Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompensasjonsordning for merverdiavgift Fallskjermseksjonens ledermøte 13. Februar 2010 Arne Mathisen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompensasjonsordning for merverdiavgift Fallskjermseksjonens ledermøte 13. Februar 2010 Arne Mathisen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompensasjonsordning for merverdiavgift Fallskjermseksjonens ledermøte 13. Februar 2010 Arne Mathisen

2 Momskompensasjon •Har vært en ordning med kompensasjon for moms på tjenester, som ble innført i 2002. –Lite aktuell for våre klubber. •Nytt: Regjeringen vil innlemme i denne ordningen kompensasjon for moms på varer - for alle frivillige organisasjoner - fra og med 2010.

3 Formålet med ordningen? •Målet er å kompensere for utgiftene som frivillige organisasjoner har til moms ved kjøp av varer og tjenester – slik at mer midler kan frigjøres til aktivitet!

4 Statsbudsjettet 2010 •Det er bevilget 396,345 millioner kroner i 2010 som skal fordeles til alle frivillige lag, foreninger og organisasjoner – som søker. •Dersom søknadene blir større enn tilgjengelige midler vil det bli prosentvis avkortninger for alle.

5 Hvordan søke? •Utvalg nedsatt av Kulturdepartementet arbeider med detaljerte bestemmelser og søknadsrutiner. –NIF har med medlem i utvalget •Ordningen vil bli administrert av Lotteri- og stiftelsestilsynet. •Ordningen skal være enkel og håndterbar både for klubbene og for staten.

6 Forenklet modell - sjablong •Klubbene skal kun rapportere inn et tall – egne driftskostnader – til sentralleddet (NIF eller NLF ?) •NIF ser for seg en Web-løsning. •Totale driftskostnader hentes direkte fra klubbens regnskap –Må være bekreftet av klubbens valgte revisor –Godkjent av klubbens årsmøte

7 Hvordan beregnes kompensasjonen? •I henhold til en IRIS rapport utgjør moms- pliktige utgifter i et frivillig lag 35 % av samlede driftskostnader. •Momskompensasjonen vil bli 16,7 % av det beløpet som fremkommer.

8 Regneeksempler Totale driftskostnader100.000500.000 35 % av driftskostnadene35.000175.000 Momskompensasjon (16,7 %) 5.84529.225

9 Når kan man søke? •Må avvente resultatet fra arbeidsgruppen •Bestemmelsene skal ut på høring •Usikkert ennå om 2009 tallene skal ligge til grunn – eller om det først blir 2010 tallene? •Mulig søknadsfrist 1. august 2010 •Utbetaling tidligst i desember.

10 Registreringsplikt •Klubben må være registrert i Frivillighetsregisteret •All offentlig støtte i fremtiden vil kreve at mottakerorganisasjonen/klubben er i registeret. •Grasrotandelen !


Laste ned ppt "Kompensasjonsordning for merverdiavgift Fallskjermseksjonens ledermøte 13. Februar 2010 Arne Mathisen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google