Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingsøkologiske modell

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingsøkologiske modell"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingsøkologiske modell

2 Tre kjennetegn Personen er aktiv og handlende, en voksende dynamisk person som beveger seg inni og endrer de miljøene hun tilhører Gjensidighet mellom personer og miljøene Forbindelser mellom miljøene og innflytelse fra mer omfattende omgivelser.

3 Mikrosystem i et gitt miljø
Aktiviteter Sosiale roller Mellommenneskelige relasjon Ut fra fokuspersonens opplevelser

4 Miljøene man ferdes i oppmuntrer, tillater eller begrenser Aktivitet og interaksjon i direkte kontakt

5 En relasjon En person i et miljø retter oppmerksomheten mot eller deltar i en annen aktivitet. Da oppstår en dyade

6 For at utvikling skal finne sted må:
Barnet delta aktivt Prosessen være regelmessig og over tid Utfordringene må være stadig mer kompleks Initiativ og bekreftelse være gjensidig Kan også være interaksjon med objekter og symboler Bli stadig mer omfattende, komplekse av betydningsfulle samspillspartnere.

7 De voksne må forplikte seg overfor barnet.

8 Rolle Et sett av aktiviteter, innehar en bestemt posisjon i samfunnet,
forventes av andre (for eksempel mor) Alle har ulike roller i de miljøer som man ferdes.

9 mesosystem Forbindelse mellom to el flere miljøer som personen deltar aktivt i. Barnet er aktiv deltaker i barnehagen. Når foreldrene og førskolelærer snakker sammen. (barnet deltar i begge miljøer)

10 eksosystem Prosesser som finner sted, der minst ett ikke har har personen som deltaker. Denne prosessen påvirker allikevel barnet, indirekte.

11 Foreldre – arbeidslivet
Sosiale nettverk

12 Rettigheter og ordninger knyttet til svangerskap, omsorgsordninger
Har direkte betydning for prosesser i barnets mikrosystem. Gir barnet nye muligheter/ begrensninger

13 Makrosystem Kultur Subkulturer Trossystemer Ideologi

14 Mønstrene av sosial organisering og individuelle væremåter støttes av allment aksepterte verdier.

15 En stabiliserende rolle
Stadfeste og vedlikeholde velkjente sosiale mønstre og etablerte væremåter.

16 Alle systemer er alternative prosesser.

17 Makrosystemet gjennomsyrer de andre systemenes prosesser.


Laste ned ppt "Utviklingsøkologiske modell"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google