Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Sentrumsforum(NSF) • NSF berømmer arbeidet som er gjort for å utvikle, vitalisere og markedsføre norske byer og tettsteder. • De fleste sentrumsorganisasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Sentrumsforum(NSF) • NSF berømmer arbeidet som er gjort for å utvikle, vitalisere og markedsføre norske byer og tettsteder. • De fleste sentrumsorganisasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Sentrumsforum(NSF) • NSF berømmer arbeidet som er gjort for å utvikle, vitalisere og markedsføre norske byer og tettsteder. • De fleste sentrumsorganisasjoner er etablert som frivillige tiltak, hovedsakelig med støtte fra handels- næringen. • I noen byer er arbeidet formalisert i et mer langsiktig og formalisert samarbeid, der også offentlige aktører er med.

2 Norsk Sentrumsforum • NSF har utredet sentrumsarbeid i Norge, og pekt på aktuelle modeller for etablering og formalisering av et mer forpliktende fellesskap og samarbeid. • Utredningen peker på de omfattende fordeler som kan oppnås gjennom etableringen av en ny norsk sentrumsorganisasjon. • Det er tid for å finne løsninger sammen, i stedet for å holde på ordninger som er utgått på dato.

3 Norsk Sentrumsforum • Viktige impulser i utviklingen av NSU er hentet fra Storbritannia – som i flere år har hatt rikspolitiske bestemmelser for utvikling og organisering av by- sentra. • ATCM og BIDs er eksempler organisasjoner i Stor- britannia, som har utviklet og innført suksess- konseptet ”Town City Management”.

4 Norsk Sentrumsforum • NSF arbeider for å etablere et formalisert og forplik- tende samarbeid mellom relevante sentrumsorga- nisasjoner og offentlige myndigheter både på lokalt og nasjonalt plan. • Det er utviklet et særskilt strategidokument som redegjør for organisering, økonomi og prosedyre for etablering.

5 Norsk Sentrumsforum (NSF) • Norsk Sentrumsforum (NSF) har besluttet å opprette en ny norsk organisasjon for dynamisk utvikling og samarbeid i sentrum: Norsk Sentrumsutvikling SA

6 Norsk Sentrumsforum • Norsk sentrumsutvikling vil bli organisert og registrere som et samvirkeforetak på ”nonprofit” basis. • NSU forutsettes å være en paraplyorganisasjon for de sentrumsorganisasjoner og andre sentrumsaktører som oppfyller vilkårene for deltagelse – med de rettigheter og forpliktelser som medlemskap i NSU forutsetter.

7 Norsk Sentrumsforum • NSU skal baseres på forpliktende samarbeid med offentlig sektor og landsdekkende aktører med innflytelse på sentrumsutvikling i norske byer og tettsteder. • Dette omfatter etablering og utvikling av gode by- rom for videreutvikling av handel og service, kultur og opplevelse, boliger, offentlige og private tjeneste- tilbud så vel som miljø og arbeidsplasser.

8 Norsk Sentrumsforum • Formell etablering av NSU vil finne sted så snart de formelle sidene ved etableringen er i orden • Vi ønsker å etablere kontakt med alle sentrumsinteresser slik at det kan skapes best mulig grunnlag for en meget spennende start på det som kan være svaret for vitalisering av Norske sentrum.

9 Norsk Sentrumsforum • Informasjon om etablering av NSU vil bli gitt på www.norsk-sentrumsforum.no www.norsk-sentrumsforum.no • Ved etablering NSU vil egen nettside være tilgjengelig på www.norsk-sentrumsutvikling.nowww.norsk-sentrumsutvikling.no • Takk for oppmerksomheten • Lars Iver Larsen. Styreleder i NSF.


Laste ned ppt "Norsk Sentrumsforum(NSF) • NSF berømmer arbeidet som er gjort for å utvikle, vitalisere og markedsføre norske byer og tettsteder. • De fleste sentrumsorganisasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google