tilbud av arbeid Høyere lønn gjør at fritid blir dyrere - og man erstatter fritid med arbeid (substitusjonseffekten) Høyere lønn øker inntekt, slik at man kan kjøpe mer av alle goder, inklusiv fritid , hvis fritid er normalgode (inntektseffekten) Disse virker i motsatt retning, og det er dermed usihhert hvordan ebdret lønn påvirker tilbud av arbeid

17 “Backward bending” tilbud av arbeid
Lønn ($ per time) Tilbud av arbeid Inntektseffekt > substitusjonseffekt Inntektseffekt < substitusjonseffekt Arbeidstimer pr. dag

18 Substitusjons- og inntektseffekt av lønnsendring
Arbeider velger A: 16 timer fritid, 8 timer arbeid Inntekt = $80 16 Q P A w = $10 480 20 B w = $20 Anta at lønn øker til $20 12 C Substitusjonseffekt Inntektseffekt 20 hour fritid, 4 timer arbeid Inntekt = $80 240 8 24 Fritid

19 Likevekt i arbeidsmarkedet
Lønn Lønn Frikonkurranse Monopol DL = MRPL P * MPL SL = AE wC LC wM LM vM A B Arbeidere Arbeidere

20 Likevekt i faktormarkedet
Economic Rent I et faktormarked er economic rent forskjellen mellom betalingen eieren av en faktor mottar og det minimale som må betales for å få tilgang til faktoren. For arbeidskraft forskjellen mellom hva man er villig til å arbeide for, og lønnen man faktisk mottar

21 Total expenditure (lønn) er
Economic Rent Lønn SL = AE DL = MRPL w* L* A Total expenditure (lønn) er rektanglet 0w* AL* Economic Rent Economic rent er ABW* B Arbeidere

22 Land Rent Pris ($ per dekar) Tilbud av land (areal) Economic Rent D2

23 Faktormarkeder med Monopsonimakt
Monopsoni - enekjøper Anta at vi har at Markedet for ferdigvarer kan beskrives som et frikonkurransemarked Inputmarkedet (arbeidsmarkedet) er et monopsonimarked

24 Marginal og gjennomsnittskostnad
SL = Gjennomsnitts- kostnad (AE) Grensekostnad (ME) Hvorfor er grensekostnad høyere enn SL? Pris 20 D = MRPL wc Lc C w* = 13 L* 15 10 5 1 2 3 4 5 6 Enheter

25 Faktormarkeder med monopolmakt
På samme måte som kjøpere av inputs (arbeid) kan ha monopsonimakt, kan selgere av inputs ha monopolmakt. Det mest kjente eksempel på monopolmakt i faktormarkeder involverer fagforeninger

26 Monopolmakt for selgere av arbeid
DL MR Når en fagforening er en monopolist, må man tilpasse seg på kjøperens etterspørsels- kurve etter arbeidskraft. Lønn pr. arbeider A L* w* Selgeren kan maksimere antall ansatte, ved L*, ved å inngå avtale om lønn lik w*. SL Arbeidere

27 Monopolmakt for selgere av arbeid
Economic Rent w1 L1 Kvantum arbeidskraft L1 som maksimerer rent som areidere tjener bestemmes av krysningen mellom marginal revenue og tilbudskurven for arbeid; fagforenings- medlemmer får lønn lik w1. Lønn pr. arbeider L2 w2 Hvis fagforeningen ønsker å maksimere total lønn, bør L2 medlemmer sysselsettes til lønn lik w2 fordi da er grenseinntekten for fagforeningen 0. SL A w* DL MR L* Number of Workers

28 Faktormarkeder med monopolmakt
Innenfor arbeidsmarkedet har vi ofte bilaterlalt monopol - et marked hvor en monopolist selger til en monopsonist Kan illustrere LO/NHO ? Markedsløsningen er ikke entydig gitt, den vil avhenge av de ulike partenes forhandlingsstyrke

29 Bilateralt monopol DL = MRPL MR 25 10 20 40 ME 25 SL = AE 20 19 wC 15
Lønn pr. arbeider SL = AE ME 25 DL = MRPL MR 20 25 19 Mulige lønnsalt. wC 15 10 5 Arbeidere 10 20 40


Laste ned ppt "Markets for Factor Inputs"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google